Nätverk – Aktivitet – Delaktighet, NAD

Nätverket – Idéburen Sektor Skåne driver ett projekt som heter Nätverk – Aktivitet – Delaktighet, NAD. Projektet är en del av Partnerskap Skåne som är länkad till Skånes Regionala Överenskommelse RÖK – samverkan kring utveckling av etablering för asylsökande, flyktingar och andra invandrare.
I Malmö har MIP fått uppdraget, genom en Föreningssamordnare, att arbeta med NAD. Jämbördig part i NAD Malmö är MISO.

Syftet med NAD är att utveckla nya metoder för hur idéburen och offentlig sektor kan samverka inom ramen för en nyanländ persons etableringsplan. Detta för att kunna erbjuda nyanlända möjligheten att komma ut i föreningslivet och på så vis stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket och förbättra sin hälsa.

Fram till 2017 har en Föreningssamordnare i Malmö arbetat tillsammans med en kontaktperson på Arbetsförmedlingen och matchat personer i etableringsplan till idéburna verksamheter utifrån framförallt intresse, men även behov av språkträning, hälsa och nätverk. Detta arbete kommer att fortsätta under 2017 i samma omfattning, men får namnet NAD Etablering.

Under 2017 tillkommer ytterligare metodutveckling med 3 strukturer: NAD info, Utbildning och Stödfunktion. Dessa strukturer får gemensamma namnet NAD 2.0.