Viktiga datum att ha koll på i april 2024

Är din förening registrerad hos fritidsförvaltningen så tänk på att er förening ansvarar för att veta när det är dags att rapportera, redovisa, uppdatera uppgifter och skicka in handlingar i det digitala systemet.

I april 2024 måste ni ha koll på att skicka in löneuppgift, registrera närvaro och ansöka om aktivitetsstöd.

15 april

Skicka in löneuppgift
De bidragsberättigade föreningar och organisationer som får lönebidrag från fritidsförvaltningen skickar in löneuppgifter för anställda som får lönebidrag från arbetsförmedlingen kvartal 1.

1-25 april

Registrera närvaro och ansök om aktivitetsstöd
Alla föreningar som vill ansöka om aktivitetsstödet registrerar närvaro och ansöker om aktivitetsstöd för perioden 1 januari–31 mars.

Se alla viktiga datum här:
https://malmo.se/For-foreningar/Foreningsliv—Idrott-och-fritid/Viktiga-datum-att-ha-koll-pa.html

Posted in Nyheter.