Badminton

Badmintonsportens vagga stod i Malmö…
När Malmö blev svensk huvudstad i badminton på 1930-talet, hette en av de som från början tände på spelet Bengt “Bess” Svensson som, i dag fyllt 70, men började skriva sport i Arbetet redan 1930. Den allroundkunnige Bess kan det mesta om vad som hänt i Malmö-idrotten under en mansålder. Fotboll och brottning var hans älsklingsämne, men som aktiv nådde han största framgångar i badminton och orientering. En stöttepelare i redaktionen för denna publikation.

Tacka lärarna för det!

Tre malmölärare, Ragnar Ekman, Fabian “Fabbe” Björck och Gunnar Malmström, introducerade badmintonsporten i Malmö och Sverige 1932. Folkskollärare Ragnar Ekamn tituleras “svensk badmintonsports fader”, men hade medarbetare i läroverksadjunkt Gunnar Malmström och “Fabbe” Björck. Den sistnämnde gymnastikbas på Realskolan i Malmö (numera S:t Petri skola), i vars gymnastiksal den första badmintonuppvisningen i Sverige den 22 maj 1932 ägde rum.

Så kom idrotten till Malmö - Badminton

“Fabbe” blev förste ordf. i Malmö Badmintonklubb, landets äldsta, stiftad den 8 oktober 1932, och Ragnar Ekman klubbens förste sekreterare. Ragnar efterträddes som sekreterare av Gunnar Malmström – sedermera tungt namn i skånsk skolidrott. Den sistnämnde ingick i svenska Badmintonförbundets officiella tidning “Svensk Badmintonsport”, numera “Spela Badminton” som utkom med sitt första nummer 1936 och länge redigerades och trycktes i Malmö. Sedermera var Martin Flamstad mångårig, kunnig redaktör för “Svensk Badmintonsport” En fjärde malmöpionjär, Ernst Ekberg, bör också nämnas. Han efterträdde “Fabbe” Björck som MBK-ordf. och basade för klubben vid femårsjubiléet. “Fabbe” koncentrerade istället sina krafter som ordf. i Malmö Badmintonförbund (numera avsomnat).
Svensk badmintonsport firade i fjol, 1986, sitt femtioårsjubileum. Det finns anledning erinra om hur badmintonsporten kom till vårt land. Det skedde via Danmark, där badminton introducerades 1925. 1928 hade de rödvita ordentlig fart på fjäderbolldsporten. 1930 boldades Dansk Badminton Forbund.

Inbjöd till Kongens By

Knud Jörgensen, dansk badmintonapostel, kom över till Malmö en vårvinterdag 1932. Sammanstrålade med gymnastikledaren och folkskolläraren Ragnar Ekman och undrade: Spiller De ikke badminton i Sverige? Ragnar Ekman såg oförstående ut, men fick på direkten en inbjudan att se på fjäderbollssporten i Köpenhamn. Han tog båten över till Kongens By och hämtades av en dansk delegation vid Havnegade.

Det bar iväg till Idraetshuset, dekorerad med stor svensk flagga i stora salen och flera blågula miniatyrflaggor vid sidorna. Danskarna var angelägna om att få utbyte med Sverige, efter att tidigare ha fått mycket stryk i matcher mot England och Irland. Danska badmintonförbundets ordf. Moritz Rasmussen hälsade Ragnar Ekman varmt välkommen och hoppades på ett snabbt dansk-svenskt utbyte. Ragnar Ekman varmt välkommen och hoppades på ett snabbt dansk-svenskt utbyte. Ragnar Ekman var inte imponerad då spelet började. Visst var spelarna snabba, men det verkade vara en lek för barn. Kraftiga herrar slog till en boll på 5 gram med en “leksaksracket”. Kunde detta var en sport för män?, undrade Ragnar Ekman från sin plats på läktaren.
– Vil De ikke pröve Spillet?, undrade Mortiz Rasmussen, som gissat sig till Ekmans tankar. Ekman satsade för fullt, då han slog till bollen, som blott förflyttade sig några meter på den 13 meter långa banan. Efter en stund svettades han ordentligt och hade kungligt roligt. Fin motion, tänkte han. Jag måste introducera badminton i Sverige.

“…stördes av bollens fart”
Sen 22 maj 1932 kom ordf . i Dansk Badminton Forbund Moritz Rasmussen Till Realskolans gymnastiksal i Malmö med danska spelare för att inviga malmöborna i spelets mysterier. Signaturen “-zo” i SDS refererade uppvisningen och konstaterade bl a: – Danske mästaren i herrsingel, Kaj Andersen, mötte W Bengtson. I början verkade det litet lustigt att se spelarna lägga in all sin kraft i slagen på dessa fjäderlätta bollar för att få dem att flyga över nätet, som är omkring en och en halv meter högt och mycket finmaskigare än tennisnät.
– Man stördes av att bollens fart och slagets kraft inte riktigt stämde överens, antagligen därför att man inte kunde släppa jämförelsen med bollens gång i tennis. Men man vande sig snart och kunde ostört studera de spelande. Motionen är mycket kraftig, vilket om intet annat märktes på herrarnas anleten, som visade tecken på svett och möda.
Efter uppvisningar herrdubbel och mixed dubbel blev de publikens tur att försöka praktisera den kunskap den insupit, och när folkskollärare Ragnar Ekman, uppvisningens arrangör, tackat spelarna för att de velat komma “herover” och ge oss en hum om badminton, utlånades racketar till höger och vänster.

Snart var större delen av publiken i farten. Det “badmintonades” i alla hörn av salen. Man fick klart för sig, att spelets största fördel är att det kan utövas även i en liten sal utan risk för krossade fönsterrutor. – Det är därför ett idealiskt inomhusspel och ger god motion och ställer sig inte för dyrt. En boll kostar en krona och varar länge, och en racket kan man få för en tia.
– Att döma av det intresse, som visades för badminton i går, bör det inte dröja så värst länge innan Malmö har sin första badmintonklubb bildad.
– Men det är dock mest befogat som inomhusspel, så det går nog knappast att räkna med att det blir någon “badmintonfluga” förrän till hösten, när gymnastiksalarna åter komma till användning.
Signaturens förhoppningar kom inte på skam. Den 8 oktober samma år bildades Malmös första badmintonklubb MBK på Ragnar Ekmans initiativ av en liten grupp på åtta personer.

Snabbt uppsving
Badmintonsporten fick sen ett snabbt uppsving i Sverige. BK 33 i Malmö bildades. Stockholm gästades försommaren 1933 av ett lag danska stjärnspelare, ledare van Vossen. Inför en månghövdad publik med HM Konungen i spetsen visade danskarna stockholmarna hur badminton spelas. Stockholms Badminton Klubb bildades, följd av Stockholms Brandkårs badmintonsektion. En av våra första storspelare, Sture Eriksson, var stjärna hos Brandkåren. Malmö Badmintonförbund bildades 1934, men upphörde 1940, då Skånes Badmintonförbund tillkom. Svenska Badmintonförbundet bildades 9 april 1936 vid konstituerande sammanträde i Malmö, där bokförläggare Ton Bennett, Stockholm, valdes till ordförande. Förbundet , som länge hade sitt säte i Malmö, dominerades av malmöbor.

Första VU: malmöborna Harald Fredén, Gunnar Malmöström och Carl-Gustav Stenquist.

Malmö vann tre-stads-match
SBF:s första årsmöte ägde rum i Göteborg samma år i november. Göteborgarna hade fått två klubbar: Göteborgs BK och BK Star, den sistnämnde utbrytning ur GBK. I samband med årsmötet arrangerades den först stortävlingen i Sverige i Kungshalls sporthall: trestadsmatch mellan Stockholm – Göteborg – Malmö. Malmö slog Stockholm med 3-2 och Göteborg med 5-0. Till allmän överraskning vann sen Göteborg över Stockholm med 3-2.

Vid detta årsmöte fanns 19 klubbar med 1 375 medlemmar anslutna till Svenska Badmintonförbundet, varav tio var skåneklubbar. Dessa tio var: Malmö Badmintonklubb, Örnarna, Malmö, BK Smach, Malmö BK Fjäderbollen, Malmö, BK Racky, Malmö, BK Kontinent, Trelleborg, Anderslövs BK och Helsingborgs BK.
I dag finns av dessa i sin ursprungliga form blott två klubbar kvar: Helsingborgs BK och MAI, sistnämnda klubb har dock slutat med tävlingsverksamhet, men var under sin storhetstid 1945-74 landets dominerande klubb.

Aura Började som motionsklubb
Spelarna hos MBK och BK 33 ingick sedermera i Malmö FF:s badmintonsektion. När MFF slutade med badminton bildades en ny klubb, Malmö BMK (sammanslagning av MFF och Smash). Smach fick tyvärr skrinlägga planerna på att bygga en hall på Bulltoftafältet. Sedermera tillkom (och försvann) malmöklubbar som BK Öresund och BK Aristo. BMK Aura , nu Malmös och landets bästa klubb, startade blygsamt sin badmintontillvaro på Solhagens dansbana 1936. Man var badmintonsektion i Go IF Aura, bildad 1934, som även hade gymnastik, orientering och handboll på programmet. Fr o m 1972 endast badminton under namnet BMK Aura. Klubbens orienterare har egen förening under namnet OK Syd. Övriga sektioner nedlagda.
Aura startade sin badmintonverksamhet 1936 som motionsklubb. Efter att ha besegrat kvarnbyklubben BK Racky i en träningsmatch beslöt ett styrelsemöte, på anmaning av spelarna, att klubben officiellt skulle börja med tävlingsverksamhet.

Bengt “Bess” Svensson