Inkluderingsarbete

Inkluderingsarbete

Inkludering är en av de frågor som MISO driver och vi samverkar med Malmö Ideella i projekten:

Engagemang i Malmö

En satsning på integration genom föreningsliv där nya Malmöbor ska ges fler möjligheter att upptäcka och engagera sig i föreningar.

LÄS MER


Broschyren Bli medlem

Bli medlem är ett informationshäfte som kort sammanfattar vad en ideell förening är och vad det innebär att vara medlem i en förening. Denna information finns på flera olika språk.

LÄS MER


Nätverk – Aktivitet – Delaktighet, NAD

Verksamheten är en del av Partnerskap Skåne som en del av Länsstyrelsens uppdrag att verka för kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända.

LÄS MER


LÖK-etablering, en lokal överenskommelse för etablering i Malmö

MISO är en av de signerade parterna i LÖK-etablering, en lokal överenskommelse för etablering i Malmö. MISO har under ett par år deltagit vid arbetsgruppens möten och deltagit utifrån det idéburna perspektivet.

Idéburen sektor är en part i denna betydelsefulla överenskommelse gällande nyanlända. Vår representant på mötena är vår verksamhetschef Katarina Olsson.

Parterna i denna överenskommelse är: Arbetsförmedlingen, Servicekontoret, Malmö stad – Arbetsmarknads- och socialförvaltning, Malmö stad – Vuxenutbildningsområdet, Malmö stad – Invandrarservice, Malmö stad – Förskoleförvaltningen, Region Skåne, Malmö Ideella samt MISO.