Inkluderingsarbete

Inkluderingsarbete

En av de viktiga frågor som MISO driver är inkludering.

Broschyren Bli medlem

Bli medlem är ett informationshäfte som kort sammanfattar vad en ideell förening är och vad det innebär att vara medlem i en förening. Denna information finns på flera olika språk.

LÄS MER


LÖK-etablering, en lokal överenskommelse för etablering i Malmö

MISO är en av de signerade parterna i LÖK-etablering, en lokal överenskommelse för etablering i Malmö. MISO har under ett par år deltagit vid arbetsgruppens möten och deltagit utifrån det idéburna perspektivet.

Idéburen sektor är en part i denna betydelsefulla överenskommelse gällande nyanlända. Vår representant på mötena är vår verksamhetschef Katarina Olsson.

Parterna i denna överenskommelse är: Arbetsförmedlingen, Servicekontoret, Malmö stad – Arbetsmarknads- och socialförvaltning, Malmö stad – Vuxenutbildningsområdet, Malmö stad – Invandrarservice, Malmö stad – Förskoleförvaltningen, Region Skåne, Malmö Ideella samt MISO.