Kristdemokraterna


MISO undrar – Hur ser du Martin Hallander och Kristdemokraterna på:

1. Nolltaxan

Vi har inga förslag på att förändra nolltaxan utan tvärtom står bakom den som ett viktigt stöd till föreningslivet i Malmö.

2. Föreningsstöd

Det är viktigt med att starkt stöd till civilsamhällets aktörer i Malmö, det gäller inte bara ifrån kommunen utan hela Malmös sida. Vi vill ge längre projektstödstider till föreningar i Malmö så att de kan få mer långsiktighet i sin verksamhet. Den långsiktigheten behövs för att Malmös föreningar ska bli starkare.

3. Idrott-/aktivitetsytor (inom- och utomhus)

3 a) Stadionområdets utveckling

Malmö stadion bör rivas och stadionområdet fortsätta utvecklas till att vara hjärtat i Malmös idrottsliv. Att använda den ytan Malmö stadion idag finns på för att också få till fler ytor för inomhussporter men särskilt också fler sim- och badytor som Malmö behöver. Stadion området ska vara navet för Malmös idrottsliv.

3 b) Is-, sim- och badytor

Det är viktigt att det görs fler ytor för dessa ändamål, där är stadionområdet nyckeln menar vi. Inte minst för simningen.

3 c) Idrottshallar och bollytor

Det är oerhört viktigt med god tillgång på idrottshallar i Malmö. Generellt måste kommunen bli bättre på att arbeta med ALLA idrotter i Malmö där många upplever att de är få idrotter som får ett mycket starkare stöd. Ett sätt att jobba bättre på är en mer optimal planering och användning av ytor när skolor bygger idrottshallar så att de även kan utnyttjas mer av idrottsföreningar.

4. Regional samverkan över kommungränserna kopplat till t ex anläggningsfrågor och medlemskap etc?

Det är viktigt med en starkare samverkan i Skåne när det gäller civilsamhällesfrågor generellt. Lärdomar, möjlighet att hjälpa varandra och en bättre användning av offentliga medel är alla delar vi kan hjälpas åt av. Det gynnar både det offentliga och civilsamhällets organisationer. Om vi kommer till styret i Malmö kommer vi ta initiativ till att träffa de olika delarna av civilsamhället för att bättre förstå de förutsättningar de har för att kunna jobba bättre med en väg framåt.