Bli medlem broschyren

Bli medlem är ett informationshäfte som kort sammanfattar vad en ideell förening är och vad det innebär att vara medlem i en förening. Denna information finns på många olika språk.

Ta del av informationen i videoformat

Filmen finns på fler språk här:
https://www.foreningslots.se/blimedlem

Broschyren Bli medlem

Bli medlem-broschyren

Separata språk:
Arabiska
Engelska
Franska
Hindu
Kinesiska
Kurdiska Sorani
Pashto
Persiska
Romani
Somaliska
Svenska
Thailändska
Turkiska
Urdu