Förtroendevalda

Presentation och kontaktuppgifter till Malmö Idrottsföreningars Samorganisations styrelse, revisorer och valberedning.

Ordförande

Tommy Theorin - Ordförande i MISO
Tommy Theorin
tommy@ipraktiken.se

Vice ordförande

Kristin Kringstad
Kristin Kringstad

kriskringstad@hotmail.com

Kassör

Pehr Malmström
Pehr Malmström
malmen41@icloud.com

Sekreterare

Linda Liljedahl
Linda Liljedahl
linda_liljedahl@hotmail.com

Ledamot


Katarina Olsson
katarina@malbas.com

Ledamot


Johnny Neldeborn

johnny@neldeborn.se

Ledamot


Lena Videkull
lena@fcrosengard.se

Ledamot


Sören Busk

soren.busk@telia.com

Ledamot


Johan Gustavsson

johan.gustavsson@malmokappsim.se

Hedersordförande

Leif Almö
Leif Almö
almo@scandnet.com

Hedersledamöter

Lars Johnsson
Bertil Jönsson


Revisorer

Evald Fridén
evald@skanskhandboll.se

Per Tegsved
per@tegsved.se

Revisorssuppleant

Niklas Andersson
ekebeckshult@live.se


Valberedning

Paul Alfons (ordförande)
paul.e.alfons@gmail.com

Bertil Sjödin
Bertilsjodinmcr@gmail.com

Lasse Twetman
lasse.twetman@gmail.com