Förtroendevalda

Här hittar du kontaktuppgifter till Malmö Idrottsföreningars Samorganisations styrelse, revisorer och valberedning.

Kontakt med styrelsen: styrelse@miso.se

Ordförande

Tommy Theorin - Ordförande i MISO
Tommy Theorin
tommy@ipraktiken.se

Vice ordförande

Kristin Kringstad
Kristin Kringstad

Kassör


Sören Busk

Sekreterare

Linda Liljedahl
Linda Liljedahl

Ledamot


Katarina Olsson

Ledamot


Johnny Neldeborn

Ledamot


Lena Videkull

Ledamot


Johan Gustavsson

Ledamot


Bosse Cronqvist

Hedersordförande

Leif Almö
Leif Almö

Hedersledamöter

Lars Johnsson
Bertil Jönsson


Revisorer

Kontakt med revisorerna: revisor@miso.se

Evald Fridén
Per Tegsved

Revisorssuppleant

Niklas Andersson


Valberedning

Kontakt med valberedningen: valberedning@miso.se

Paul Alfons (ordförande)
Bertil Sjödin
Lasse Twetman


Vår styrelseledamot Pehr Malmström har lämnat oss

Pehr Malmström var en sann föreningsmänniska med stort hjärta och en otrolig förmåga att se till hela föreningslivet.
Pehr var en uppskattad styrelseledamot i MISO och i denna, ekonomiskt ansvarig och drivande i bland annat ”Malmöandan”. Pehrs kunskap om idrotten och idrottens organisation i stort, gjorde  hans kunskap ovärderlig och kommer att saknas. Då Pehr besökte MISOs kansli såg han till alla anställda och hans glada skratt finns i kansliets väggar.

I maj 2019 fick han ta emot Malmö Stads pris som ”Årets Eldsjäl”.

September 2020