Förtroendevalda

Presentation och kontaktuppgifter till Malmö Idrottsföreningars Samorganisations styrelse, revisorer och valberedning.

Ordförande

Tommy Theorin - Ordförande i MISO
Tommy Theorin
tommy@ipraktiken.se

Vice ordförande

Kristin Kringstad
Kristin Kringstad

kriskringstad@hotmail.com

Kassör


Sören Busk

soren.busk@telia.com

Sekreterare

Linda Liljedahl
Linda Liljedahl
linda_liljedahl@hotmail.com

Ledamot


Katarina Olsson
katarina@malbas.com

Ledamot


Johnny Neldeborn

johnny@neldeborn.se

Ledamot


Lena Videkull
lena@fcrosengard.se

Ledamot


Johan Gustavsson

johan.gustavsson@malmokappsim.se

Ledamot


Bosse Cronqvist
bossec@malmo.st

Hedersordförande

Leif Almö
Leif Almö
almo@scandnet.com

Hedersledamöter

Lars Johnsson
Bertil Jönsson


Revisorer

Evald Fridén
evald@skanskhandboll.se

Per Tegsved
per@tegsved.se

Revisorssuppleant

Niklas Andersson
ekebeckshult@live.se


Valberedning

Paul Alfons (ordförande)
paul.e.alfons@gmail.com

Bertil Sjödin
Bertilsjodinmcr@gmail.com

Lasse Twetman
lasse.twetman@gmail.com


Vår styrelseledamot Pehr Malmström har lämnat oss

Pehr Malmström var en sann föreningsmänniska med stort hjärta och en otrolig förmåga att se till hela föreningslivet.
Pehr var en uppskattad styrelseledamot i MISO och i denna, ekonomiskt ansvarig och drivande i bland annat ”Malmöandan”. Pehrs kunskap om idrotten och idrottens organisation i stort, gjorde  hans kunskap ovärderlig och kommer att saknas. Då Pehr besökte MISOs kansli såg han till alla anställda och hans glada skratt finns i kansliets väggar.

I maj 2019 fick han ta emot Malmö Stads pris som ”Årets Eldsjäl”.

September 2020