Förtroendevalda

MISOs styrelse består av representanter från Malmöidrotten och tillsammans med våra medlemsföreningar verkar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för idrotten i Malmö.

Våra styrelsemedlemmar besitter tillsammans en stor erfarenhet och samlad kompetens inom områden som t ex: styrelsekunskap, elitidrott, breddverksamhet, sponsorarbete, TV-avtal, föreningsutveckling/strategiarbete, evenemang, inkludering, hälsofrämjande arbete, ekonomi, marknadsföring och kommunikation. Erfarenheter och kompetenser som kan appliceras på alla idrotter och verksamheter.

Vi finns här för våra medlemmar för att driva övergripande utvecklingsfrågor för idrotten i Malmö men vi finns även här för våra enskilda medlemsföreningar som stöd/bollplank i ert arbete med att utveckla er förening eller i dialogen med kommun/myndigheter!

Kontakt med styrelsen: styrelse@miso.se

Ordförande

Tommy Theorin
Tommy Theorin
Presentation
tommy@ipraktiken.se

Vice ordförande

Kris Kringsgtad
Kris Kringstad
Presentation

Kassör

Göran Darrell
Göran Darrell
Presentation

Sekreterare

Linda Liljedahl
Linda Liljedahl

Ledamot

Sofia Garametsos
Sofia Garametsos
Presentation

Ledamot

Sören Busk
Sören Busk
Presentation

Ledamot

Lena Videkull
Lena Videkull
Presentation

Ledamot

Johan Gustavsson
Johan Gustavsson
Presentation

Ledamot

Bosse Cronqvist
Bosse Cronqvist
Presentation

Hedersordförande

Leif Almö
Leif Almö

Hedersledamöter

Lars Johnsson
Bertil Jönsson *


Revisorer

Kontakt med revisorerna: revisor@miso.se

Evald Fridén
Per Tegsved

Revisorssuppleant

Niklas Andersson


Valberedning

Kontakt med valberedningen: valberedning@miso.se

Paul Alfons (ordförande)
Bertil Sjödin
Lasse Twetman