Sammanställning av partiernas svar

Valet 2022 - partier
Hur påverkar valet idrottspolitiska frågor i Malmö?

Inför valet 2022 vill MISO lyfta de lokala partiernas inställning till några av de frågor, vi som paraplyorganisation, anser är viktigast för att Malmös idrottsföreningar ska kunna bidra till att skapa en meningsfull fritid för Malmöborna.

Alla partier har fått samma frågor och alla har svarat förutom Centerpartiet.

Vi har sammanställt svaren här:
Sammanställning av partiernas svar

Tack till partierna som svarat!