Ledarrekrytering

Ledarrekrytering

Föreningslivet behöver fler ledare/funktionärer!

Under en längre tid har vi i MISO snappat upp signalerna kring en växande brist på ledare från våra medlemsföreningar. Den senaste tiden har vi noterat att skriken på hjälp blivit allt högre – för många föreningar börjar situationen bli ohållbar.

Efterfrågan på att idrotta och att vara en del av föreningslivet är helt enkelt större än de personella/ideella resurserna. Kraven utifrån blir högre och högre och det råder inte bara brist på tränare utan t ex domare, styrelseledamöter, någon som kan hjälpa till med kommunikation, bemanning vid evenemang, filmning av matcher…. Listan kan göras lång.

I samarbete med fritidsförvaltningen har MISO under hösten 2023 genomfört en kampanj med fokus på det ideella ledarskapet. Kampanjen har innehållit en rad olika insatser både gentemot föreningslivet och Malmöborna för att attrahera fler att engagera sig inom föreningslivet.

Hela satsningen finns på en kampanjsida som du hittar här:
https://malmo.se/foreningsengagemanget

Volontärbyrån – ett sätt att hitta människor som vill engagera sig

I kampanjen kommer vi att använda oss av Volontärbyråns portal för att på en gemensam plattform samla och exponera uppdrag i föreningslivet. Det är till Volontärbyrån vi kommer att länka och hänvisa personer som blir inspirerade och funderar på att engagera sig.

Om du vill ta del av intresset vi hoppas väcka med hjälp av kampanjen är ett bra första steg att registrera era uppdrag på www.volontarbyran.org Det kostar inget men man måste skapa ett konto och tänka till kring hur man vill presentera sin förening och sina uppdrag. Fundera även kring hur ni ska ta hand om intresseförfrågningar från personer som är nyfikna på att engagera sig så att ni har en plan för det.

MISOs kansli finns här för att stötta våra medlemsföreningar och behöver du hjälp att komma i gång med att registrera uppdrag, skriva lockande texter, tips kring hur du hanterar intresseförfrågningar ni får in från Volontärbyrån osv är du välkommen att höra av dig till katarina.olsson@miso.se eller på telefon 079-320 80 88 så får du hjälp!

Volontärbyrån utbildar

Volontärbyrån erbjuder olika former av utbildningar kring frågor som rör ideellt engagemang i föreningslivet - oavsett om du är frivillig, förtroendevald eller anställd inom ideella organisationer.

Ledarförsöjning

Arbeta med föreningens ledarförsörjning

Arbeta strategiskt med föreningens ledarförsörjning tillsammans med RF-SISU Skåne

En av idrottsrörelsens viktigaste målgrupper är dess ledare. Oavsett om man är styrelse, tränare, funktionär eller domare så har man en oerhört viktig roll i föreningens sammanhang.
Med trygga, välutbildade och omhändertagna ledare skapar föreningen också förutsättningar för en trygg och hållbar förening. ​Vi vet dock att många föreningar idag brottas med att ha en fungerande ledarförsörjningsplan. Samtidigt finns det också utmaningar i att behålla de ledare som redan finns i föreningen. ​

RF-SISU Skåne stöttar idag idrottsföreningar i arbetet med att bland annat ta fram en ledarförsörjningsplan. Vill din förening få hjälp med att börja jobba med er ledarförsörjning, kontakta oss RF-SISU Skåne så berättar vi mer - Kontakta oss på RF-SISU Skåne

Ungdomsledare

Vi vet att många ungdomar försvinner från föreningslivet under åren på högstadiet och gymnasiet. Det här är ungdomar som ofta har en stark kärlek till sin idrott och föreningen där de är aktiva men av olika skäl väljer de att sluta med den organiserade idrotten. Genom att arbeta strategiskt med era medlemmar finns det goda möjligheter att behålla ungdomarna i er förening genom att ge dem möjlighet att engagera sig som tränare, domare, funktionärer eller styrelseledamöter. Det finns flera föreningar i Malmö som är duktiga på att ta tillvara på ungdomarnas engagemang.

Vill du veta mer eller dela med dig av din förenings arbete med ungdomsledare är du varmt välkommen att höra av dig till oss! Om ni inte vill skapa ett eget ledarprogram för ungdomar så kan det vara väl värt att titta på Malmö stads utbildning ”Unga ledare”, Utbildning i ledarskap för unga - Malmö stad (malmo.se)

Hitta funktionärer till evenemang

Vi i MISO ställer gärna våra kanaler till förfogande för idrottsföreningar (vi prioriterar våra medlemsföreningars behov men stöttar även vid större nationella och evenemang som bidrar till att profilera Malmö som evenemangsstad) som söker ideella volontärer till evenemang.

Detsamma gäller om du är en kommersiell arrangör och vill komma i kontakt med idrottsföreningar för att rekrytera funktionärer till arvoderade funktionärsuppdrag. Kontakta oss så hittar vi en lösning som passar för just dina behov.

Uppmärksamma föreningens ledare och eldsjälar

Det finns många olika sätt att uppmärksamma föreningens ledare på. Vi vet att allt fler ledare efterfrågar ekonomisk ersättning och det är tufft för många föreningar. Det alla kan göra som inte kostar mer än tid och lite kreativitet är att nominera ledare till olika priser och stipendier.

Här är några exempel på priser du kan nominera dina ledare och eldsjälar till:

Personer som ligger i startgropen för att engagera sig

Hur tar vi hand om personer som är nyfikna på att engagera sig?

När en person signalerar ett intresse för att hjälpa till på något sätt behöver vi tänka som en säljare! Låt inte intresset svalna utan agera så fort du bara kan, det är viktigt att ha en plan för hur vi fångar upp intresset. Alla intresseförfrågningar kommer inte att sluta med en fullfjädrad föreningsledare, 10 samtal kanske i bästa fall leder till en ny ledare/funktionär. Nedan har vi skrivit samman lite tips på hur du kan gå tillväga för att sälja in uppdrag till nya ledare/funktionärer:

1.

Avsätt tid för ett samtal, gärna ett fysiskt möte. Tänk på det som en anställningsintervju där du ska sälja in din förening och era uppdrag men du ska även lyssna in om personen du har framför dig är rätt för er förening. Lyssna på vad personen säger, vad verkar vara drivkraften, hur mycket tid har personen att sätta av, vilka kompetenser har personen osv?

2.

Presentera föreningen, vilket stöd och utbildningar kan ni erbjuda, presentera uppdrag du tror kan passa personen utifrån det personen säger.

3.

Ge dem gärna ett smörgåsbord av konkreta uppdrag att välja mellan. Var tydlig med föreningens förväntningar och vad ni står för.

4.

Våga säga nej – ibland händer det att magkänslan eller referenser man tar på en person säger en att det här känns inte riktigt bra. Kanske har du en person framför dig som kan tänka sig att träna ett breddlag i fotboll men när du lyssnar på personen hör du tydligt att det är en person som vill börja toppa laget direkt. Om inte personens drivkrafter matchar era förväntningar är det ofta bättre att säga nej eller försöka hitta ett annat uppdrag som bättre matchar personens ambitioner.

5.

Ni har rekryterat en ny ledare/funktionär. Grattis! Nu gäller det att ta hand om er nya ledare – det räcker inte att ta in ett registerutdrag, ge personen en hallnyckel och ett nät med bollar eller annan utrustning. Var närvarande, hör av dig och fråga hur det går, presentera personen för andra i föreningen, finns där som stöd. Välkomnandet och omhändertagandet är A & O.