Årets Pegasus

Pegasus symboliserar fantasi och visioner men även lyftet för Malmö. Det är samma krav MISO har på den person som årligen erhåller utmärkelsen “Årets Pegasus”, en person som på ett unikt sätt sätter Malmö på kartan. MISO vill med “Årets Pegasus” årligen hylla en person vilken förmedlat bra och tydliga budskap om Malmö stad och dess idrottsliv i Malmö och/eller i resten av landet.

Årets Pegasus

Människan och Pegasus är ett välkänt motiv för Malmöborna. ett mästerverk från 1949 av skulptören Carl Milles. Originalet finns i Slottsparken, person som tilldelas utmärkelsen “Årets Pegasus” får en kopia av statyn.

PRISTAGARNA

Statuter

Prestationer som manifesterar Malmö – Staden och Idrotten – för omvärlden
1) Allmänt
MISO vill med utmärkelsen “Årets Pegasus” årligen hylla en person vilken förmedlat synnerligen positiva budskap om Malmö stad, i Malmö och/eller i resten av landet. “Årets Pegasus” tillfaller person vars insatser gynnar såväl Malmö som idrotten i Malmö.
Person som utnämnas skall vara en god “PR – ambassadör”.
Utsedd person behöver ej vara medlem i idrottsförening.
“Årets Pegasus” kan enbart tillfalla fysisk person.
Utmärkelsen kan endast fås en gång av samma person.
Årets Pegasus har sitt ursprung från MISO – Malmöidrottens samorganisation.

2) Bevis om utnämning
Den person som erhåller utnämningen Årets Pegasus skall tilldelas en kopia i miniatyr av “Människan och Pegasus”. Originalet finns att beskåda i Slottsparken i Malmö. Bildhuggaren är professorn Carl Milles (1875 – 1955).  Utmärkelsen delas ut första gången 2001 för år 2000.

3) Jury
MISO:s styrelse är jury och utser den person som skall erhålla “Årets Pegasus” utmärkelse. Om det ett år inte finns lämplig kandidat till “Årets Pegasus” sker ingen utnämning. Styrelsen är enväldig och diskussionerna kring kandidaterna är interna.

4) Utdelning
Årets Pegasus utdelas vid ett större evenemang i Malmö, så som “Mästargalan”.

Malmö i mars 2001 MISO