Förtroendeuppdrag

MISOs grupp för anläggning & lokal frågor 
Lena Videkull (ansvarig), Sören Busk, Linda Liljedahl, Johan Gustavsson, Johnny Neldeborn, Tommy Theorin och Bosse Cronqvist.

MISOs grupp för bidrag & stöd 
Kristin Kringstad (ansvarig), Katarina Olsson och Johan Gustavsson.
Adjungerade till gruppen finns representanter från Fotbollsklubbarnas Samorganisation och DHR-Malmö.

Malmö stads Idrottspris
Har delats ut sedan 1980 till “därav förtjänt idrottsutövare”.
Tommy Theorin är ombud i juryn.

Walk of Fame
Personliga plattor placerade på Stadiontorget i Malmö för att hedra Malmöidrottare som haft stora idrottsliga framgångar genom tiderna.
Tommy Theorin och Lena Videkull är ombud i juryn.

Årets förening och årets eldsjäl
Priserna går till två föreningar, en idrottsförening och en övrig ideell förening, samt två ideella ledare, som gjort speciella insatser för föreningar i Malmö.
Kristin Kringstad och Sören Busk är ordinarie ombud i juryn och att Linda Liljedahl är suppleant.

Dialoggrupp med Fritidsnämnd
Tommy Theorin och Lena Videkull är ordinarie ombud och Linda Liljedahl och Johan Gustavsson är suppleanter.

Referensgrupp med fritidsförvaltningen
Kris Kringstad och Piotr Rogowski är ombud.

Ledningsgrupp för Malmöandan
Tommy Theorin, Katarina Olsson samt Linda Attin är ombud.

Styrgrupp Föreningspool Malmö
Tommy Theorin är ombud och Katarina Olsson är suppleant.

LÖK – Lokal överenskommelse för integration
Linda Attin är ombud.

Styrgrupp Malmö stads Föreningsgala
Linda Attin är ombud.

Styrgrupp Engagemang i Malmö
Linda Attin är ombud.

CTC referensgrupp
Linda Attin är ombud och Johan Gustavsson är suppleant.


Behöver ni komma i kontakt med någon av våra ombud se e-postadresser här eller så hör av er till info@miso.se