Förtroendeuppdrag

MISOs grupp för anläggning & lokal frågor 
Lena Videkull, Sofia Garametsos, Sören Busk, Göran Darell, Linda Liljedahl, Johan Gustavsson och Bosse Cronqvist (sammankallande).

MISOs grupp för bidrag & stöd 
Kristin Kringstad (ansvarig), Sofia Garametsos, Johan Gustavsson och Bosse Cronqvist.
Adjungerade till gruppen finns representanter från DHR-Malmö.

Malmö stads Idrottspris
Har delats ut sedan 1980 till “därav förtjänt idrottsutövare”.
Tommy Theorin är ombud i juryn.

Walk of Fame
Personliga plattor placerade på Stadiontorget i Malmö för att hedra Malmöidrottare som haft stora idrottsliga framgångar genom tiderna.
Tommy Theorin och Lena Videkull är ombud i juryn.

Årets förening och årets eldsjäl
Priserna går till två föreningar, en idrottsförening och en övrig ideell förening, samt två ideella ledare, som gjort speciella insatser för föreningar i Malmö.
Kristin Kringstad och Sören Busk är ordinarie ombud i juryn och att Linda Liljedahl är suppleant.

Dialoggrupp med Fritidsnämnd
Tommy Theorin och Katarina Olsson är ordinarie representanter samt Bosse Cronqvist, Lena Videkull och Johan Gustavsson är suppleanter.

Referensgrupp med fritidsförvaltningen
Kris Kringstad och Piotr Rogowski är ombud.

Friskusgruppen
Katarina Olsson och Sofia Garametsos är ombud.

Styrgrupp Föreningspool Malmö
Tommy Theorin och Katarina Olsson är ombud Sofia Garametsos är suppleant.

LÖK – Lokal överenskommelse för integration
Katarina Olsson är ombud.

Styrgrupp Malmö stads Föreningsgala
Katarina Olsson är ombud.

CTC referensgrupp
Katarina Olsson är ombud och Johan Gustavsson är suppleant.


Behöver ni komma i kontakt med någon av våra ombud se e-postadresser här eller så hör av er till info@miso.se