Liberalerna

Ewa Bertz, Liberalerna
MISO undrar – Hur ser du Ewa Bertz och Liberalerna på:

1. Nolltaxan

Nolltaxa är ett signum för kommunens uppskattning för allt föreningarna gör för våra barn och ungdomar. Så det ska vi inte röra.
Sen kan man ju ställa sig frågan, varför Malmös skattebetalare skall stå för hyran för kranskommunens barn och ungdomar när de tränar i en Malmöklubb. Troligtvis för att kommunerna inte vill/ har råd att bygga egna lokaler och tycker att det är bra som det är.

2. Föreningsstöd

Föreningsstöd är en av klubbarnas ersättning som gör det möjligt för att de ska kunna bedriva sin verksamhet. Vi vill kunna erbjuda våra barn och ungdomar bra aktiviteter och då måste vi värna om våra föreningar. Ett sätt är föreningsstöd.

Föreningarna har skyldighet att vara öppna för alla och arbeta efter de demokratiska regler som kommunen tagit beslut om.

3. Idrott-/aktivitetsytor (inom- och utomhus)

3 a) Stadionområdets utveckling

Stadionområdet skall planeras för alla våra föreningar och inte bara för några utvalda. Det skall vara ett område för idrott, kunskap och hälsa. Under denna mandatperiod har vi tagit beslut om att det skall byggas en multihall, mobilitetshus, öppna ytor för spontan idrott mm. Nästa steg är planering för ett nytt badhus, friidrottsarena mm.

3 b) Is-, sim- och badytor

Innan året är slut ska vi besluta om att bygga en ny simanläggning. Något som har behövts en längre tid men under denna mandatperiod ska äntligen ett beslut tas. Kommunen har för lite simytor utifrån invånarantal och det är det vi nu skall göra något åt.
Sedan är nästa planering av en ny simhall på Stadionområdet som skall stå klar 2029.
Vad gäller behov av isytor så framkom det mycket tydligt efter en utredning som gjorts. Så det är en fråga som måste upp på bordet, kanske tillsammans med regionen.

3 c) Idrottshallar och bollytor

När kommunen planer för byggande måste det finnas med behovet av ytor för fritidsaktiviteter. Tyvärr har det inte alltid varit så vilket vi kan se följderna av. Det förstår ju alla att det inte är lätt att komma i efterhand och anlägga plan för bollspel eller en idrottshall. Känner en stolthet att vi har tagit beslut om att göra om 7 grusplaner till konstgräs. Fler som kan nå sina höjder i sin idrott!

4. Regional samverkan över kommungränserna kopplat till t ex anläggningsfrågor och medlemskap etc?

Det skulle vara mer rättvist om vi kunna komma övers om en ersättning för barn och ungdomars fritidsverksamhet över kommungräns så som man gör vad gäller elevers val av skola.
Kunde vi även sätta oss ner och se på möjlighet att göra gemensamma investeringar av dyrbara anläggningar, det skulle vara en investering för framtiden då det gäller våra barn och ungdomar!