Årsmöte

MISOs årsmöte 2019 hölls den 13 mars i Östra foajén, Baltiska hallen, Stadionområdet i Malmö.

Kvällen inleddes med Fritidsnämndens ordförande Ewa Bertz som pratade kring temat Idrottens roll i Malmö. Därefter informerade Malmöandans samordnare Ulf Bingsgård om vad som är på gång i Malmöandan.

Bo Malmquist, Robert Johnsson, Lasse Twetman, Kaare Hansson avtackades och nya ledamöter, Lena Videkull och Johan Gustavsson, valdes in. Niklas Andersson valdes in som revisorssuppleant. Vår hedersordförande Leif Almö som har fyllt 75 år hyllades.

Kvällen avslutades med danska smørrebrød.

Årsmöte 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2018
Verksamhetsplan Budget 2019-2020
Årsmötesprotokoll 2019


Tidigare år
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014

Är du intresserad tidigare årsmöteshandlingar från MISO så kontakta kansliet.