Årsmöte

MISO årsmöte

MISOs årsmöte 2023 kommer att hållas den 14 mars på Södra Vallgatan 5. Vi börjar kl. 17:15 med mingel och förtäring. Specialinbjuden gäst för kvällen är Sanna Axelsson som kommer att dela med sig av sina tankar kring sin nya roll som ordförande i Fritidsnämnden.

Anmälan
Till årsmötet äger varje medlemsförening rätt att anmäla två ombud varav ett ombud har rösträtt. Anmälan senast den 8 mars här:
https://bit.ly/MISOarsmote2023

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 13 februari 2023 och skickas till info@miso.se

Det är dags att föreslå personer till MISOS styrelse, valberedning och revisorer inför årsmötet 2023.
Att vara förtroendevald i MISO är ett mycket viktigt uppdrag. Engagerade och duktiga ledamöter är nödvändiga för att MISO långsiktigt skall utvecklas och verka strategiskt.

Det ansvar som följer med uppdraget innebär att varje person som föreslås till uppdraget ska vara väl förberedd, ha tid och möjlighet att ställa upp på sådant som krävs för uppdraget.

Valberedningen vill därför lyfta följande:

  • MISO är en samorganisation, så valberedningen hoppas därför att Ni till förtroendeuppdrag föreslår människor med bakgrund, erfarenheter och kompetens som stärker idrotten i Malmö.
  • Det är viktigt att de personer som föreslås till styrelsen för MISO är införstådda med att styrelsen har ett arbetsgivaransvar för föreningens anställda. Det är därför viktigt att den kunskap som krävs för detta ansvar finns representerat i styrelsen.
  • MISO har ca 8 styrelsemöten om året.

Välkommen med Era nomineringar till:
MISO
att: Paul Alfons, Södra Vallgatan 5, 211 40 Malmö
eller till paul.e.alfons@gmail.com

Förslag till förtroendevalda skall enligt stadgar vara oss tillhanda senast den 15 februari 2023.

Med vänlig hälsning
MISO valberedning

Paul Alfons (ordförande), paul.e.alfons@gmail.com
Bertil Sjödin, bertilsjodinmcr@gmail.com
Lasse Twetman, lassetwetman@gmail.com

Årsmöte 2023
Inbjudan
Ombudsfullmakt
Brev från valberedningen

Årsmöte 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Förvaltningsberättelse 2021
Revisionsberättelse 2021
Verksamhetsplan Budget 2022-2023
Årsmötesprotokoll 2022

Tidigare år
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017

Är du intresserad tidigare årsmöteshandlingar från MISO så kontakta kansliet.