Årsmöte


MISOs årsmöte 2021 kommer att hållas den 13 april. Reservera kvällen!

Årsmöte 2021
Handlingarna kommer att publiceras här efter hand.

Årsmöte 2020
Årsredovisning 2019
Revisionsberättelsen 2019
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsplan Budget 2020-2021
Årsmötesprotokoll 2020

Se årsmötet 2020 som skedde digitalt och sändes live på Facebook här:
Årsmötet börjar ca 8 minuter in i filmen

www.facebook.com/motessidan


Tidigare år
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014

Är du intresserad tidigare årsmöteshandlingar från MISO så kontakta kansliet.