Årsmöte

MISO håller årsmöte den 20 april 2020 kl. 18:00. Mer information kommer. Handlingarna läggs upp på denna sida efter hand.

Till MISOs medlemsorganisationer
Det är dags att föreslå personer till MISOS styrelse, valberedning och revisorer inför årsmötet 2020.

Att vara förtroendevald i MISO är ett mycket viktigt uppdrag. Engagerade och duktiga ledamöter är nödvändiga för att MISO långsiktigt skall utvecklas och verka strategiskt.

Det ansvar som följer med uppdraget innebär att varje person som föreslås till uppdraget ska vara väl förberedd, ha tid och möjlighet att ställa upp på sådant som krävs för uppdraget.

Valberedningen vill därför lyfta följande:

MISO är en samorganisation, så valberedningen hoppas därför att Ni till förtroendeuppdrag föreslår människor med bakgrund, erfarenheter och kompetens som stärker idrotten i Malmö.

Det är viktigt att de personer som föreslås till styrelsen för MISO är införstådda med att styrelsen har ett arbetsgivaransvar för föreningens anställda. Det är därför viktigt att den kunskap som krävs för detta ansvar finns representerat i styrelsen.

MISO har ca 8 styrelsemöten om året.

Nomineringsblankett

Välkommen med Era nomineringar till:

MISO
att: Paul Alfons
Spångatan 11 A
211 44 Malmö

Förslag till förtroendevalda skall enligt stadgar vara oss tillhanda senast den 20 januari 2020

Med vänlig hälsning
MISO valberedning

Årsmöte 2020
Nomineringsblankett

Årsmöte 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2018
Verksamhetsplan Budget 2019-2020
Årsmötesprotokoll 2019


Tidigare år
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014

Är du intresserad tidigare årsmöteshandlingar från MISO så kontakta kansliet.