Årsmöte

MISOs årsmöte 2019 kommer att hållas den 13 mars i Östra foajén, Baltiska hallen, Stadionområdet, Eric Perssons väg 8A i Malmö.

Registrering från klockan 18:15

Kvällen inleds 18:30 med Fritidsnämndens ordförande Ewa Bertz som pratar kring temat Idrottens roll i Malmö.

Årsmötesförhandlingar ca kl. 19:00

Kvällen avslutas med Danske Smørrebrød med dryck samt kaffe eller te till de som har anmält sig till årsmötet.

Till årsmötet äger varje medlemsförening rätt att anmäla två personer varav ett är ombud. Ta gärna med en ung medlem till årsmötet.
Mötet avslutas 21:00

Anmäl er senast den 6 mars här:
http://bit.ly/MISOarsmote2019

Motioner skall vara kansliet tillhanda senast 13 februari.

MISOs styrelse hälsar er hjärtligt välkomna!

Handlingarna läggs upp efter hand.

Årsmöte 2019
Inbjudan
Dagordning
Ombudsfullmakt
Verksamhetsberättelse 2018
Årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2018
Verksamhetsplan Budget 2019-2020


Tidigare år
Verksamhetsplan Budget 2018-2019
Årsmötesprotokoll MISO 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014

Är du intresserad tidigare årsmöteshandlingar från MISO så kontakta kansliet.