Årsmöte

MISOs årsmöte 2019 kommer att hållas den 13 mars kl. 18:00. Mer information kommer.

Dags att föreslå personer till MISOS styrelse, valberedning och revisorer inför årsmötet 2019
Att vara förtroendevald i MISO är ett mycket viktigt uppdrag. Engagerade och duktiga ledamöter är nödvändiga för att MISO långsiktigt skall utvecklas och verka strategiskt.

Det ansvar som följer med uppdraget innebär att varje person som föreslås till uppdraget ska vara väl förberedd, ha tid och möjlighet att ställa upp på sådant som krävs för uppdraget.

Valberedningen vill därför lyfta följande:

  • MISO är en samorganisation, så valberedningen hoppas därför att Ni till förtroendeuppdrag föreslår människor med bakgrund, erfarenheter och kompetens som stärker idrotten i Malmö.
  • Det är viktigt att de personer som föreslås till styrelsen för MISO är införstådda med att styrelsen har ett arbetsgivaransvar för föreningens anställda. Det är därför viktigt att den kunskap som krävs för detta ansvar finns representerat i styrelsen.
  • MISO har ca 8 styrelsemöten om året.

Välkommen med Era nomineringar till:
MISO, att: Paul Alfons, Spångatan 11 A, 211 44 Malmö
Nominering till styrelse för MISO

Förslag till förtroendevalda skall enligt stadgar vara oss tillhanda senast den 20 januari 2019.

Med vänlig hälsning
MISO valberedning

Paul Alfons (ordförande), paul.e.alfons@gmail.com
Karin Heri, karin.heri@mff.se
Lasse Twetman, lasse.twetman@gmail.com


Årsmöte 2019

Handlingar läggs ut här efter hand.
Nominering till styrelse för MISO
Verksamhetsplan Budget 2018-2019


Tidigare år

Årsmötesprotokoll MISO 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014

Är du intresserad tidigare årsmöteshandlingar från MISO så kontakta kansliet.