Årsmöte

MISOs årsmöte 2022 hölls den 6 april på Malmö Arena Hotell. Tillsammans hade vi en trevlig och intressant kväll med spännande föredragshållare. Johan Hermansson, fritidsdirektör och Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör gästade oss och berättade om fritidens planering i ett växande Malmö.
Därefter fortsatte vi med ett väl genomfört årsmöte där vi också passade på att avtacka styrelseledamot Katarina Olsson som efterträder Linda Attin som går i pension den siste april. Under årsmötet hade vi även besök av Verenice Bengtsson som kort berättade om Malmöandan

Årsmöte 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Förvaltningsberättelse 2021
Revisionsberättelse 2021
Verksamhetsplan Budget 2022-2023
Årsmötesprotokoll 2022

Tidigare år
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017

Är du intresserad tidigare årsmöteshandlingar från MISO så kontakta kansliet.