Årsmöte


MISOs årsmöte 2020 var den 14 september och skedde digitalt via Zoom.

Årsmöte 2020
Årsredovisning 2019
Revisionsberättelsen 2019
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsplan Budget 2020-2021
Årsmötesprotokoll 2020

Se årsmötet som sändes live på Facebook här:
Årsmötet börjar ca 8 minuter in i filmen

www.facebook.com/motessidan


Tidigare år
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014

Är du intresserad tidigare årsmöteshandlingar från MISO så kontakta kansliet.