Årsmöte

MISOs årsmöte är den 22 mars 2018. Mer information kommer.

Till MISOs medlemsorganisationer

Det är dags att föreslå personer till MISOS styrelse, valberedning och revisorer inför årsmötet 2018.

MISO nominering 2018

Att vara förtroendevald i MISO är ett mycket viktigt uppdrag. Engagerade och duktiga ledamöter är nödvändiga för att MISO skall utvecklas och verka strategiskt långsiktigt.

Det ansvar som följer med uppdraget innebär att varje person som föreslås till uppdraget ska vara väl förberedd, ha tid och möjlighet att ställa upp på sådant som krävs för uppdraget.

Valberedningen vill därför lyfta följande:

MISO är en samorganisation, så valberedningen hoppas därför att Ni till förtroendeuppdrag föreslår människor med bakgrund, erfarenheter och kompetens som stärker idrotten i Malmö.

Det är viktigt att de personer som föreslås till styrelsen för MISO är införstådda med att styrelsen har ett arbetsgivaransvar för föreningens anställda. Det är därför viktigt att den kunskap som krävs för detta ansvar finns representerat i styrelsen.

MISO har ca 8 styrelsemöten om året

Välkommen med Era nomineringar till:

MISO
att: Paul Alfons
Spångatan 11 A
211 44 Malmö

Förslag till förtroendevalda skall enligt stadgar vara oss tillhanda senast den 20 januari 2018.

Med vänlig hälsning
MISO valberedning

Paul Alfons (ordförande), paul.e.alfons@gmail.com
Karin Heri, karin.heri@mff.se
Bo Malmquist, bo.saljmaster@comhem.se

 

Årsmöte 2017
Verksamhetsplan och Budget 2017-2018
Årsmötesprotokoll MISO 2017

Tidigare år
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelse 2009
Verksamhetsberättelse 2008