Föreningarnas dag

Föreningarnas dag

Föreningslivet är bra för Malmö

Malmö Ideella och MISO har fått i uppdrag att arrangera Föreningarnas dag under Malmöfestivalen.
På Föreningarnas dag möts en stor del av Malmös föreningsliv som informerar om sina verksamheter. Varje förening har ett informationsbord där den som letar efter nya fritidsaktiviteter kan ställa frågor och få information.

I år blir det tyvärr ingen Föreningarnas dag. Malmö stad har beslutat att ställa in Malmöfestivalen 2020. Beslutet kommer som en följd av den rådande coronapandemin och regeringsförordningen om förbud av sammankomster med fler än 50 personer. Vi tittar på att möjligheten med en digital lösning.

Kontakt: info@miso.se

Deltagare 2019
Deltagare 2018
Deltagare  2017