Föreningarnas dag

Föreningarnas dag

Föreningslivet är bra för Malmö

Malmö Ideella och MISO har fått i uppdrag att arrangera Föreningarnas dag under Malmöfestivalen.
På Föreningarnas dag möts en stor del av Malmös föreningsliv som informerar om sina verksamheter. Varje förening har ett informationsbord där den som letar efter nya fritidsaktiviteter kan ställa frågor och få information.

Föreningarnas dag 2021
Vi avvaktar besked från Malmö stad om och i så fall hur, det går att arrangera Föreningarnas dag i år. Vi kommer att lägga ut information på denna sida så fort vi vet.

Kontakt: info@miso.se

2020 blev det tyvärr ingen Föreningarnas dag då Malmö stad var tvungen att ställa in Malmöfestivalen 2020 med anledning av pandemin. Det genomfördes en digital lösning tillsammans med Open Your Eyes to Malmö på https://www.openyoureyes.se/

Deltagare 2019
Deltagare 2018
Deltagare  2017