Föreningarnas dag

Föreningslivet är bra för Malmö

HISO, Malmö Ideella och MISO har fått i uppdrag att arrangera Föreningarnas dag under Malmöfestivalen.
På Föreningarnas dag möts en stor del av Malmös föreningsliv som informerar om sina verksamheter. Varje förening har ett informationsbord där den som letar efter nya fritidsaktiviteter kan ställa frågor och få information.

Frågor: kontakta Kristina Linde, kristina.linde@miso.se

Deltagare 2018
Deltagare  2017