Föreningspool Malmö

Föreningspool Malmö är en föreningsservice från MISO och Malmö Ideella i samarbete med Malmö stad.
Föreningspoolen vänder sig till Malmös ideella föreningar som är registrerade på fritidsförvaltningen eller hos någon annan förvaltning i Malmö stad. Verksamheten finns främst till för den lilla föreningen utan anställd personal och utan kostnad ges professionellt stöd och hjälp till exempel med att:

– registrera föreningen hos fritidsförvaltningen
– revidera stadgar
– få stöd som arbetsgivare i HR-frågor
– få tips om intern och extern kommunikation
– få information om hur man gör en årsredovisning och hur man tyder föreningens resultat- och balansräkning

Hemsida
foreningspoolmalmo.se

Kontaktuppgifter till Föreningspoolen
Telefon: 0793-21 22 52
E-post: info@foreningspoolmalmo.se

Kontaktperson
Katarina Olsson
Verksamhetschef
E-post: katarina@foreningspoolmalmo.se

Folder som pdf
Föreningspool Malmö

Verksamhetsrapport 2022
Rapport Föreningspoolen 2023

Länk till Föreningspool Malmö