Föreningsmässa – Open Your Eyes to Malmö

19 september 2018 kl. 10-14
Orkanen, Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10
20 september 2018 kl. 10-14
Niagara, Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 1

Föreningsmässan Open Your Eyes to Malmö samordnades av KC Kompetenscenter i samverkan med Malmö universitet, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan, Malmö stad och Studentkåren Malmö.

Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla och direkta former. Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Sammanlagt 45 föreningar ställde ut på Orkanen respektive Niagara.

Under båda dagarna passerade ett stort antal studenter genom utställningen. Några utställare visade praktiskt upp delar av sin verksamhet under dagen på Niagara.

Förutom själva mässan erbjöds utställarna ett seminarium med temat Nätverkande efter mässans slut.

Open Your Eyes återkommer i februari (1 dag) respektive september (2 dagar) 2019.

 

Filmen från mässan 23 september 2015