Föreningsmässa – Open Your Eyes to Malmö

2 oktober 2019 kl. 10-14
Niagara, Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 1

3 oktober 2019 kl. 10-14
Orkanen, Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10

Föreningsmässan Open Your Eyes to Malmö

Föreningsmässan Open Your Eyes samordnas av KC Kompetenscenter i samverkan med Malmö universitet, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan och Studentkåren.

1 371 samtal som ledde till 304 nya kontaktskapande aktiviteter har registrerats under de 2 dagarna. Kontakter som ger nya ledare, deltagare, volontärer till föreningarna. Kontakter som ger studenterna nya nätverk och verksamheter som i längden säker ger bättre studieresultat, nya nätverk och större välbefinnande.

Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla och direkta former. Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Filmen från mässan 23 september 2015