Valet 2022

Valet 2022
MISO, Malmö Idrottsföreningars Samorganisation, arbetar för att stärka idrotten och idrottsföreningarna i Malmö. Nu närmar sig valet och i samband med det vill vi lyfta de lokala partiernas inställning till några av de frågor, vi som paraplyorganisation, anser är viktigast för att Malmös idrottsföreningar ska kunna bidra till att skapa en meningsfull fritid för Malmöborna.

Vi har undrat hur ser du och ditt parti på:

Nolltaxan
Föreningsstöd
Stadionområdets utveckling
Is-, sim- och badytor
Idrottshallar och bollytor
Regional samverkan över kommungränserna kopplat till t ex anläggningsfrågor och medlemskap etc?

Här publicerar vi partiernas tankar i slumpmässig ordning.

Martin Hallander, Kristdemokraterna

 

Anders Skans, Vänsterpartiet

 

Tony Rahm, Moderaterna

 

Stefana Hoti, Miljöpartiet

 

Anders Olin, Sverigedemokraterna

 

Frida Trollmyr, Socialdemokraterna

 

Ewa Bertz, Liberalerna

 

Sammanställning av partiernas svar
Sammanställning