Verksamhet

MISOs verksamhet regleras i stadgarna.

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation har till ändamål:

  • att vara ett samlande organ för idrottsföreningar, som är verksamma och
    registrerade i Malmö kommun
  • att vara dessa föreningars kontaktorgan inför Malmö Fritidsnämnd och övriga myndigheter
  • att främja samarbetet mellan idrottsföreningar, idrottssammanslutningar och övriga ideellt arbetande organisationer
  • att medverka till och propagera för ökat ekonomiskt stöd till idrottsföreningarna och för uppförande av anläggningar för idrottslig verksamhet

Till höger finns det länkar till aktuella verksamheter/projekt.