Bli medlem i MISO

Föreningar och samorganisationer som önskar medlemskap i MISO, ska enligt våra stadgar verka för idrottslig verksamhet i Malmö.

Är ni en idrottsförening i Malmö? Tveka då inte att gå med i MISO.  Årsavgiften är 200:-
Ansökan finns här: Ansökan medlem i MISO