Bli medlem i MISO

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO) är en religiös- och partipolitiskt oberoende paraplyorganisation vars övergripande uppdrag är att verka för långsiktighet och bästa förutsättningar för idrottsföreningar i Malmö. Vår verksamhet grundar sig i Riksidrottsförbundets vision, värdegrund och verksamhetsidé och vi driver strategiska frågor som är förankrade i idrottsrörelsens strategi 2025. Vi tror på ett föreningsliv som bygger på demokrati, delaktighet och jämlikhet och våra kärnfrågor är: anläggning, bidrag, inkludering, folkhälsa och arbetsmarknad.

Vem kan bli medlem?

Föreningar och samorganisationer som önskar medlemskap i MISO, ska enligt våra stadgar verka för idrottslig verksamhet i Malmö.

Medlemsföreningar erbjuds:

 • Bevakning av stadens bidragsbestämmelser och fördelningsprinciper
 • Möjlighet att påverka idrottens förutsättningar i Malmö genom att vara remissinstans för frågor som rör idrottsföreningars förutsättningar i Malmö (t ex. bidrag, fördelningsprinciper, stadsplanering mm)
 • Inbjudan till mötesplatser/medlemsträffar för kunskapsutbyte, utbildning, dialog och samverkan
 • Möjlighet till rådgivning och bollplank via vår verksamhetschef och styrelse
 • Stöd i enskilda föreningars dialog med Malmö stad och andra myndigheter
 • Möjlighet att nominera kandidater till MISOs utmärkelser Årets idrottskvinna och Lovande tjej, priset delas ut årligen i samband med Föreningsgalan
 • Möjlighet att påverka idrottens förutsättningar i Malmö genom att engagera sig i MISOs styrelse eller arbetsgrupper
 • Få aktuell information via vårt medlemsbrev och sociala medier
 • Möjlighet att få publicerat nyheter på vår hemsida och sociala medier
 • Vara med i vår digitala medlemskatalog och digitala karta
 • Kostnadsfritt delta på Föreningarnas dag i samband med Malmöfestivalen
 • Kostnadsfritt avhämta Sveriges bästa integrationsbroschyr “Bli medlem”

Ansökan

Är ni en idrottsförening i Malmö och vill vara med och påverka idrottens förutsättningar i Malmö så tveka inte att bli medlem i MISO. Tillsammans skapar vi bästa förutsättningar för idrotten i Malmö!
Årsavgiften är 200:- och ansökan finns här: Ansökan medlem i MISO