Föreningsutbildning

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Dessa utbildningar samordnas av Föreningspool Malmö. Syftet är att stödja föreningarna att bättre klara av föreningens vardagliga administration, ekonomi och styrelsearbete.  Att sköta en förening skall vara roligt. Ju enklare arbetet blir desto roligare är det. Ibland saknar vi kunskap i detta arbete och syftet med våra utbildningar är att ge den kunskapen. Vissa av utbildningarna är obligatoriska för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

Vi vill utveckla utbildningarna för föreningslivet i Malmö – framförallt bygga vidare på de goda erfarenheter vi har av att samla föreningsledare och låta erfarenhetsutbytet ge nya samarbeten och verksamheter.

Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

Kontakt
utbildning@foreningspoolmalmo.se

https://foreningspoolmalmo.se/foreningsutbildning/