Föreningsutbildning

MISO och Malmö Ideella vill ta ett större ansvar för och erbjuda ett bredare utbud av utbildningar för föreningarnas styrelser och ledare i vår strävan att stödja föreningslivets ambitioner att ta en större plats i samhällsutvecklingen.

MISO och Malmö Ideella vill utveckla utbildningarna för föreningslivet i Malmö – framförallt bygga vidare på de goda erfarenheter vi har av att samla föreningsledare och låta erfarenhetsutbytet ge nya samarbeten och verksamheter. Vi ser också att Malmös föreningsliv behöver utbildningar som fokuserar på omvärlden, på framtidens utmaningar men också viktiga värderingsfrågor som mångfald, jämställdhet och demokrati. Ska Malmös föreningsliv kunna vara den positiva kraft som Malmö behöver måste vi också investera i föreningarnas ledare i form av utvecklande utbildningar.

Föreningsutbildningar i samarbete med fritidsförvaltningen
Föreningskunskap, styrelsekunskap, föreningsekonomi och kassörskunskap. Vissa av utbildningarna är obligatoriska för att registrera sig på nivå 2 eller nivå 3 enligt fritidsnämnd.

Kontaktperson
Kristina Linde, utbildning@foreningspoolmalmo.se

www.foreningspoolmalmo.se/utbildning