Nyheter och Information

« Senaste nyheterna

Föreningsutbildning i november

Föreningsutbildning i november

I november erbjuder Föreningspool Malmö föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Praktisk bokföring, Kassörskunskap, Dags för årsmöte och Protokollskrivning. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö. 8 november kl. 18.00-21.00 Dags för årsmöte Kursen riktar sig...
Tips till idrottsföreningar för att minska elanvändning

Tips till idrottsföreningar för att minska elanvändning

Bild: rf.se Den rådande utvecklingen av elpriser påverkar alla idrottsföreningar på ett eller annat sätt och för många har priserna inneburit en tuff situation. Genom att minska elanvändningen kan föreningar spara...
Sök stipendium från stiftelsen Idéer för livet

Sök stipendium från stiftelsen Idéer för livet

Idéer för livet är en stiftelse som vill bidra till bättre hälsa och ökad trygghet i samhället. Har du en bra idé som riktar sig till unga och främjar trygghet och...
Ny portal - Skapa trygga och inkluderande miljöer

Ny portal - Skapa trygga och inkluderande miljöer

Bild: RF-SISU Skåne Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har skapat en ny portal för att stötta föreningar i att skapa trygga och inkluderande miljöer. Där kan vi inspireras hur att förebygga men...
Start Your Impossible Camp i Malmö 11-13 november

Start Your Impossible Camp i Malmö 11-13 november

Start Your Impossible Camp är ett läger för dig som är intresserad av att testa nya parasporter  eller vill fortsätta utvecklas i din befintliga parasport. Varje år arrangeras fyra stycken...
Föreningsutbildning i oktober

Föreningsutbildning i oktober

I oktober erbjuder Föreningspool Malmö föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Praktisk bokföring, Kassörskunskap, Dags för årsmöte och Protokollskrivning. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö. 5 oktober kl. 18.00-20.30 19 oktober kl. 18.00-20.30 Styrelsekunskap Kursen riktar...
Idrottens Walk of Fame 28 september 2022

Idrottens Walk of Fame 28 september 2022

Vid årets utdelning av minnesplattor på Idrottens Walk of Fame i Malmö föräras Emy Machnow och Karolina Kedzierska vars en minnesplatta på Stadiontorget i Malmö. Utdelningen sker onsdagen den 28...
Dags för årsmöte – Ny utbildning av Föreningspool Malmö

Dags för årsmöte – Ny utbildning av Föreningspool Malmö

Under hösten arrangerar Föreningspool Malmö en ny utbildning - Dags för årsmöte. Kursen riktar sig till styrelsemedlemmar som ska arrangera ett årsmöte. Årsmötet är ett viktigt möte och ska genomföras stadgeenligt...
Föreläsning om barn och ungas rättigheter i föreningslivet

Föreläsning om barn och ungas rättigheter i föreningslivet

Hur ni kan arbeta praktiskt med  barnkonventionen i er förening? Under hösten bjuder Fritidsförvaltningen tillsammans med barnrättsorganisationen Friends in till två kunskapshöjande utbildningstillfällen med föreläsning och workshop om praktiskt barnrättsarbete i...
Nominera Sveriges Föreningsvänligaste kommun 2022

Nominera Sveriges Föreningsvänligaste kommun 2022

Sveriges Föreningar inviterar Sveriges kommuner och det lokala föreningslivet att nominera den kommun som är Sveriges föreningsvänligaste år 2022! Priset ”Gyllene koppen” delas ut årligen Priset tilldelas den kommun som har goda...
Nominera till Malmö stads pris för mänskliga rättigheter

Nominera till Malmö stads pris för mänskliga rättigheter

Malmö stads pris för mänskliga rättigheter delas ut till en enskild person, grupp, förening, nätverk, organisation eller annan som utfört en insats inom området mänskliga rättigheter. Genom MR-priset vill Malmö stad...
Remissvar Föreningsstöd 2023

Remissvar Föreningsstöd 2023

MISO, DHR Malmö och Fotbollsklubbarnas Samorganisation är remissinstanser gällande förslag till förändringar i Föreningsstöd 2023 från fritidsförvaltningen. Tillsammans har organisationerna lämnat in följande remissvar: Remissvar Föreningsstöd 2023...
Lärandelunch: Ung livsstil och rätten till idrott

Lärandelunch: Ung livsstil och rätten till idrott

Vad använder unga Malmöbor sin fritid till? Vad är viktigt när barn och ungdomar tränar och är med i en idrottsförening? Hur påverkar ungdomarnas socioekonomiska bakgrund deras val av idrott på fritiden? Den...
Skatteverkets webbseminarier för idrottsföreningar

Skatteverkets webbseminarier för idrottsföreningar

Missa inte Skatteverkets webbsända seminarier om arbetsgivarskap och deklaration. 14 september kl. 14:00-15:15 Idrottsföreningen som arbetsgivare 13 oktober kl. 17:00-18:15 Idrottsföreningen lämnar inkomstdeklaration 26 oktober kl. 17:00-18:15 Idrottsföreningen som arbetsgivare 21 november kl. 17:00-18:15 Idrottsföreningen som arbetsgivare 15 december...
Inbjudan till medlemsträff på temat Trygg- & Inkluderande idrott 27/9 2022

Inbjudan till medlemsträff på temat Trygg- & Inkluderande idrott 27/9 2022

Bild: RF-SISU Skåne Den 27/9 2022 hälsar MISO (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation) tillsammans med RF-SISU Skåne idrottsföreningar i Malmö välkomna till en intressant kväll på temat ”Trygg- & inkluderande idrott”. Missa inte...
1 2 3 46