Bosse Cronqvist

Bosse Cronqvist

Bosse Cronqvist – ledamot i MISOs styrelse

Mina idrotter:
Fotboll

Är engagerad i:
Jag är ordförande i Fotbollsklubbarnas Samorganisation och Gymnastikföreningen Svea samt matchdelegat för SvFF/Svensk Elitfotboll.

Min bakgrund:
Har under alla år, kombinerat yrkesrollen som företagsledare med affärsutveckling inom tele och kommunikations branschen, med mina uppdrag inom idrotten och då främst fotbollen.

Jag har varit klubbchef/sportchef i FC Rosengård 1907 under 6 år och klubbchef /sportchef i Lunds BK under 10 år. Har haft uppdrag för Fotbollsklubbarnas Samorganisation sedan 2004 då jag inledningsvis ansvarade för stadslagen på junior och senior nivå.  På Skånes fotbollsförbund har jag varit zonansvarig och tränarutbildare under drygt 20 år, styrelseledamot på Ettan fotboll under 7 år. Jag har haft styrelseuppdrag på Svea Gymnastikförening sedan 2012 och varit fotbollstränare under 35 år upp till elitnivå steg 4 utbildad (idag Pro). Sedan 12 år tillbaka har jag ett pågående uppdrag för SvFF/Svensk Elitfotboll som matchdelegat.

Varför är du engagerad i MISO och MISOs styrelse:
Jag ser idrotten som en av de viktigaste samhällsnäringarna. Att kunna hjälpa till och skapa förutsättningar för ett aktivt idrottsutövande i hela Malmö.

Viktiga frågor för Malmös idrottsföreningar på kort och lång sikt:
Anläggning och bidragsfrågorna är viktigast på både lång och kort sikt. Specialförbunden måste arbeta än mer aktivt för att ge förutsättningar till klubbarna för att fler av dagens aktiva stannar kvar i idrotten som ledare.

På vilket sätt kan jag vara ett stöd för idrottsföreningar i Malmö?
Med anläggning och avtalsfrågor för fotbollen.


Förtroendeuppdrag i MISOs styrelse
Ingår i MISOs grupp för anläggning & lokal frågor och för bidrag & stöd
Dialoggrupp med Fritidsnämnd – suppleant