Sofia Garametsos

Sofia Garametsos

Sofia Garametsos – ledamot i MISOs styrelse

Mina idrotter:
Jag tränade AG-gymnastik som ung för att i tonåren gå över till simhopp. Efter aktiv karriär, tog min ledarkarriär vidare och jag har jobbat som idrottsledare i 20 år, främst som tränare i simhopp från breddnivå till topp och talangnivå.

Är engagerad i:
I nuläget är jag styrelseledamot i gymnastikföreningen GK Motus-Salto.

Min bakgrund:
Jag är utbildad sjukgymnast och har arbetat inom primärvården (vårdcentral), slutenvården (ortopeden) och traumavården (Röda Korsets behandlingscenter för trauma och tortyroffer). Jag arbetar sedan tre år tillbaka som rehabchef i funktionsstödsförvaltningen. Jag har under en lång period varit anställd som verksamhetsansvarig och tränare i Malmö Kappsimningsklubb (simhopp) i och som projektledare och utvecklingsansvarig i Svenska Simförbundet (simhopp).

Jag har varit engagerad i simidrotten (främst simhopp) på lokal, nationell och internationell nivå som tränare, utbildare, verksamhetsledare, styrelseledamot, kommittéledamot, projektledare, landslagsledare och fysioterapeut. Jag har också varit styrelseledamot i en fotbollsförening under en period och jag har varit adjungerad i Svenska Olympiska Akademin ett år.

Varför är du engagerad i MISO och MISOs styrelse:
Jag har inte haft möjlighet att kombinera småbarnsliv med elitträning och arbete inom idrotten. Ideella uppdrag, ledningsgrupper och strategiarbete är ett alternativt sätt att kunna fortsätta vara engagerad, bidra och ha roligt inom idrotten. Jag tror att jag har samlat på mig så pass bred erfarenhet att jag kan bidra till idrott ur ett större perspektiv och hjälpa föreningslivet i Malmö utvecklas oavsett vilken idrott det handlar om.

Viktiga frågor för Malmös idrottsföreningar på kort och lång sikt:
Anläggningsfrågan är central. Utan anläggningar, ingen idrott. Vi behöver också bli bättre på att attrahera, rekrytera och behålla ledare. Jämställdhetsarbetet kommer vara centralt där och jag skulle gärna se bättre villkor för kvinnor inom elitidrotten, både aktiva och ledare. I jämställdhetsarbetet behöver vi också jobba bredare med inkludering och nå även personer med funktionsvariationer. En annan viktig faktor är det hälsofrämjande arbetet för att öka hälsan i samhället och för att få fler barn och ungdomar att hitta rörelseglädjen och de positiva effekterna på både kropp och själ som idrottande och föreningsdelaktighet kan ha.

På vilket sätt kan jag vara ett stöd för idrottsföreningar i Malmö?
Värdegrundsarbete, fysträningsupplägg, rehab/sjukgymnastik och projektansökningar.


Förtroendeuppdrag i MISOs styrelse
Ingår i MISOs grupp för bidrag & stöd och anläggning & lokal frågor
Styrgrupp Föreningspool Malmö – suppleant
Friskusgruppen – ombud