Tommy Theorin

Tommy Theorin – ordförande i MISOs styrelse

Mina idrotter:
Jag är intresserad och engagerad av all idrott men som aktiv och som ledare är det badminton, fotboll och ishockey.

Är engagerad i:
Idrottsmuseets Vänner och BMK Aura.

Min bakgrund:
Jag började som säljare i trävarubranschen och blev sedan konsulent i GAK Enighet, klubbdirektör i Malmö Ishockeyförening (MIF), generalsekreterare i Svenska Elitfotboll och VD för Sportomedia, ett helägt dotterbolag till Svensk Elitfotboll. Har varit ordförande i Svenska Badmintonförbundet och Idrottsmuseets Vänner, styrelseledamot i Svenska Hockeyligan samt haft uppdrag och projektgrupper för UEFA och Svenska Fotbollförbundet och RF. Medverkade i att ta fram Tv-avtal inom elitfotbollen samt stora sponsoravtal i Svensk Elitfotboll och MIF.

Varför är du engagerad i MISO och MISOs styrelse:
Känner mig hedrad att vara ordförande i MISO och har alltid trivts med uppgiften att kunna driva frågor för våra medlemsföreningar.

Viktiga frågor för Malmös idrottsföreningar på kort och lång sikt:
Det är många frågor på bordet men viktigt är utan tvekan bibehållandet av nolltaxan och fortsatta bra bidragsformer för Malmöidrotten. Anläggningsdelar och utveckling av befintliga och nya är en annan viktig fråga.

På vilket sätt kan jag vara ett stöd för idrottsföreningar i Malmö?
Jag vill försöka vara ett bollplank i de flesta idrottsrelaterade frågor vilka tenderar till att bli både fler och mångomfattande. Vara drivande för utveckling av Malmös föreningsliv och i detta är det viktigt att vara lättillgänglig vilket är något som jag alltid försökt leva med och efter.


Förtroendeuppdrag i MISOs styrelse
Malmö stads Idrottspris – ombud i juryn
Idrottens Walk of Fame – ombud i juryn
Dialoggrupp med Fritidsnämnd – ordinarie ombud
Styrgrupp Föreningspool Malmö – ombud