Johan Gustavsson

Johan Gustavsson

Johan Gustavsson – ledamot i MISOs styrelse

Mina idrotter:
Simidrott

Är engagerad i:
Jag arbetar som klubbdirektör i Malmö Kappsimningsklubb. Är ideellt engagerad i MISO som styrelseledamot.

Min bakgrund:
Min idrottsliga yrkesverksamma bakgrund är att jag under 12 år arbetat som simtränare på olika nivåer, mestadels för ungdomar vilket jag personligen också tycker är roligast. Sedan januari 2018 lämnade jag bassängkanten och tränarrollen för att i stället arbeta som klubbdirektör i Malmö Kappsimningsklubb.  Vid sidan av idrotten har jag utbildat mig till civilingenjör inom teknisk matematik.

Varför är du engagerad i MISO och MISOs styrelse:
För att, ur ett holistiskt perspektiv, försöka skapa så bra förutsättningar som möjligt för idrotten i Malmö.

Viktiga frågor för Malmös idrottsföreningar på kort och lång sikt:
Idrotten har alltid varit en stark samhällskraft i form av att man gör en enorm insats i samhället för tex folkhälsan, inkludering och integration. Att värna om grundläggande förutsättningar för att detta arbete ska kunna fortsätta och bli ännu bättre. Det kan t.ex. vara att det finns “idrottsytor” och planeras för nya idrottsytor i staden men också att föreningsstödet är starkt. 

På vilket sätt kan jag vara ett stöd för idrottsföreningar i Malmö?
Eftersom jag själv arbetar i en av stadens större föreningar, verksamma inom simning och simhopp, kan jag bidra med perspektiv, idéer och tankar kring hur vi arbetar och är organiserade. Jag är lika intresserad av att höra hur man gör inom andra föreningar/ idrotter.  


Förtroendeuppdrag i MISOs styrelse
Ingår i MISOs grupp för anläggning & lokal frågor
Ingår i MISOs grupp för bidrag & stöd 
CTC referensgrupp – suppleant