Start Your Impossible Camp i Malmö 11-13 november

Start Your Impossible Camp är ett läger för dig som är intresserad av att testa nya parasporter  eller vill fortsätta utvecklas i din befintliga parasport. Varje år arrangeras fyra stycken läger runt om i Sverige för att få tjejer, killar, barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning att ta steget in i idrotten oavsett ambitionsnivå.

Var: Malmö, Stadionområdet. Boende på Scandic Triangeln.
När: 11 – 13 november 2022

Mer information om anmälan, idrotter och övrig praktisk info här:
https://paralympics.se/event/start-your-impossible-camp-malmo-2/

Idrottens Walk of Fame 28 september 2022

Vid årets utdelning av minnesplattor på Idrottens Walk of Fame i Malmö föräras Emy Machnow och Karolina Kedzierska vars en minnesplatta på Stadiontorget i Malmö. Utdelningen sker onsdagen den 28 september kl. 16.30 på Stadiontorget.

Emy Machnow
Simmaren Emy Machnow (född 1897) tävlade för Malmö Simsällskap (MS) och ingick i det svenska lag som vid OS 1920 i Antwerpen tog brons i lagkappen 4×100 meter. Hon blev svensk mästare på 100 meter fritt 1913 med tiden 1.38,6. Hon vann också SM på samma distans 1915–1917. Åren 1914–1921 var hon svensk rekordhållare på distansen.

Karolina Kedzierska
Taekwondoutövaren Karolina Kedzierska (född 1987 tävlande för GAK Enighet och vann sju raka SM-guld 2005–2011. Hon tog EM-silver 2006 och EM-guld i Rom 2008 och kom fyra i OS i Peking 2008. Karolina Kedzierska var rankad etta i Europa 2007 och 2008 och rankad tre i världen 2009.

Juryn som utsett årets Malmöidrottare består av:
Ewa Bertz (L), fritidsnämndens ordförande
Johan Hermansson, fritidsdirektör
Sven-Erik Rasmusson (S), fritidsnämndens vice ordförande
Tony Rahm (M), fritidsnämndens 2:e vice ordförande

Samt representanter från Malmös idrottsvärld:
Tommy Theorin
Lena Videkull
Roger Gottfridsson
Anita Torstensson

Idrottens Walk of Fame är minnesplats för Malmöidrottare som haft stora idrottsliga framgångar genom tiderna.
Se tidigare utmärkelser på www.malmo.se/walkoffame

 

Dags för årsmöte – Ny utbildning av Föreningspool Malmö

Under hösten arrangerar Föreningspool Malmö en ny utbildning – Dags för årsmöte. Kursen riktar sig till styrelsemedlemmar som ska arrangera att årsmöte.

Årsmötet är ett viktigt möte och ska genomföras stadgeenligt korrekt. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet och ni kommer att få många bra tips under utbildningen.

Första tillfället är den 18 oktober kl. 13:00-16:00

Kom gärna flera från er förening!

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Föreläsning om barn och ungas rättigheter i föreningslivet

Hur ni kan arbeta praktiskt med  barnkonventionen i er förening?
Under hösten bjuder Fritidsförvaltningen tillsammans med barnrättsorganisationen Friends in till två kunskapshöjande utbildningstillfällen med föreläsning och workshop om praktiskt barnrättsarbete i föreningar. Ta chansen att utveckla er förenings arbete med att skapa en tryggt föreningsliv för alla barn och utbyt erfarenheter med andra föreningar!

Om föreläsningen
• Förstå hur ledare ska agera efter barnkonventionens lag
• Förebygg kränkningar, dåligt språkbruk och en otrygg stämning
• Lär er att arbeta för allas lika värde i gruppen och i föreningen
• Få kunskap om åldersmaktordning
• Förstå hur normer, makt och kränkningar hänger ihop och påverkar föreningen

Plats: Baltiska Hallen
Tid: 18.00-20.00
28 september
3 november

Anmälan:
Föreläsning om barn och ungas rättigheter i föreningslivet – Malmö stad (malmo.se)

Nominera till Malmö stads pris för mänskliga rättigheter

Malmö stads pris för mänskliga rättigheter delas ut till en enskild person, grupp, förening, nätverk, organisation eller annan som utfört en insats inom området mänskliga rättigheter.

Genom MR-priset vill Malmö stad motverka diskriminering och främja demokrati, jämställdhet, barnrättsfrågor, hälsa och mångfald. Vem som helst kan nominera någon som har gjort en insats inom området mänskliga rättigheter i Malmö.

Senast den 4 oktober behöver du lämna ditt förslag.

Mer information:
https://malmo.se/mr

Lärandelunch: Ung livsstil och rätten till idrott

Vad använder unga Malmöbor sin fritid till?
Vad är viktigt när barn och ungdomar tränar och är med i en idrottsförening?
Hur påverkar ungdomarnas socioekonomiska bakgrund deras val av idrott på fritiden?

Den 11:e oktober får du svar på denna och andra frågor när Malmöandan i samarbete med MISO, Malmö Idrottsföreningars Samorganisation kommer att genomföra en lärandelunch på temat ”Ung livsstil och rätten till idrott”.

Karolina Bergmark från Malmö stad kommer att presentera rapporten Ung Livsstil 2021 och därefter kommer Malmö mot Diskriminering att gå igenom diskrimineringsgrunderna och ge konkreta och praktiska exempel. Avslutningsvis har vi en paneldiskussion där vi pratar om goda exempel, hinder och utmaningar.

När: 11:e oktober 2022 kl. 12.00-14.30
Plats: MISO/ Södra Vallgatan 5

Anmälan:
Anmäl dig här

Lärandelunch arrangeras av Malmöandan i samarbete med Malmö Tillsammans. Vi bjuder på vegetarisk lunch!
För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.

 

Skatteverkets webbseminarier för idrottsföreningar

Missa inte Skatteverkets webbsända seminarier om arbetsgivarskap och deklaration.

14 september kl. 14:00-15:15
Idrottsföreningen som arbetsgivare

13 oktober kl. 17:00-18:15
Idrottsföreningen lämnar inkomstdeklaration

26 oktober kl. 17:00-18:15
Idrottsföreningen som arbetsgivare

21 november kl. 17:00-18:15
Idrottsföreningen som arbetsgivare

15 december kl. 17:00-18:15
Idrottsföreningen lämnar kontrolluppgift

Föreningsutbildning i september

I september erbjuder Föreningspool Malmö föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Praktisk bokföring, Kassörskunskap och Protokollskrivning. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

31 augusti kl. 18.00-20.30
28 september kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap
Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

7 september kl. 18.00-20.30
21 september kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

14 september kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap grund
Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Kursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

22 september kl. 13.00-15.30
Protokollskrivning
Kursen riktar sig till föreningssekreteraren, mötessekreteraren samt alla med intresse för att lära sig skriva protokoll

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Anmälan till Föreningsmässan Open Your Eyes

Nu är anmälan öppen för att delta i föreningsmässan Open Your Eyes på Malmö Universitet
den 5:e oktober 2022. Höstens Open Your Eyes kommer att genomföras i Niagara som tidigare mellan kl. 10-14.

Det finns ca. 30 platser för idéburna föreningar och organisationer. De som anmäler sig ska närvara under hela tiden mässan håller på.

Anmälan
görs till info@openyoureyes.se eller 0729-99 83 77.
Samma kontakter används också för frågor kring mässan.
I anmälan anger ni föreningen/organisationens namn, kontaktperson/er och en kort beskrivande text om er verksamhet, samt gärna logga eller bild från verksamhet om möjligt (beskrivande text, logga och bild är för att väcka intresse hos studenter inför mässan). För er som anmäler via telefon hittar vi en lösning för det sistnämnda.

Om ni inte deltagit på en föreningsmässa tidigare, så kan ni få lite inspiration av 3 olika föreningar i denna video där de beskriver varför de vill vara med på föreningsmässor. Videon är gjord av Malmö Mediakanal inom ramen för Engagemang i Malmö och är finansierad av Länsstyrelsen Skåne.

https://www.openyoureyes.se/

Tillfällig extra nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23 åringarna

Riksdagen har (2022) beslutat om en tillfällig extra nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23 åringarna under sommaren. På ersättning upp till max 25 000 kronor som betalas ut under månaderna juni, juli och augusti 2022 är arbetsgivaravgifterna 10,21 procent istället för 19,73 procent.

https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskatteavdrag/arbetsgivaravgifter.4.233f91f71260075abe8800020817.html#Lagreavgifterforfodda1999till2003