Extratjänst en möjlighet för Föreningar

Behöver din verksamhet en extra resurs som erbjuds en vanlig anställning samtidigt som du får ekonomisk ersättning. Du anställer en person som har varit utan arbete under en längre tid eller någon som är ny i Sverige. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd och samtidigt bidrar du till samhällsnytta. Stödet kallas Extratjänst.

Faktablad om extratjänst

Ni är välkommen på informationsmöte där ni kan få svar på era frågor om Extratjänst av Arbetsförmedlingen.

Mötet är den 13 augusti kl. 13.30
AMA Malmö Stad, Nobelvägen 66 i Malmö.

OBS! Vi kommer enbart ha ett fåtal inbokade med tanke på den rådandes situationen, ni är välkomna att anmäla ert intresse till Linda Attin på info@miso.se senast den 12 augusti 12:00.

Har du frågor är du välkommen att kontakta

Susan Fuchs
Arbetsmarknadssekreterare
Malmö Stad AMA

Mob. 0732 313 953
susan.fuchs@malmo.se

Miljaim Hasanaj
Arbetsmarknadssekreterare
Malmö Stad AMA

Mob. 073 305 53 19
miljaim.hasanaj@malmo.se

Linda Attin
Konsulent
Malmö Idrottsföreningars Samorganisation

0707-49 39 21
info@miso.se

Praktisk bokföring i augusti

Föreningsutbildningen Praktisk bokföring i förening vänder sig till de förtroendevalda som är intresserade av föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd och är gratis för föreningar i Malmö.

I augusti erbjuds två tillfällen:
12 augusti kl. 18.00-20.30 samt
19 augusti kl. 18.00-20.30

Kursinnehåll:
Grundläggande bokföringsregler
Baskontoplanens uppbyggnad med kontoklasser, kontonummer och kostnadsställen
Praktiska övningar i bokföring
Bokningar inför bokslut
Resultat- och balansräkning

Anmälan: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Vi följer de rekommendationer som gäller i dagsläget och genomför utbildningarna utifrån dessa.

Föreningsutbildning hösten 2020

Utbildningsprogrammet för MISO och Malmö Ideellas föreningsutbildningar hösten 2020 är klart. Vi genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Utbildningarna samordnas av Föreningspool Malmö.

Kunskapsutveckling i en förening är viktigt. Nya och gamla förtroendevalda är välkomna till våra styrelse- och kassörsutbildningar. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

Vi följer de rekommendationer som gäller i dagsläget och genomför utbildningarna utifrån dessa.

I augusti erbjuder vi föreningsutbildning i Praktisk bokföring och Styrelsekunskap.

12 augusti kl. 18.00-20.30 samt
19 augusti kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

26 augusti kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap grund
Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

För mer information om kursinnehåll, plats och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning

Nu startar Föreningsakuten

Rådgivning, Nätverk, Kompetens, Information

Föreningsakuten Malmö – foreningsakuten.se är en insats från Malmö Ideella, MISO och MKB, för att se till att föreningar får det stöd de behöver i krisen. Vi kommer bland annat att erbjuda infomöten, workshops, kurser, rådgivning och föreningsutveckling. Håll utkik efter event och workshops.

Stödet vi ger är också anpassat efter varje förenings behov och särskilda situation. Vi föreslår därför att du kontaktar oss, och träffar oss, för att se vad ni och vi kan göra tillsammans.  Kontakta oss!

Vi är en extra insats, med stöd från MKB, för att försöka se till att er förening klarar sig genom de tuffa tiderna. Vi kommer att finnas fram till årsskiftet. Men även efteråt finns stöd och nätverk att tillgå. Både Malmö Ideella och MISO finns att bli medlemmar i.

Det finns många som ger stöd till föreningslivet, och många som är fantastiska resurser för oss alla. Vi kommer att tipsa och vägleda föreningar dit om det behövs.

Fakta Föreningsakuten:
Projektet som startade i juni 2020 är en samverkan mellan Malmö Ideella och MISO och får stöd från MKBfastighet – kommunala bostadsbolaget under hela 2020.

Projektet har sin bas på Nobelvägen 21 – föreningscenter. Vi erbjuder mötesplatser, stöd och rådgivning, kurser och kompetensutveckling, digitala resurser.

Alla föreningar i Malmö, är välkomna att kontakta Föreningsakuten,
https://www.foreningsakuten.se/kontakt

Nytt projekt ska lotsa nyanlända Malmöbor in i föreningslivet

Tillsammans med Malmö Ideella och MISO gör Malmö stad nu en satsning på integration genom föreningsliv där nya Malmöbor ska ges fler möjligheter att upptäcka och engagera sig i föreningar.

Projektet går under namnet ”Engagemang i Malmö” och Mikael Johansson, som är NAD- och TIA-samordnare på Malmö Ideella (se faktaruta), kommer att vara projektledare när man drar igång i höst.

– Projektet ska ge nya Malmöbor samma möjligheter som andra Malmöbor att komma in i samhället genom föreningslivet. Vi kommer att besöka till exempel SFI och etableringskurser för att prata om föreningslivet och hur det är uppbyggt. Jag kommer också att ta till vara på personers intresse och lotsa vidare på olika sätt. Det kan vara allt från att visa en hemsida och ge kontaktuppgifter till att följa med till föreningar, säger Mikael Johansson.

Läs mer:
https://malmo.se/Aktuellt/Artiklar-Malmo-stad/2020-07-10-Nytt-projekt-ska-lotsa-nyanlanda-Malmobor-in-i-foreningslivet.html

Tränarcoacherna 2020

Barnkonventionen är numera svensk lag. Men många föreningar behöver mer kunskap om både Barnkonventionen och lagen.

I samarbete med Malmö idrottsakademi, som drivs av Malmö stad tillsammans med Malmö universitet och RF-SISU Skåne, ska vi öka kunskapen för både bredd- och elitföreningar i Malmö med omnejd.
Utbildningen genomförs i tre steg. BRIS informerar om barnrättighetsperspektivet, Rädda Barnen om konkreta metoder för att jobba utifrån det och RF-SISU Skåne berättar om perspektiv och riktlinjer.

De aktuella datumen är:
22/9 BRIS: Grundläggande runt Barnkonventionen för idrottsförening.
29/9 Rädda Barnen: High 5 – fem steg mot en handlingsplan.
6/10 RF-SISU Skåne: Idrottens anvisningar och värdegrund för barn- och ungdomsidrott och Barnkonventionen som lag för idrottsföreningar.

Anmälningsinformation:
För anmälan ska föreningen skicka minst 2 personer (pga Covid-19 är de 2 först anmälda prioriterade). Dessa blir sedan kontaktpersoner i barn- och ungdomsfrågor mot RF-SISU Skåne samt del av ett nätverk som erbjuds kontinuerliga aktiviteter och kompetensutveckling.

Sista anmälningsdag
2020-09-14

Plats
Eric Perssons väg 6, Malmö Idrottsakademi.

Träffarna är gratis, fika serveras.

Anmäl dig här

 

Sök stöd från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Ansökningsperioden är nu öppen. Fram till den 15 september 2020 kan ideella föreningar söka bidrag för verksamhet som drivs av, med eller för unga människor för utbildning av ledare.

Till denna gång har Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond uppdaterade kriterier, så läs igenom dem extra noga för att vara säker på att få med allt inför er ansökan. Läs också igenom frågorna som ni finner i ansökningssystemet, det finns uppdaterade hjälptexter i syfte att hjälpa er lämna den information som behövs.

Mer information, kriterier samt kontaktuppgifter för frågor finner du på, www.gv90.se