Open Your Eyes to Malmö 24 november 2021

Open Your Eyes to Malmö är ett tillfälle att möta nya medlemmar och eventuellt nya ledare till Er förening.

Open Your Eyes to Malmö äger rum på Niagara, Malmö universitet – den 24 november 2021 kl. 10:00-14:00.

Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla och direkta former. Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Föreningsmässan samordnas av KC Kompetenscenter i samverkan med Malmö universitet, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan och Studentkåren.
https://www.openyoureyes.se/

För föreningar som vill vara med:

Praktisk information
Praktisk information OYE 2021 november

Anmälan senast 19 november:
https://forms.monday.com/forms/d06cb79b52ea28183f20c371dcddef36?r=use1

Kontakt
Olle Möller
0708-995537
oye@kckompetenscenter.se

Malmöandans första dialogforum 9 november

“Återstarta Malmö”
Den 9:e november kl. 13:30-16:00 samlas vi kring vad vi lärt oss under pandemin och hur kan vi möta dagens och framtidens utmaningar. Dialogforumet riktar sig till förtroendevalda politiker, medarbetare från Malmö stad och aktiva i föreningslivet. Ladda redan nu för ett konstruktivt, inspirerande och energifyllt event. Begränsade antal platser.

Plats: Folk, mat & möten, Olof Palmes Plats 1 i Malmö

Varför ska Du vara med?
– För att du/ni arbetar med uppdrag som kräver mångas perspektiv och engagemang.
– För att du/ni är nyfikna på hur ni kan växla upp ert arbete.
Ta med de utmaningar ni sitter med in i dialog och medskapande med andra.

Anmäl dig här

Läs mer här:
Malmöandans dialogforum 9 november 2021

Utbildning: Sätt marknadsföring och försäljning i fokus och bygg föreningens varumärke

Föreningen är uppbyggd av människor och dess samspel! Vi sätter fokus på föreningens varumärke och vilka värden detta skapar. Våga sälja och marknadsföra Er förening för att hitta en positiv spiral som leder till utveckling. Vi ger er verktyg att jobba vidare med Er strategi och knyta den till praktiska handlingsplaner för att uppnå Ert ändamål som förening.

Vi vill med utbildningen öka förståelsen för marknadsföring och försäljning. Du kommer få arbeta igenom Er egen medlemsresa och få en del inspel och verktyg att jobba vidare med. I en föränderlig värld med mycket information har vi fantastiska möjligheter att hitta det unika för Er förening. Detta tar vi fasta på i utbildningen.

Ur innehållet:

●        Varumärke, klubbmärke och identitet. Vilka värden förmedlar Er förening?
●        När, var och hur kan vi sälja in föreningen?
●        Skapa en kommunikativ medlemsresa för föreningen.
●        Marknadsföring. Hur kan vi mäta nyckeltal i en digital värld?
●        Det unika! Hur sätter vi mål och får engagerade medlemmar.

Arbetsformer:

  • Teori
  • Diskussion och grupparbete
  • Erfarenhetsutbyte
  • Arbete med deltagarnas egna case
  • Workshops

Primär målgrupp

  • Styrelse
  • Ledamot med fokus på PR, Kommunikation och Marknadsföring
  • Kommitté, arbetsutskott

Datum och tid
11 november 2021 kl. 18.00 – 20.00
Seminariet är uppdelat i 2 tillfällen där del 2 äger rum den 18 november.

Plats
Digitalt via zoom

Kostnad
895;-/deltagare. Kostnaden faktureras.

Anmälan
Anmälan här senast den 25 oktober kl. 12.00

Frågor
Olle Möller, olle.moller@kckompetenscenter.se

Sök stipendium från stiftelsen Idéer för livet

Idéer för livet är en stiftelse som vill bidra till bättre hälsa och ökad trygghet i samhället.
Har du en bra idé som riktar sig till unga och främjar trygghet och hälsa? Då kan du söka stipendium. Skandia Idéer för Livet bidrar med stöd för till exempel material, information, marknadsföring och utbildning av unga ledare.

Sista ansökningsdag är den 1 november 2021.

Mer information finns här: www.ideerforlivet.se

Återstartstöd för föreningar och SDF

För att ge den skånska idrottsrörelsen den återstart som behövs för att locka barn, ungdomar och vuxna tillbaka till idrotten har RF-SISU Skåne tagit fram ett så kallat ”återstartsstöd” som är framåtriktat med fokus på att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

-Det ekonomiska stödet via RF-SISU Skåne är ett komplement till återstartstöd via SF (nationellt idrottsförbund) eller via kommunen, och skall vara ett ytterligare stöd till att nå de nationella effektmålen, säger Patrik Karlsson distriktidrottschef RF-SISU Skåne.

För att ta del av RF-SISU Skånes återstartsstöd ska insatserna vara framåtsyftande och ta sikte på att få tillbaka barn, ungdomar, ledare, funktionärer och andra eldsjälar till föreningen. Återstart skall göras i linje med gällande restriktioner för Coronapandemin.

Läs mer här:
https://www.rfsisu.se/skane/Nyheter/Egnanyheter/2021/aterstartstodforforeningarochsdf

Föreningsgalan 2021

Välkommen till Föreningsgalan den 29 oktober!
Fritidsnämnden bjuder in Malmös föreningar till Föreningsgalan för att hylla eldsjälar och föreningar i Malmö. En färgsprakande kväll med mingel, mat, underhållning och prisutdelning. Galan leds av Björn Hedman och Suuz och en hemlig känd artist står för musiken tillsammans med vårt husband Poplabbet.

Tid: 29 oktober. Dörrarna öppnar kl. 17.45. Till bords kl. 18.30
Plats: Restaurang 1910 på Eleda Stadion
Klädsel: Höstfin

Pris: 295 kr för tvårätters middag, kaffe, kaka och alkoholfri dryck.
Öl och vin finns till försäljning vid bordet och i baren.

Köp biljetter senast den 15 oktober här

MISO kommer att dela ut priser till Årets Idrottskvinna och Lovande tjej.

https://malmo.se/Foreningsgalan

Utbildning: Inkludera fler i er förening

Välkommen på utbildningen “Inkludera fler i er förening” för dig som aktivt vill arbeta med att nå nya målgrupper och synliggöra interna strukturer i din organisation.

En inkluderande organisation har ett aktivt mångfaldsarbete och i den här utbildningen får du lära dig hur du går tillväga. Du får en introduktion till normer och normkritik relaterat till föreningslivet samtidigt som vi tittar närmare på begreppet mångfald och vad det betyder i just er förening. Med hjälp av praktiska verktyg och metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Utbildningen, som är en samverkan mellan Volontärbyrån och KC Kompetenscenter, genomförs fysiskt i Malmö.

Datum och tid: 22 oktober kl.9.00-16.00.
Plats: Nobelvägen 21, Malmö

Mer info och anmälan

Ny samordnare för idéburen sektor i Malmöandan

Vi välkomnar Verenice Bengtsson som ny samordnare för idéburen sektor i Malmöandan!

Verenice är jurist och har mänskliga rättigheter som specialområde, vilket också är hennes stora passion i livet. Med goda ledarskapserfarenheter i bagaget; bland annat som generalsekreterare för Migrationsverket i Honduras och som projektledare och hållbarhetsledare i Sverige, har hon de senaste åren jobbat för ökad mångfald och inkludering i det svenska samhället.

Verenice har engagerat sig ideellt i olika plattformar för att främja jämlikhet och rättvisa. Bland annat tar hon plats som juryordförande  på Diversity Index Award för andra året i rad och sitter som styrelsens ordförande på Business and Professional Women Malmö. Hon är också medlem i arbetsgruppen Breddad rekrytering, mångfald och inkludering som ingår i regeringens fyra samverkansprogram med fokus på kompetensförsörjning och livslångt lärande (KLL).

Verenice ska nu tillsammans med Tom Roodro, Malmö stad lyfta Malmöandans arbete till nästa nivå.

Läs om Malmöandan här: https://www.malmoandan.se

 

Nominera Sveriges Föreningsvänligaste kommun 2021

Sveriges Föreningar inbjuder det lokala föreningslivet och Sveriges kommuner att nominera den som är Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2021!

Även enskilda personer kan nominera sin kommun. När det sker, så kontaktar vi kommunen om underlag. Vi gör på samma sätt när det är föreningar som nominerar sin kommun. Ett bra sätt om kommunen inte själv vill ta det första initiativet.

Priset ”Gyllene koppen” delas ut årligen och tilldelas den kommun där föreningslivet har goda villkor att verka i och som inser att det ideella föreningslivet är delaktigt, självständigt, respekterat och präglast av positiva kontakter.

Ledord som är avgörande
* Självständighet
* Respekt
* Delaktighet i strategier
* Goda villkor att verka

Vi ser fram emot er nominering!
Sveriges Föreningar välkomnar alla att nominera sin kommun till den förmodligen finaste utmärkelsen man som kommun kan få – ”Den gyllene koppen”. Alla vill leva, bo och verka i den föreningsvänligaste kommun.

Mejla er nominering till nominera@sverigesforeningar.se

Mer information:Gunnar Nilsson, 0733-54 78 78 eller gunnarnilsson_w@hotmail.com

Läs gärna mer i detta dokument:
http://sverigesforeningar.se/wp-content/uploads/Nominera-arets-foreningsvanligaste-kommun-2021.pdf