Idrottens (dolda) utmaningar – temakväll #schysstidrott 4 april

Skåneidrotten i samverkan med Kvinnojouren Lund, PIL i Lund samt Lunds kommun presenterar tre temakvällar med fokus på en inkluderande och jämställd idrott för alla.

#Schysstidrotts tredje temakväll kommer handla om “Idrottens (dolda) utmaningar”. Om när det som inte får ske ändå sker. Kvällen kommer handla om kränkningar, sexuella övergrepp och grooming inom idrotten.

Till den 4 april har vi två stycken föreläsare som båda bär på egna erfarenheter – Ida Marko-Varga och Lasse Westholm.

Datum: 4 april 2019
Tid: 18.00 – 20.30
Mingel/fika: 18.00 – 18.15
Plats: Sparbanken skåne arena, lokal Kraftringen, Stattenavägen 25, 222 28 Lund
Målgrupp: Öppet för alla
Kostnad: Alla temakvällar är kostnadsfria
Anmälan senast: 1 april
Frågor: marie.hilmersson@skaneidrotten.se

Mer information och länk till anmälan

Idrotts- och hbtqnätverk i Skåne första träffen 2 maj

Skåneidrotten och RFSL Rådgivningen Skåne bjuder in till nätverksträffar för hbtq-personer som är, eller vill vara, aktiva i sport och idrott. I samband med varje nätverksträff bjuder vi också in till öppna föreläsningar.

Genom initiativet vill Skåneidrotten och RFSL Rådgivningen Skåne öppna för fler och bättre samtal om hbtq-personers villkor i idrotten och samhället. Till den första träffen den 2 maj är Pan Idræt* från Danmark inbjudna som gäst-föreläsare. Föreläsningen är öppen för alla och, nätverket träffas separat efteråt. Träffarna är kostnadsfria.

Program:
18-19.00 Föreläsning Carsten Friis-Overby från Pan Idraet
19-19.30 Fika
19.30-21 Idrotts- och hbtqnätverk

Datum och plats: 2 maj på Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12.

Anmälan till nätverket (med tillhörande öppna föreläsning) görs på följande länk: http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1242051

Vill du gå på föreläsningen men inte vara med i nätverket, anmäler du dig på följande länk:
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1242127

För frågor kontakta
Elisabet Nidsjö, RFSL Rådgivningen Skåne: elisabet.nidsjo@rfsl.se
Kalle Willstrand, Skånedrotten: kalle.willstrand@skaneidrotten.se

*Pan Idræt är en idrottsförening med över 1000 medlemmar från 25 olika idrotter. Föreningen har sitt ursprung i idrottsrörelsen för bögar och lesbiska men är idag en idrottsförening med fokus på inkludering och mångfald vad gäller sexualitet och kön.

Verkstad kring Malmöandan – andra träffen

Nu fortsätter vi göra verkstad av visionerna. Träffarna är öppna för alla idéburna organisationer i Malmö, men föranmälan är obligatorisk.

Överenskommelse Malmöandan handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad. Malmöandans vision är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi ska klara de utmaningar som vi i Malmö står inför. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans.

Verkstad kring samhällsutmaning ”Ungas hälsa och livsstil”
Nästa träff kring denna utmaning är den 4 april kl 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 2 april till info@malmoandan.se
Information om vad som diskuterades under förra träffen finns här.

Verkstad kring samhällsutmaning ”Jämlik fritid och kultur”
Nästa träff kring denna utmaning är den 25 april kl 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 23 april till info@malmoandan.se
Information om vad som diskuterades under förra träffen finns här.

Verkstad kring samhällsutmaning ”Stadsliv, allmänna platser och lokaler”
Nästa träff kring denna utmaning är den 24 april kl 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 23 april till info@malmoandan.se
Information om vad som diskuterades under förra träffen finns här.

Verkstad kring samhällsutmaning ”Delaktighet, trygghet, demokrati”
Nästa träff kring denna utmaning är den 29 april kl 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 26 april till info@malmoandan.se
Information om vad som diskuterades under förra träffen finns här.

Verkstad kring samhällsutmaning ”Nya vägar till arbete och aktivitet”
Nästa träff kring denna utmaning är den 3 april kl 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 1 april info@malmoandan.se
Information om vad som diskuterades under förra träffen finns här.

Läs om de fem samhällsutmaningarna här

Frågor? Kontakta Ulf Bingsgård, ulf.bingsgard@malmoandan.se

Varmt välkommen!

Ulf Bingsgård
Samordnare, Malmöandan

Få kvinnor är ledare för barn och ungdomar inom idrotten

73 procent män och 27 procent kvinnor är ledare inom barn- och ungdomsidrotten. Det visar Riksidrottsförbundets studie av ledarledda aktiviteter, (LOK-aktiviteter) som utgör en del av en rapport med fokus på fördelning kvinnor och män som ledare inom idrotten.

Riksidrottsförbundet har i denna studie tittat närmare på fördelningen av kvinnor och män med fokus på ledarrollen. Statistiken som redovisas i rapporten är hämtad från befintliga register och inhämtade data som Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har till förfogande. Studien har utgått från fyra olika områden: ideellt arbete bland kvinnor och män, könsfördelningen bland ledare för barn- och ungdomsidrotten, ledare/tränare för landslag samt ledarutbildningar inom SISU idrottsutbildarna.

Rapporten finns att läsa här

Resultaten vad gäller ledarroller inom barn- och ungdomsidrotten visar att ungefär tre av fyra träningar inom barn- och ungdomsidrotten leds av män och nästan varannan ledare är en man i åldern 36–50 år. Det övergripande målet för idrottsrörelsens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

– Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott. Statistiken visar att vi inte använder all potential som finns när det gäller möjliga ledare för barn- och ungdomsidrott. Vi behöver tillsammans se över hur vi kan ändra våra normer och våra strukturer för att ge möjlighet för alla att bli ledare inom idrotten, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Läs mer här: https://www.rf.se

Gör KLUBBHÄSTEN till er föreningsfest!

Vinn 15.000 :- till er förening – Allt ni behöver göra är att komma till Jägersro!
Kom till Jägersros Derbykval onsdagen den 21 augusti kl. 17.00 med ett lag, minst 10 personer, och ni får gärna vara flera lag.

Alla föreningar blir tilldelade en häst som startar under kvällen. Vi bjuder hela laget på fri entré, tävlingsprogram och korv med bröd. Blir er häst etta eller tvåa i sitt lopp, grattis, då är ni klara för finalen den 1 september!

Anmäl ert lag omgående, vi har bara plats för 144 lag, till lars.holst@jagersro.travsport.se, dock senast den 9 juni, principen först till kvarn gäller! Det är kostnadsfritt!

Läs mer här: Klubbhästen

Grundkurser i Adobe Photoshop och InDesign

KC Kompetenscenter bjuder in till två stycken grundkurser i Adobe Photshop och InDesign. Varje kurs består av fem tillfällen.

Den 19 mars startar Photoshop
Läs mer och anmäl dig här: https://kckompetenscenter.se/event/grundkurs-photoshop-1-5/

Den 20 mars startar InDesign
Läs mer och anmäl dig här: https://kckompetenscenter.se/event/grundkurs-adobe-indesign-1-5/

Sista anmälningsdag för båda är den 15 mars.

Kursledare:
Anders Stockman, grafisk designer och medgrundare av designstudion och förlagsprojektet VARV VARV. De är baserade i Malmö och London och formger publikationer, hemsidor, utställningar och grafiska profiler.

Kursplats:
Medborgarskolan, Hans Michelsensgatan 6, Malmö.

Kurskostnad:
1 300;-/deltagare och kurs, vilket faktureras. Ej inom angiven tid betald kostnad kan innebära missad plats.

 

Föreläsning med FRISKUS-gruppen

Torsdagen den 14 mars klockan 17.30–20.00

Välkomna att lyssna på en spännande föreläsning med Riksorganisationen Hikari. Träningsformen Hikari Do vänder sig främst till barn och unga med speciella behov.

Här används tekniker och övningar från kampsportvärlden men utan tävlan och prestige. Dessutom ingår andningsövningar och mindfulness.

FRISKUS-gruppen i Malmö är en samarbetsgrupp som arbetar för att alla personer med särskilda behov ska få tillgång till samma fritidsutbud som alla andra, fast på likvärdiga villkor.

Denna gång har vi bjudit in organisationen Hikari som startade i Malmö för tio år sedan, som ett arvfondsprojekt. I Hikari blandas kampsportstekniker med fokus koordination, balans, styrka och rörlighet. Individuellt och i grupp, kravlöst utifrån egen förmåga.

En föreläsning som riktar sig till föreningsledare, personal inom fritidsgårdar, kultur, skola, förskola, funktionsstöd, barn och ungdomshabilitering. Tjänstepersoner som har anknytning till funktionsvariation.

Läs mer om träningsformen Hikari Do här: https://bit.ly/2V5EtXz

FRISKUS-gruppen i Malmö är en samarbetsgrupp som arbetar för att alla personer med särskilda behov ska få tillgång till samma fritidsutbud som alla andra, fast på likvärdiga villkor.
FRISKUS-gruppen består av representanter från Barn- och ungdomshabiliteringen SUS, Funktionsstödsförvaltningen, Fritidsförvaltningen, HISO – Handikappidrottens Samarbets-organisation, Malmö Kulturskola, Riksorganisationen Hikari, Gymnasiesärskolan, Lärvux, Föreningen Aktiv Ungdom Malmö och Föreningen Allt om Autism.

ANMÄLAN Sker via mail senast den 6 mars till: forening@malmo.se eller på malmo.se/foreningsutbildning

I anmälan skriver ni vem/vilka som kommer från er förening. Ange: förening, namn, adress, telefon och e-mail adress till dessa, så att vi kan bekräfta via mail.

Plats: Kockums Fritid Konferenssal 1, Västra Varvsgatan 8 i Malmö
Vi bjuder på fika! Välkommen.

Sök stipendium från stiftelsen Idéer för livet

Idéer för livet är en stiftelse som vill bidra till bättre hälsa och ökad trygghet i samhället.
Har du en bra idé som riktar sig till unga och främjar trygghet och hälsa? Då kan du söka stipendium. Skandia Idéer för Livet bidrar med stöd för till exempel material, information, marknadsföring och utbildning av unga ledare.

Sista ansökningsdag är den 1 april 2019.

Mer information finns här: www.ideerforlivet.se