Informationsträff och föreläsning om att arrangera smittsäkra evenemang

Välkomna till informationsträff och föreläsning den 22 juni kl. 18:30-20:30 om hur ni lyckas med ett smittsäkert evenemang under och efter pandemitid.
Från den 1 juni lättar restriktionerna för idrotten. Det första steget handlar om att tillåta tävling, match och mindre cuper samt att tillåta sommarläger för barn och ungdomar.

För att reda ut vad som gäller bjuder RF-SISU Skåne tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne in till en informationsträff och föreläsning. Syftet är att berätta vad föreningar bör tänka på kring för att arrangera en smittsäker tävling, cup eller läger.

Utöver informationen kommer föreläsaren och evenemangsexperten Stefan Svensson att ge sina bästa tips och råd för att lyckas med ert evenemang under och efter pandemitid.

Anmälan senast den 20 juni här:
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1506407

Inclusive Sports Forum18-19 augusti

Den 18 och 19 augusti arrangeras Inclusive Sports Forum – ett fullspäckat tvådagarsprogram i Malmö som lyfter vikten av inkludering inom idrotten – med fokus på hbtqi. Konferensen äger rum både fysiskt och digitalt, och innehåller såväl panelsamtal och diskussioner som inspirerande föreläsningar med bland annat ishockeystjärnan Maria Rooth och dansaren och koreografen Tobias Karlsson.

Arrangemanget bjuder såklart också upp representanter från våra lokala idrottsföreningar på scen, för att tillsammans med de inbjudna gästerna riktar strålkastarljuset mot det viktiga arbetet med inkludering inom idrottsrörelsen. Inclusive Sports Forum är en del av EuroGames, som tillsammans med WorldPride utgör Europas största HBTQI-evenemang Copenhagen 2021.

Läs mer här:
https://malmo.se/Copenhagen-2021/EuroGames.html

Rapport – Ett år med corona

Inställda tävlingar och träningar, ungdomar som inte kunnat idrotta, ledare som lämnat, föreningar som ekonomiskt går på knäna. Men också motståndskraft, förändringsvilja och utveckling. Nu presenterar RF rapporten Ett år med corona

Ett år efter att coronapandemin slog till mot Sverige är restriktionerna fortsatt mycket begränsande för idrottsrörelsen. De omfattande negativa ekonomiska effekterna som kunde ses under våren och sommaren 2020 finns kvar, men har minskat något över tid.

Däremot har de negativa konsekvenserna av inställd och begränsad idrottsverksamhet vuxit tillsammans med oron för att många inte kommer tillbaka till idrotten när den väl kan starta igen. Oron är särskilt stor för ungdomar och unga vuxna som inte fått träna eller tävla på lång tid och dessutom haft distansundervisning eller hemarbete.

– Coronapandemin har lett till stora revor i idrottsrörelsen. Revor som riskerar fortsätta växa. Det kommer ta lång tid innan vi kan hissa alla idrottsrörelsens segel igen. Jag räknar med att i mitten av juni kunna lägga fram en plan för återstart och behov av stöd till idrottsrörelsen på 900 miljoner kronor för perioden 2022 till 2024, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Läs mer:
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/900miljoneronskasistodforaterstartovertrear

Digitalt möte om att bli kulturhuvudstad

År 2029 har Malmö chansen att bli europeisk kulturhuvudstad. Vägen dit kan verka lång, men processen har redan startat.

Till hösten 2021 kommer projektgruppen på uppdrag av Malmö stad att ta fram en förstudie som undersöker Malmös förutsättningar att göra en kulturhuvudstadsansökan. Som en del i denna process vill Malmö stad nu bjuda in föreningar, som på ett eller annat sätt är del av Malmös variationsrika föreningsliv, till ett ”Town Hall”, ett digitalt möte.

Mötet och leds av Chrissie Faniadis, huvudprojektledare, och Tiago Prata, delprojektledare.

Tid: Torsdag 3 juni kl.9.30-11.30
Anmälan sker via mejl till tiago.desousaprata@malmo.se
Länk och ytterligare information skickas ut dagarna innan mötet.

Läs mer här:
https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med…/Kultur—projekt-och-satsningar/Kulturhuvudstad-2029.html

Pandemins påverkan på idrottsrörelsen i Skåne

Under januari till mars 2021 genomförde RF-SISU Skåne tillsammans med Malmö Universitet en större enkätundersökning med idrottsföreningar i Skåne om deras upplevelser, bland annat med tanke på coronapandemin. De 647 svarande föreningarna representerar 61 olika idrotter i alla Skånes kommuner, jämnt fördelade mellan individuella idrotter och lagidrotter.

Undersökningen ger ett tydligt svar på att coronapandemin har haft en mycket stor påverkan på idrottsverksamheten i Skåne under 2020.

Nästan alla av de tillfrågade föreningarna – 95 procent – uppgav att de tvingats ändra sitt sätt att organisera träning och tävling för att ta hänsyn till gällande råd och rekommendationer. Ungefär hälften säger sig även ha förlorat medlemmar, säger Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö Universitet.

Ju längre pandemin pågår desto mer märkbar blir effekterna för idrottsrörelsen. I media lyfts oftast elitidrottsföreningarnas svårigheter upp. Men vi ska komma ihåg att en mycket stor andel av Skånes övriga idrottsföreningar har och har haft det riktigt tufft.

Fyra tidiga tecken i pandemins framfart
Förutom den stora oron av att tappa medlemmar samt behovet av att förändra sin idrottsliga verksamhet är det två delar till som utmärker sig i enkätsvaren. I fråga om ledare uppger ungefär två av tre föreningar att pandemin inte gjort att man förlorat sina ledare.

Detta kan låta positivt, men vi vet ännu inte vilka effekter pandemin får på lite längre sikt. Vi vet att många ledare är föräldrar till idrottande barn, och att man ofta avslutar sitt engagemang som ledare när barnen slutar. Dessutom uppgav nästan 30 procent av föreningarna att man tappat ledare, säger Johan R Norberg.

Vad gäller digitaliseringen så verkar den ha slagit genom stort när det gäller föreningarnas års-, styrelse- eller andra möten. Där anger 72 % av föreningarna att man använt sig av nya digitala verktyg. Det verkar däremot inte vara lika enkelt för föreningar att bedriva sin idrottsutövning via digitala alternativ, till exempel att träna hemma framför en skärm.

Här behövs mer forskning. Det är positivt att många människor motionerat hemma under pandemin, men det är inte samma sak som att träna i en specifik idrott, till exempel tennis eller handboll. En viktig fråga framöver är om föreningarnas medlemmar kommer tillbaka när pandemin är över, eller om de istället kommer att fortsätta att motionera på egen hand framför en skärm, frågar sig Johan R Norberg.

Bekymmer och utmaningar på många olika sätt
Föreningarna upplever bekymmer på många olika sätt. Minskade intäkter från sponsorer, minskad möjlighet till försäljning, biljettintäkter och inställda evenemang har orsakat ekonomiska svårigheter för många föreningar. I enkäten lyfts också de mjuka värdena fram. Coronapandemin upplevs som ett hot mot grunden i den ideella idrottsrörelsen, både på kort och lång sikt. Idrottens kärnvärden som glädje, gemenskap, demokrati och delaktighet sätts på hårda prov och det finns en risk att pandemin åstadkommer skador för lång tid framöver. Minskade träningsgrupper, uteträning och andra anpassningar av verksamheten har satt sina spår.

Det sociala kittet som binder samman medlemmarna i en förening har till stor del saknats sedan i mars 2020. Att träna i sin grupp/lag, medverka i cuper eller läger och arbetet med egna tävlingsarrangemang binder samman hela eller delar av föreningen, säger distriktsidrottschef Patrik Karlsson.

Läs mer här:
https://www.rfsisu.se/skane/Nyheter/Egnanyheter/2021/pandeminspaverkanpaidrottsrorelseniskane

Hitta ut i grönskan – med hittaut

Foto: Johan Bävman

Tillsammans med Malmö orienteringsklubb anordnar Malmö stad en aktivitet som alla kan delta i.

Hittaut är en orienteringsaktivitet som syftar till att aktivera Malmöbor utifrån sina egna förutsättningar.

Du hittar ut med hjälp av en papperskarta eller via hittauts egna app, på egen hand eller tillsammans med vänner/familj.

Poängen är att hitta så många checkpoints som möjligt. I nuläget finns 120 checkpoints att hitta, och det fylls på med fler den 2 augusti.

Om du är registrerad som användare på hittauts-hemsida kan du dessutom se din statistik, och tävla mot andra deltagare. Aktiviteten finns i tre olika områden: Husie, Oxie och längs Pildammsstråket.

Du väljer själv hur du vill delta, genom att cykla, rulla, springa eller gå. Passa på att upptäcka nya platser nu när naturen är i full blom!

Hittaut Malmö arrangeras av Malmö stad i samarbete med Malmö Orienteringsklubb. Konceptet hittaut ägs och är utvecklat av Svenska Orienteringsförbundet.

Mer information om hittaut och hur du deltar