Föreningsutbildning i juni

I juni erbjuder Föreningspool Malmö föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Praktisk bokföring och Kassörskunskap avancerad. Utbildningarna är gratis för ideella föreningar i Malmö.

12 juni kl. 17.30-20.00
Styrelsekunskap
Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

12 juni kl. 17.30-20.00
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

12 juni kl. 17.30-20.00
Kassörskunskap avancerad
I den här kursen går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/foreningsutbildning/

Du hittar även våra utbildningar i Malmö stads Rbok

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Idrottens dag 2024

Fredagen den 27 september arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag tillsammans med skolor inom Rörelsesatsningen i skolan, över hela landet och bjuder in föreningar och förbund att vara med på en av årets viktigaste dagar.

RF har arrangerat Idrottens dag runt om i Sverige sedan 2017. Det har gjorts både genom publika evenemang och evenemang för skolan. I skolan kan ni nå alla barn och unga, även de som ännu inte hittat till idrotten. Ta chansen att representera idrottsrörelsen och bidra med rörelseglädje och kunskap om er idrott samt visa vilka möjligheter som finns i er förening. Idrottens dag är en fantastisk möjlighet för er förening/förbund att nå nya målgrupper.

Mer information finns här:
http://www.idrottensdag.se/

Idrottsmuseets vänner – Medlemsträff 30 maj

Idrottsmuseets vänner bjuder in till medlemsträff torsdag 30 maj 2024 klockan 10:00.

Plats: Mästarrummet, Baltiska hallen
Gäster: Fem skånska sportjournalister reder ut de svenska chanserna på de Olympiska Spelen i Paris.
Samtalsledare är IMVs Bosse Hultén.

Inbjudan

Inbjudan till workshops om aktivitetsstöd för föreningar

Fritidsförvaltningen, i samarbete med MISO och Malmö Ideella, bjuder in till workshops om aktivitetsstöd. Workshops är en del av utredningen som fritidsförvaltningen genomför i syfte att skapa ett mer jämlikt stöd för föreningar för att aktivera sina medlemmar.

I januari genomfördes två träffar med föreningslivet och nu är det dags att träffas igen!

I maj vill vi bjuda in till en andra omgång av workshops där vi kommer diskutera förslag på några specifika beräkningsmodeller av aktivitetsstöd som fritidsförvaltningen tagit fram baserat på underlag från workshops i januari. Vi är intresserade av att höra vad ni tycker om de framtagna förslagen, vilka fördelar, nackdelar samt utmaningar och möjligheter de innebär.

Det finns två möjliga datum att välja. Anmälan hittar ni efter respektive datum:

16/5 kl 17:30 – 19:30 på Garaget, Lönngatan 30. Anmäl er här
17/5 kl 10 – 12 på Baltiska hallen, Eric Perssons väg 8a. Anmäl er här

Sista anmälningsdatum är 1/5!

Vi ser gärna att det är så många som möjligt som kommer men gärna max 2 personer per förening. Vi bjuder på fika!

För frågor, kontakta gärna organisatörerna michaela.ismaili@malmo.se eller anna.ingloff@malmo.se

Föreningsutbildning i maj

I maj erbjuder Föreningspool Malmö föreningsutbildning i Bli en bättre arbetsgivare!, Styrelsekunskap och Praktisk bokföring. Utbildningarna är gratis för ideella föreningar i Malmö.

15 maj kl. 17.30-20.00
Bli en bättre arbetsgivare!
Medarbetarsamtal, fysisk arbetsmiljö, hur mår de anställda, vad säger lagen om arbetsmiljön? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som arbetsgivare och de anställda?

15 maj kl. 17.30-20.00
Styrelsekunskap
Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

15 maj kl. 17.30-20.00
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

27 maj kl. 17.30-20.00
Du som redan är, eller funderar på att bli arbetsgivare
I den här kursen kommer vi bland annat att titta närmare på vad det kostar att ha anställd personal – har föreningen råd? Vad innebär det att ha ett arbetsgivaransvar och vilka lagar och regler har vi att förhålla oss till och är styrelsen beredd att ta detta ansvar? Vilka anställningsformer finns det och vad ska man tänka på när man rekryterar och utformar ett anställningsavtal?

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/foreningsutbildning/

Du hittar även våra utbildningar i Malmö stads Rbok

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Sök stöd från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-års fond delar ut ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla verksamhet för unga med fokus på ledarskapsutbildning. Alla typer av ideella organisationer och föreningar med säte i Sverige kan söka ekonomiskt stöd från stiftelsen under förutsättning att den sökande är en juridisk person.

Sista ansökningsdag är den 15 september.

Läs mer om hur det går till och vad kriterierna är här:
https://gv90.se/

Idrottsmuseets vänner – Medlemsträff 10 april med Daniel Ståhl/Fanny Roos

Idrottsmuseets vänner bjuder in till medlemsträff onsdag 10 april 2024 klockan 10:00.

Plats: Mästarrummet och Baltiska hallen
Gäster: Daniel Ståhl och Fanny Roos
Vi är stolta över att få dessa två friidrottare till vår träff. Någon närmare presentation behövs väl inte!
Daniel är regerande världsmästare och olympisk mästare, Fanny stötte kula i OS final och har flera svenska rekord.
Björn Hedman intervjuar dem och vi ser fram emot en trevlig förmiddag.

Inbjudan

Viktiga datum att ha koll på i april 2024

Är din förening registrerad hos fritidsförvaltningen så tänk på att er förening ansvarar för att veta när det är dags att rapportera, redovisa, uppdatera uppgifter och skicka in handlingar i det digitala systemet.

I april 2024 måste ni ha koll på att skicka in löneuppgift, registrera närvaro och ansöka om aktivitetsstöd.

15 april

Skicka in löneuppgift
De bidragsberättigade föreningar och organisationer som får lönebidrag från fritidsförvaltningen skickar in löneuppgifter för anställda som får lönebidrag från arbetsförmedlingen kvartal 1.

1-25 april

Registrera närvaro och ansök om aktivitetsstöd
Alla föreningar som vill ansöka om aktivitetsstödet registrerar närvaro och ansöker om aktivitetsstöd för perioden 1 januari–31 mars.

Se alla viktiga datum här:
https://malmo.se/For-foreningar/Foreningsliv—Idrott-och-fritid/Viktiga-datum-att-ha-koll-pa.html

Föreningsutbildning i april

I april erbjuder Föreningspool Malmö föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Praktisk bokföring och Kassörskunskap. Utbildningarna är gratis för ideella föreningar i Malmö.

17 april kl. 17.30-20.00
Styrelsekunskap
Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

17 april kl. 17.30-20.00
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

17 april kl. 17.30-20.00
Kassörskunskap grund
Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Kursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/foreningsutbildning/

Du hittar även våra utbildningar i Malmö stads Rbok

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Skydda din förening mot bedrägerier

Bedrägerier via sms, telefon och på nätet har ökat kraftigt de senaste åren. Det är en lukrativ verksamhet för de kriminella och risken att åka fast är låg. Vad kan du själv göra för att minska risken att bli utsatt som privatperson eller som föreningsmedlem?

Se gärna denna inspelade version kring ”Digital säkerhet” i föreningen som är gjord av Sparbanken Skånes samarbetspartner UtbildningsForum för RF-SISU. Den ligger öppen tom den 1 maj.
https://youtu.be/5DnuKTQx25A