Coronainformation från fritidsförvaltningen

Innan jul stängde fritidsförvaltningen sina anläggningar. Beslutet gäller till och med den 24/1.
Stängningen omfattar fritidsförvaltningens anläggningar, men även de tider som förvaltningen hyr till
föreningslivet på andra anläggningar. Kommande vecka tas nytt beslut om vad som sker därefter. Ber om ursäkt för kort framförhållning, våra beslut baseras på smittläget i Malmö.

Att anläggningarna är stängda innebär inte att verksamheten behöver ställas in. Föreningslivet ansvarar för att er verksamhet bedrivs enligt Folkhälsomyndighetens regler och riktlinjer. Detta är förstås en utmaning för många föreningar, vi förstår er och ber er att hålla ut.

Regeringens nya pandemilag trädde samtidigt i kraft 10 januari.
Vi förbereder oss för att kunna följa den när anläggningarna väl blir tillgängliga igen. För gym och sportanläggningar innebär lagen att det nu bli obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt. Maxantalet ska dokumenteras, får inte överskridas och för besökare så ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion. Vid privata sammankomster i till exempel festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs genom den beslutade begränsningsförordningen en deltagargräns om max 8 personer.

Det är vårt ansvar att informera om vad som gäller på Malmö stads anläggningar. Vi jobbar just nu med frågan om att informera på plats i respektive anläggning. Mer information kommer när maxantalen beslutats. Malmö stad anpassar reglerna efter belastning på sjukvården, smittoläge och i enlighet med Skånes Smittskydd. Eftersom den här typen av information kan väcka många frågor så bifogar jag några vanliga frågor nedan.

Håll dig uppdaterad om Corona-läget för Malmös föreningsliv här.
Läs om regeringens lagbeslut här.

Vanliga frågor om pandemilagen

Vem ansvarar för att efterfölja lagen om 10 kvadratmeter per person?
Den som bedriver verksamhet bär ansvar för att lagen följs.

Vad gäller för föreningar som nyttjar andra lokaler än Malmö stads?
Föreningar ansvarar för att anpassa sin verksamhet efter rådande restriktioner och lagar. Är ni osäkra på vad som gäller på anläggningen kontakta fastighetsägaren.

Vad menas i texten med ”privata sammankomster”?
Det handlar om privata sammankomster som sker i en hyrd lokal. En föreningsdriven medlemsaktivitet är inte en privat sammankomst.

Vad händer om lagen inte efterföljs?
Länsstyrelserna har tillsynsansvaret för att se till att dessa regler följs. Om bestämmelserna inte följs kan länsstyrelserna besluta om förelägganden som får förenas med vite. Folkhälsomyndigheten kommer att ge vägledning kring hur tillsynsarbetet ska bedrivas.

Vanliga frågor om fritidsförvaltningens beslut om att stänga anläggningar

Är både inomhus- och utomhusanläggningar stängda?
Ja

Gäller det både planerade aktiviteter och spontanidrott?
Ja

Gäller reglerna om stängning för alla åldrar?
Ja

Varför och hur togs beslutet om att stänga anläggningar?
Regeringens skärpta restriktioner (18/12) innebär bland annat att kommuner uppmanas att stänga idrottslokaler. Mot bakgrund av det har fritidsförvaltningen fattat beslut om att stänga alla idrottslokaler till och med den 24 januari.

Varför är utomhusanläggningarna stängda trots att Folkhälsomyndigheten säger att det går bra?
Smittoläget i Skåne är just nu så allvarligt att Malmö Stad inte ser det som lämpligt att öppna upp utomhusanläggningarna trots de ändrade direktiven från Folkhälsomyndigheten.

Behöver vi avboka våra tider fram till den 24/1?
Nej, samtliga bokade tider är avbokade fram till och med den 24/1.

Vad gäller från och med den 25/1?
Kommande vecka tas nytt beslut om vad som sker från och med den 25/1 då kommer ni även få information kring vad som gäller framöver.

Med vänliga hälsningar
Fritidsförvaltningen Malmö stad
Johan Hermansson
Fritidsdirektör

Nominera till Skånes Idrottsledarstipendier 2021

Även i pandemitider är det viktigt att visa ideella ledare uppskattning för sina insatser i den skånska idrottsrörelsen. Nomineringsperioden pågår mellan den 15 januari och den 25 februari och under våren får 250 skånska idrottsledare besked om att de belönas med stipendium för sina insatser inom barn- och ungdomsidrotten.

Bakom Skånes Idrottsledarstipendier står Sparbanksstiftelserna i Skåne tillsammans med RF-SISU Skåne. Varje stipendium är på 10 000 kronor, varav 5 000 går till idrottsledaren själv och 5 000 till dennes förening för vidare utveckling av barn- och ungdomsverksamheten.

Föreningarna har möjlighet att nominera en man och en kvinna. På skånesidrottsledare.se kan föreningarnas styrelse föreslå kandidater från den 15 januari.

Utbildning – Civila samhället i samverkan

Utbildningen ”civila samhället i samverkan” som kommer att starta i mitten av april. Det är en vidareutveckling av en utbildning som Ersta Sköndal Bräcke högskola tidigare gjort i Stockholm. Äntligen nu har vi en regional variant i Skåne!

5 högskolepoäng – grundnivå
Kostnad: 4 000 kr (exkl. moms) för deltagare från idéburna organisationer.
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom civilsamhället och dess organisationer, samt inom offentliga organisationer, främst i Skåne men även i andra regioner.

Anmälan sker på högskolans hemsida: www.esh.se/civilsamhälleSkåne
Sista anmälningsdag är den 15 mars 2021. Anmälan behandlas enligt principen ”först till kvarn” inom två grupper: dels idéburna- och dels offentliga organisationer.

Kursinfo – Civila samhället i samverkan

Viktigt att veta för att leda och utveckla en förening!

Skåne och tre andra sydsvenska RF-SISU distrikt bjuder gemensamt in till fyra kostnadsfria digitala utbildningskvällar under våren. Experter inom skattefrågor, arbetsgivaransvar, juridik och sponsring medverkar.

Lär dig mer om skatt och rollen som arbetsgivare
27 januari kl. 18-21
Utbildare: Linda Södergren, Skatteverket

Innehåll: Lär dig mer om skatteområdet, inkomstbeskattning, löner och ersättningar, kontrolluppgifter till Skatteverket, reklamskatt. En kväll för dig som är styrelseledamot eller personal i förening/förbund.

Anmäl dig här

Ideell arbetsgivare på ett proffsigt sätt
3 mars kl. 18-21
Utbildare: Sandra Hidgård, distriktsidrottschef RF-SISU Halland

Innehåll: Utbildningen vänder sig till både er som är anställda inom idrotten eller är arbetsgivare. Vad gäller? Vilka är våra olika roller och hur gör vi våra roller så bra som möjligt – tillsammans men också var för sig.

Anmäl dig här

Styrelsens ansvar – särskilt i Covid-19-tider
13 april kl. 18-21
Utbildare: Christer Pallin, tidigare chefsjurist vid RF samt Susanne Holmström, tidigare chef vid Kronofogdemyndigheten.

Innehåll: En kväll för dig som har styrelseuppdrag i förening eller förbund. När riskerar styrelsen att bli personligt ansvarig för föreningens skulder?  Kvällen inleds med en föreläsning av Riksidrottsförbundets tidigare chefsjurist, Christer Pallin. Därefter kommer ett par tänkbara situationer att diskuteras och utrymme ges för frågor.

Anmäl dig här

Hållbar sponsring
6 maj kl. 18-21
Utbildare: Frans Fransson, projektledare på Rättighetsbyrån, författare och föreläsare

Innehåll: Hur får vi fler sponsorer?  Hur kan vi stärka och utveckla våra befintliga samarbeten?  Hur kan vi säkerställa att vi har ett hållbart och långsiktigt sponsringsarbete?  Det är frågor som vi kommer att ha som utgångspunkt under utbildningen. Vi kommer att fokusera kring det som skapar värde i dagens moderna sponsring. Kvällen riktar sig till dig som arbetar med marknadsföring, sponsring eller evenemang i föreningen.

Anmäl dig här

Om utbildningarna
Utbildningarna sker i samverkan mellan RF-SISU distrikten Skåne, Småland, Halland och Blekinge. Utbildningarna är kostnadsfria! Läs mer om respektive utbildning på anmälningssidan. Efter att anmälningstiden gått ut får du en kallelse via mail med länk till utbildningen.

Vem blir årets förening och eldsjäl 2021?

Fritidsnämnden bjuder årligen in till Föreningsgalan för att hylla eldsjälar och föreningar i Malmö. Det vill nämnden även göra 2021 så dags att nominera föreningar och eldsjälar som du tycker bör uppmärksammas!

Skicka nomineringar till forening@malmo.se med ämnesraden Nominering föreningsgalan.

Hjälp oss att hylla våra mästare!

Varje år uppmärksammar Malmö stad aktiva som blivit SM-mästare (seniornivå), EM- eller VM-medaljörer. Vanligtvis sker det med en Mästarhyllning, en uppvaktning på Rådhuset, i slutet av februari. På grund av Covid-19 är just den uppvaktningen inställd. Istället vill vi fira mästarna på något annat sätt.

Hjälp oss att berätta vilka i er förening har tagit medalj 2020.
Mejla niklas.harris@malmo.se

Nominera till Skånska idrottspriser 2020

Skånska Idrottspriser är RF-SISU Skånes egna pris där vi uppmärksammar årets idrottare, ledare, funktionär och förening.

Nu öppnar nomineringsperioden för Skånska Idrottspriser. Året 2020 är ett märkligt år där coronapandemin satt sin prägel över idrottsskåne. Därför kommer juryn ha ett nytt generellt tillägg i år. Att uppmärksamma föreningar, ledare, funktionärer och idrottare som gjort något alldeles extra detta speciella år skrivs in som ett extra kriterium och gäller för samtliga fyra kategorier.

Med anledning Coronapandemin görs ett generellt tillägg i kriterierna för Skånska Idrottspriser 2020:
Att uppmärksamma föreningar, ledare, funktionärer och idrottare som gjort något alldeles extra, med anledning av Coronapandemin.

I övrigt gäller följande kriterier:

Årets idrottsförening
Utmärkelsen tilldelas idrottsförening för framgångsrika och föredömligt utförda insatser inom barn– och ungdomsidrotten, vuxenidrotten eller elitidrotten i Skåne. En förening kan erhålla utmärkelsen mer än en gång.

Årets idrottsledare
Utmärkelsen tilldelas idrottsledare för framgångsrika och föredömligt utförda ledarinsatser inom idrotten i Skåne. En ledare kan endast erhålla utmärkelsen en gång.

Årets funktionär
Utmärkelsen tilldelas funktionär som utmärkt sig som domare, tränings/tävlingsfunktionär eller genom annat ideellt arbete inom föreningens verksamheter som tex kioskpersonal, materialförvaltare mm. En person som tar sig an uppgifter för att verksamheten skall fungera och ständigt har medlemmarnas bästa i fokus.

Årets idrottare
Utmärkelsen tilldelas en idrottsutövare eller lag som gjort en synnerligen framgångsrik idrottsprestation.

Nominering är möjlig till och med den 14 januari 2021.

Nominera här

Förtydligande från Folkhälsomyndigheten

Ett förtydligande från Folkhälsomyndigheten gällande formuleringen ”enstaka matcher och tävlingar” för barn och ungdomar födda 2005 som finns i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12), som beslutades den 8 december 2020, samt ytterligare tydliggörande gällande träning för personer som är födda 2004 och tidigare.

Enligt de nya nationella råden får barn födda 2005 eller senare delta i enstaka matcher och tävlingar. Vad innebär det?
Folkhälsomyndigheten menar att ett typexempel på enstaka match eller tävling kan vara att två spelare eller lag inom samma region möts i en match, eller att en tävling i en individuell idrott hålls med enbart lokala deltagare.

Cuper eller turneringar är enligt Folkhälsomyndigheten inte enstaka matcher eller tävlingar och bör därmed undvikas även för barn födda 2005 eller senare. Folkhälsomyndigheten anser inte heller att organiserat seriespel med regelbundna matcher eller tävlingar bör genomföras.

Folkhälsomyndigheten gör inte skillnad på lagidrotter eller individuella idrotter, och heller ingen skillnad på kontaktidrotter och andra idrotter.

Folkhälsomyndigheten vill med begreppet enstaka förtydliga att en match eller tävling i sig, inklusive oundviklig kontakt mellan utövarna, inte behöver innebära någon avsevärt förhöjd risk i denna åldersgrupp förutsatt att man följer de allmänna råden i övrigt.

Samtidigt finns allmänna råd om att undvika nya nära kontakter som gör att evenemang som lockar många deltagare eller åskådare inte bör genomföras. Det viktiga ur smittskyddssynpunkt är att begränsa antalet personer som samlas vid varje tillfälle och att antalet nya kontakter därmed begränsas. För åldersgruppen 2005 och yngre innebär det oftast att man måste ta hänsyn till medföljande föräldrar, tränare med flera.

Många evenemang som skulle kunna omfattas av begreppet enstaka begränsas dessutom genom förbudet mot fler än åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Enligt de nya nationella råden bör ungdomar födda 2004 och tidigare när det är möjligt träna utomhus. Vad innebär det?
Folkhälsomyndigheten avråder inte från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.

Verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus, exempelvis träningar, bör därför välja det alternativet. Man kan också alternera grupper inomhus/utomhus.

Eventuella frågor hänvisas till corona@rfsisu.se