Inbjudan till verkstad kring Malmöandan

Dags för verkstad!

Överenskommelse Malmöandan handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad. Den antogs den 14 juni 2017 i kommunfullmäktige och beskriver övergripande vision, värderingar och strategi för samverkan.

Malmöandans vision är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi ska klara de utmaningar som vi i Malmö står inför. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i samarbetsplanen som antogs i kommunstyrelsen den 13 juni 2018.

Nu ska vi göra verkstad av visionerna. Du och din organisation bjuds in till att delta.

Vid fem tillfällen, en per identifierad samhällsutmaning, ska vi starta upp detta arbete. Kartlägga det som redan gjorts och fundera vad som kan göras framåt. I samband med anmälan till respektive tillfälle ombeds du och din organisation fundera kring vad ni kan bidra med i arbetet med samhällsutmaningen. Vi bjuder på en lättare förtäring under kvällen.

För att vi verkligen ska få verkstad på dessa träffar finns en del förhållningsregler.

Inledningsvis väljer ni ut vilken eller vilka samhällsutmaningar som ni vill engagera er inom. När ni anmäler er beskriver ni kortfattat varför ni valt denna samhällsutmaning och vad ni kan bidra med. Vi förväntar oss inga långa texter, maximalt en halv A4.

Vill ni engagera er inom mer än en samhällsutmaning måste ni ange prioriteringsordning.

Inför respektive träff kommer en sammanställning av inskickade texter skickas ut. Som deltagare på träffen förväntas man ha läst igenom sammanställningen.

Träffarna är öppna för alla organisationer i Malmö, men föranmälan är obligatorisk.

Träffen är planerad att ta två timmar. Första timmen kommer ägnas åt en nulägesbeskrivning för aktuell samhällsutmaning där alla förväntas delta aktivt. Under andra timmen formulerar vi tankarna kring hur vi ska arbeta med denna samhällsutmaning framåt. Det är därför viktigt att du och din organisation funderat kring vilken roll ni är beredd att ta i arbetet. Antingen en mer en aktiv roll, kanske till och med leda arbetet, eller vara deltagare vid kommande träffar.

Verkstad kring samhällsutmaning ”Ungas hälsa och livsstil”
Tid: Onsdagen den 27 februari kl. 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 25 februari till info@malmoandan.se

Verkstad kring samhällsutmaning ”Jämlik fritid och kultur”
Tid: Torsdagen den 28 februari kl. 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 26 februari till info@malmoandan.se

Verkstad kring samhällsutmaning ”Stadsliv, allmänna platser och lokaler”
Tid: Måndagen den 4 mars kl. 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 28 februari till info@malmoandan.se

Verkstad kring samhällsutmaning ”Delaktighet, trygghet, demokrati”
Tid: Onsdagen den 6 mars kl. 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 4 mars info@malmoandan.se

Verkstad kring samhällsutmaning ”Nya vägar till arbete och aktivitet”
Tid: Torsdagen den 7 mars kl. 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 5 mars till info@malmoandan.se

Läs mer om de fem samhällsutmaningarna:
Inbjudan verkstad kring Malmöandan

Varmt välkommen!

Ulf Bingsgård
Samordnare, Malmöandan

Nytt intressepolitiskt program

Riksidrottsförbundet har presenterat ett uppdaterat intressepolitiskt program. Programmet samlar de för idrottsrörelsen viktigaste frågorna där förutsättningarna behöver förbättras och förändras.

I den reviderade versionen finns många förslag på förbättringar grupperade i åtta olika huvudområden där idrottsrörelsen behöver bättre förutsättningar. Sedan vintern 2016/2017, när det första intresse­politiska programmet antogs, har flera punkter genomförts av politiken. Flera delar har med tiden behövt utvecklas och revideras.

Programmet är ett levande dokument och be­höver uppdateras med jämna mellanrum. De punkter som lyfts fram har arbetats fram tillsammans inom idrottsrörelsen och de är avgörande för att idrottsrörelsen ska fortsatt vara en relevant och stark rörelse i Sverige.

Läs det reviderade intressepolitiska programmet

Nominera Skånes Idrottsledarstipendiater

För trettonde året i rad kan skånska föreningar nominera idrottsledare till Skånes Idrottsledarstipendier. Nomineringsperioden pågår mellan den 15 januari och den 25 februari och under våren får 250 skånska idrottsledare besked om att de belönas med stipendium för sina insatser inom barn- och ungdomsidrotten.

Bakom Skånes Idrottsledarstipendier står Skåneidrotten tillsammans med Sparbanksstiftelserna i Skåne. Varje stipendium är på 10 000 kronor, varav 5 000 går till idrottsledaren själv och 5 000 till dennes förening för vidare utveckling av barn- och ungdomsverksamheten. Föreningarna har möjlighet att nominera en man och en kvinna.  Samtliga stipendiater som utses bjuds sedan in till en galakväll på Sparbanken Skåne Arena i Lund den 14 maj för att där hyllas och ta emot stipendiet.

Nominera här: www.skaneidrotten.se

Temakväll: Lika villkor inom idrotten

Skåneidrotten i samverkan med Kvinnojouren Lund, PIL i Lund samt Lunds kommun presenterar tre stycken temakvällar med fokus på en inkluderande och jämställd idrott för alla.

#Schysstidrotts andra temakväll kommer handla om det superaktuella ämnet ”Lika villkor inom idrotten?” Temat har fått stor plats i media det senaste, bland annat genom Nilla Fischers brandtal på fotbollsgalan och om könsidentitet skall vara avgörande för att få delta i idrotten har lyfts i lokalmedia i Skåne. Samtidigt ser vi nu efterdyningarna av Metoo och idrottens egna upprop TimeOut.

Till hjälp att diskutera dessa viktiga frågor har vi till omgång två av #Schysstidrott bjudit in Linda Wijkström, generalsekreterare Elitfotboll Dam, Anna Maria Hellborg, doktorand i idrottsvetenskap vid Malmö universitet samt Johanna Ingmarsson, jurist vid Malmö mot diskriminering.

Datum: 7 februari 2019
Tid: 18.00 – 20.30
Mingel/fika: 18.00 – 18.15
Plats: Sparbanken skåne arena, lokal Kraftringen, Stattenavägen 25, 222 28 Lund
Målgrupp: Öppet för alla
Kostnad: Alla temakvällar är kostnadsfria
Anmälan: senast 4 februari via idrottonline

Frågor: marie.hilmersson@skaneidrotten.se

Mer information: Lika villkor inom idrott

Barnidrottskonvent 2019

Välkomna till Barnidrottskonvent 2019 – en träffpunkt för barn- och ungdomsidrott Malmö – den 10 februari, kl. 13-17.

#Bik19 är den fjärde upplagan och en dag i barnidrottens tecken med temat “en modern idrottsförening engagerar”. Ni kommer ta del av högklassiga föreläsare som både presenterar det senaste inom sitt ämne och lyfter egna erfarenheter.

Plats: Quality Hotel View, Hyllie, Malmö

Anmäl dig härbit.ly/BIK-19
senast den 3 februari

Mer information: www.skaneidrotten.se

 

Open Your Eyes to Malmö 12 februari 2019

Open Your Eyes to Malmö är ett tillfälle att möte nya medlemmar och eventuellt nya ledare till Er förening.

Open Your Eyes to Malmö äger rum på Niagara, Malmö universitet – den 12 februari 2019.

Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla och direkta former. Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Föreningsmässan samordnas av KC Kompetenscenter i samverkan med Malmö universitet, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan och Studentkåren.

För föreningar som vill vara med:

Praktisk information
Praktisk information OYE februari 2019

Anmälan
senast 28 januari till: https://bit.ly/2ItluiS

Mer information
Facebook Open Your Eyes to Malmö 2019
https://kckompetenscenter.se

Kontakt
Olle Möller
0708-995537
olle.moller@kckompetenscenter.se

#ViärMalmöandan

Nu gör vi verkstad av Malmöandan! Under ett antal år har processen pågått kring att ta fram dokumenten som är bakom Malmöandan. Nu är det dags att ta nästa steg och börja göra verkstad.

Det pågår idag ett antal olika projekt och samarbeten mellan föreningarna i Malmö och Malmö stad. Viktigt är att dessa synliggörs och lyfts fram. Ett sätt att göra det är att börja kommunicera ut detta under #ViärMalmöandan. Berätta om vad din förening gör för att hantera någon eller några av de fem samhällsutmaningar som är utpekade i Malmöandans samarbetsplan.

Vilka är då de fem samhällsutmaningarna som vi ska börja arbeta kring? De är

  • Ungas hälsa och livsstil
  • Jämlik fritid och kultu
  • Stadsliv, allmänna platser och lokaler
  • Delaktighet, trygghet och demokrati
  • Nya vägar till arbete och aktivitet

Vad gör din förening idag kring detta?
Vad vill ni göra?

Bjud in mig till samtal om Malmöandan. Bjud in mig så att jag får möjlighet att lära mig mer om er förening. Jag är nyfiken och vill nu se till att det blir mer verksamhet kring Malmöandan.

Ulf Bingsgård
Ulf.Bingsgard@malmoandan.se
Mobil: 0730-31 36 73

Facebook: www.facebook.com/malmoandan
Hemsida: www.malmoandan.se
Instagram: malmoandan
Twitter: malmoandan

 

Nominera en ung ledare

Nominera en ung ledare till stipendiet Kompassrosen innan den 31 januari 2019.

Någon du känner förändrar världen varje dag! Det kan vara den som vågar säga ifrån när någonting är fel, eller visar omtanke om de som behöver. Känner du någon som får saker att hända och som aldrig slutar kämpa? Kanske har den personen redan förändrat världen, i alla fall för dig. Vi tycker att dessa egenskaper beskriver en värdebaserad ledare. Nominera en ung ledare under 25 år nu.

Nominera här: https://ungtledarskap.positionett.se/

Föreningsgalan 2019

2019 års föreningsgala går av stapeln den 10 maj. Passa på att samla din förening under en sprakande festkväll med trerättersmiddag, prisceremonier och spännande artister.

För första gången kommer Föreningsgalan äga rum i festlokalen 1910 i Stadion på Stadionområdet.

Under kvällen delas det ut priser till föreningar och personer inom föreningslivet. Exempelvis Årets eldsjäl, Årets förening, Årets föreningsinsats och Malmö stads idrottspris. MISO kommer att dela ut priser till Årets Pegasus, Årets Idrottskvinna och Lovande tjej.

Nominera föreningar och eldsjälar som du tycker bör uppmärksammas. Skicka nomineringar till forening@malmo.se med ämnesraden “Nominering Föreningsgalan”.

Galan arrangeras av fritidsförvaltningen, MISO, HISO och Malmö Ideella med stöd av Fritidsnämnden.

Mer information kommer.