Olympic Day i Malmö 7-9 juni

Den 7-9 juni kommer Olympic Day att arrangeras på Ribban i Malmö. Olympic Day är en dag fylld av idrott, glädje och inspiration. I olympisk inramning får barn och ungdomar prova på ett trettiotal olika idrotter.

Mer information finns här:
http://olympicday.se/

Introduktionsutbildning för föreningsledare

SISU Idrottsutbildarna har lanserat en ny kostnadsfri webbutbildning för föreningsledare. Kanske är du förtroendevald, ledamot i en styrelse eller på annat sätt inblandad i att utveckla föreningen. Med den här utbildningen inspireras du i ditt spännande och viktiga uppdrag.

Idrottsrörelsen är en fantastisk arena som erbjuder ett stort utbud av olika idrotter som engagerar och motiverar många olika människor, unga som gamla, med olika bakgrund, drivkrafter, erfarenheter och kompetenser. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt, i så bra verksamhet som möjligt. Denna introduktionsutbildning är tänkt att ge dig en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrotten och hur du kan skapa förutsättningar för idrottens gemensamma mål, men framförallt inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag.

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Ny rapport pekar på idrottens samhällskraft

Den ojämlikhet som finns i samhället finns också i idrottsrörelsen. I tusentals idrottsföreningar finns en vilja att motverka den. När politiken har respekt och förtroende för idrottens folkrörelsestruktur finns stora möjligheter för idrottsrörelsen att både vara en självständig rörelse och en stark samhällskraft som möter stora samhällsutmaningar.

Den nya rapporten En fördjupad analys av idrotten och (o)jämlikheten från Centrum för idrottsforskning visar att föräldrars utbildningsbakgrund och ekonomiska kapacitet är avgörande för barnens idrottande.

– Rapporten bekräftar det vi redan vet – att de sociala skillnader som finns i samhället i stort också finns i idrotten. Det är något vi målmedvetet arbetar för att minska. Men vi kommer aldrig att lyckas helt så länge ojämlikheten och segregationen i samhället ökar, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Frukostträff med tema Trygg & säker förening

Skåneidrotten bjuder in till frukostträff för anställda i förening den 21 maj.

Syftet med träffen är att få igång ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och därigenom minimera de eventuella risker som finns. Tanken är också att föreningen ska jobba systematiskt för att stärka kvaliteten inom en rad olika områden. Målet är att föreningsledarna systematiskt ska arbeta igenom ett antal olika områden och därefter skapa en egen policy för de områden föreningen själ.

Datum
Tisdagen 21 maj kl. 08:30 – 10:30

Plats
Best Western, Malmö Arena Hotel
(Hyllie Boulevard 12, 215 32 Malmö)

Kostnad
Kostnadsfritt. Frukost ingår.

Målgrupp
Anställd personal inom idrotten. Vi ser gärna, om möjlighet finns, att någon styrelsemedlem deltar.

Anmälan
senast den 17 maj till joakim.lignercrona@skaneidrotten.se
Skriv ert namn och föreningstillhörighet. Det är även klokt om ni meddelar eventuella allergier.

Trygg & säker föreningen handlar om följande områden:
• Mål & vision • Brandsäkerhet • Regler & besiktning av anläggning/lokaler • Utemiljön i er närhet • Utrustning för den verksamhet som bedrivs • Föreningskultur – klimat. Trygga idrotts/föreningsmiljöer • Olycksfall/akut insjuknande • Föreningskunskap • Ledarskap • Alkohol/narkotika/doping/tobak/spel • Resor – transporter

Nya parkeringsregler

Under våren 2019 införs nya parkeringsregler på våra kommunala idrottsanläggningar. Det blir främst en kombination av fri parkering/p-skiva på kvällar och helger samt avgift på dagtid/nattetid på vardagar.

Just nu arbetar P-Malmö med att sätta upp nya skyltar och i viss mån p-automater på våra anläggningar.

De nya regleringarna införs område för område under våren 2019.

Varför nya regler?
Syftet med den nya parkeringsregleringen är att skapa en mer enhetlig reglering i staden, framförallt med avgifter för dagtidsparkering. De nya reglerna kommer att gälla främst på de parkeringsplatser på våra kommunala idrottsanläggningar som idag är oreglerade men även övriga anläggningar ses över.

Nyttoparkering
Företag, föreningar och privatpersoner som tillfälligt behöver parkera på annat sätt än vad som normalt är tillåtet kan ansöka om tillstånd för tillfällig nyttoparkering.
Läs mer på malmo.se

Föreläsning med Riksorganisationen Hikari

Föreläsningen är den 13 juni klockan 17.30–20.00

Träningsformen Hikari Do vänder sig främst till barn och unga med speciella behov.

Denna föreläsning riktar sig till föreningsledare, personal inom fritidsgårdar, kultur, skola, förskola, funktionsstöd och barn och ungdomshabilitering. Tjänstepersoner som har anknytning till personer med funktionsnedsättning är också välkomna!

Anmäl dig på malmo.se/foreningsutbildning

Kringaktiviteter under SM-veckan

SM- veckan i Malmö är ett evenemang med något för alla. Förutom alla SM-tävlingar kommer det finnas möjlighet att ta del av Mötesplats SM-veckan på Malmö Live. Man kan också prova på de olika idrotterna och uppleva musikartister, tävlingar, talkshows, medaljceremonier och mycket mer på SM-veckans stora scen på Posthusplatsen. För den som själv vill aktivera sig ordentligt under veckan arrangeras 5 km-loppet Sunset Run på kvällen den 28 juni på Ribban.

Scenprogram på Posthusplatsen (26-29 juni)
De flesta kringaktiviteterna arrangeras på Posthusplatsen där vi mellan 26 och 29 juni har en stor scen med musikunderhållning, barnaktiviteter, medaljceremonier, tävlingar och talkshows. Alla scenaktiviteter är gratis.
Fullständigt scendagsprogram hittar du  här

Mötesplats SM-veckan (27-29 juni)
Mötesplats SM-veckan arrangeras på Clarion Hotel Malmö Live. Här speglas idrottsrörelsens samhällsnytta och föreningslivets betydelse och bredd genom tre teman: inkludering, tävlingsidrott och folkhälsa, genom intressanta seminarier, föreläsningar och paneldiskussioner. Mötesplatsprogrammet är gratis.
Ett preliminärt program hittar du här

Prova-på-aktiviteter (26 juni – 2 juli)
Alla idrotter som är en del av SM-veckan kommer att arrangera gratis prova-på-aktiviteter under veckan. Majoriteten av dessa hittar du på Ribersborg.
Läs mer om prova-på-aktiviteterna här

Sunset Run 
Heleneholms IF arrangerar Sunset Run på Ribban fredagen 28 juni kl 21:00. Det är ett lopp på 5 km som visar upp hela Malmö och blir likt en promenad genom staden. Loppet – eller promenaden, om man så önskar – sker på grus och asfalt längs Ribersborg med start vid T-bryggan.
Läs mer och anmäl dig här

Utbildning i ekologisk hållbarhet – vad ni som förening kan göra!

Fritidsförvaltningen, i samarbete med miljöförvaltningen, vill gärna bjuda er till en ny utbildning Ekologisk hållbarhet – vad kan ni som förening göra!

Sveriges barn och unga känner stor oro för vad som ska hända med miljön och klimatet. De tycker att politikerna inte gör tillräckligt. Enligt Novus undersökning uppger 7 av 10 att de är oroliga för vad som kommer att hända med klimatet och miljön i framtiden. Samtidigt är de unga själva villiga att ändra sin livsstil för miljöns skull! Föreningslivet aktiverar många barn, unga samt vuxna! Undrar du vad just din förening kan göra för att bli mer klimatsmart? Varför inte ta med dig en föreningskompis och gå på vår nya utbildning om ekologisk hållbarhet.

16 maj kl 17.30–19.30, Henrik Smithsgatan 13
Anmäl er via länken: https://malmo.se/foreningsutbildning

Historia & framtid när Malmö TK återuppstår

Malmö Bellevue Tennisklubb byter namn till Malmö Tennisklubb. Namnbytet slår igenom omgående och från och med utomhussäsongen 2019 representerar spelarna i MBTK istället Malmö Tennisklubb med start i klubbens egen tävling: Majspelen 2019 Wilson Junior Tour by Racketspecialisten, som spelas på Hyllie Sportcenter den 27/4-5/5. Även i de allsvenska serierna, där till exempel herrlaget i vår spelar i högsta serien – division 1, heter nu klubben Malmö TK.

– Malmö Tennisklubb är ett modernare och mer rättvisande namn år 2019 och för framtiden. Anläggningen där vi bedriver verksamhet har bytt namn till Hyllie Sportcenter och det finns heller ingen geografisk koppling till Bellevue. Det känns också som en naturlig markering att knyta an till Malmös tennishistoria där just Malmö TK spelat en betydande roll, säger Tony Rydberg som valdes till ny ordförande på årsmötet för bara några veckor sedan.

Beslut om klubbnamnsbytet togs på årsmötet redan 2018 och röstades då igenom med bred marginal. Det var då en naturlig förlängning av samgåendet mellan MBTK och Malmö Tennissällskap. Den nya klubben – Malmö TK – har cirka 1200 medlemmar och är en av regionens största tennisklubbar och är en av landets äldsta tennisklubbar, bildad år 1899.

– Vår nya klubblogotype tar avstamp i klubbens ursprungliga klubbmärke vilket känns bra. Malmö TK har en anrik historia och är en av landets tio äldsta klubbar och kanske en av de äldre idrottsföreningarna över huvud taget i Malmö? Vi känner stolthet att bära det arvet vidare och har en bra organisation på plats. Nu skall vi jobba offensivt framåt med Malmö TK och ge fler chansen att ha roligt med sin tennis, säger Tony Rydberg.

Malmö TK var med och arrangerade Sveriges första hemmamatch i Davis Cup år 1926 och många kända spelare med både nationella och internationella framgångar har haft Malmö TK som klubbadress under sina glansdagar. Vilken klubb som är äldst i landet är osäkert men ett par klubbar är äldre än Svenska Tennisförbundet som firade 100 år 2006. Malmö TK tog paus som klubbnamn år 2000 när man gick ihop med Bellevue TK men tar nu tillbaka sitt ursprungliga och självklara namn. Den nya storklubben hade under en lång rad av år stora framgångar både nationellt och internationellt. Nu vill klubben flytta fram positionerna igen.

– Allt tar tid och vi får ha tålamod men organisationen och förutsättningarna är gynnsamma. Kontinuitet är viktigt. Det saknas inte talanger i klubben och nu har vi ett bra lag som kan ta hand om de som vill satsa, avrundar Tony Rydberg.

Tävlingen Majspelen som inleddes i helgen på Hyllie Sportcenter får ses som en första kick off och en nystart för Malmö TK. Nya klubbkläder är framtagna, på sikt kommer en ny hemsida och kanske kommer det fler överraskningar på klubbens 120:e år!

För mer information se www.mbtk.eu eller kontakta ordförande Tony Rydberg, 0705 – 45 24 28