Digital säkerhet i idrottsföreningen

Skydda din förening mot bedrägerier!

Detta berör oss alla – passa på att få värdefull information!
Bedrägerier via sms, telefon och på nätet har ökat kraftigt de senaste åren. Det är en lukrativ verksamhet för de kriminella och risken att åka fast är låg.

Vad kan vi själva göra för att minska risken att bli drabbade? Faktiskt en hel del, låt oss berätta!

RF SISU Skåne bjuder in till en digital träff den 5 mars kl 18.00-19.00
Utbildningen sker kostnadsfritt via teams – länk skickas till anmälda deltagare den 4 mars

Anmälan:

Anmäl dig senast 28/2 via länken
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1874316

Vi inleder föreläsningen med att diskutera grundläggande säkerhetsaspekter. Vi informerar om hur du kan upprätthålla en hög
säkerhetsstandard för dina enheter. Dessutom ger vi dig tips om hur du bäst utformar och hanterar dina lösenord, koder samt vilken typ av information du inte bör skicka via e-post.

Vi går också igenom och ger exempel på olika typer av bedrägerier. Vi lär dig känna igen varningsklockorna och ger tips på hur du bör agera för att avvärja bedrägeriförsöken. Vi täcker in allt från telefon-, email-, kort- och föreningsbedrägerier. Ni kommer även att få tips på hur ni kan göra den ekonomiska administrationen av er förening säkrare.

Föreläsningen genomförs av UtbildningsForum i samarbete med Sparbanken Skåne.

Kontaktperson
Alexander Fridlund
alexander.fridlund@rfsisu.se

https://www.rfsisu.se/distrikt/skane/nyhetsarkiv/2024/2024-01-29-digital-sakerhet-hos-idrottsforeningen

Max Wiman: Idrotten har en central roll för framtiden

Bild: Christian Örnberg/SDS

Krönika av Max Wiman i SDS 240121

“Tänk om ungdomsidrotten i vårt område – Malmö, Lund och kommunerna där omkring – strejkade ett par veckor. Hur skulle det se ut på gator och torg, vad skulle effekterna bli?

Idrottsföreningar är överlevare. Hittar nya vägar på ständigt nya utmaningar; det handlar om ledare, lokaler och inte minst pengar förstås.

Förstår ni egentligen vad alla ideella ledarinsatser betyder för hälsa, aktivitet och sunda värderingar hos våra ungdomar? För att inte nämna glädje, gemenskap, hänsynstagande och lite tävlingsinstinkt.

Idrotten är ovärderlig i utsatta områden och har räddat många unga.

Men den är så mycket mer för alla ungdomar. Den formar dem till vuxna som fått praktiska lektioner i ledarskap, samarbete, kreativitet och problemlösning.”

Läs hela krönikan i SDS här:
https://www.sydsvenskan.se/2024-01-21/idrotten-har-en-central-roll-for-framtiden

Sök stöd från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-års fond delar ut ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla verksamhet för unga med fokus på ledarskapsutbildning. Alla typer av ideella organisationer och föreningar med säte i Sverige kan söka ekonomiskt stöd från stiftelsen under förutsättning att den sökande är en juridisk person

Sista ansökningsdag är den 15 februari.

Läs mer om hur det går till och vad kriterierna är här:
https://gv90.se/

Skånes idrottsledarstipendier 2024

Hylla Skånes idrottsledare!
Det finns massor av barn- och ungdomsledare inom den skånska idrottsrörelsen som gör ett fantastiskt arbete. 250 av dessa skånska idrottsledare vill Sparbankstiftelserna tillsammans med RF-SISU Skåne uppmärksamma och hylla genom att dela ut Skånes Idrottsledarstipendier.

Alla RF-anslutna föreningar i Skåne kan nominera som mest fyra ledare under förutsättning att alla ledarna inte är av samma kön.

Nomineringsperioden är 15 januari – 25 februari 2024 och rent formellt är det styrelsen i föreningen som kan nominera.

Mer information och nominera här:
https://www.skanesidrottsledare.se/

Projektstöd IF Anläggning 2024

Bild: RF-SISU Skåne

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till Projektstöd IF Anläggning med syftet att skapa nya och utveckla befintliga idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Stödet kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan handläggs av RF-SISU Skåne.

Ansökningsperioden för 2024 öppnar den 15 januari. Ansökningstiden är löpande under året och sista ansökningsdag är den 31 oktober.

Mer information finns här:
https://www.rfsisu.se/distrikt/skane/bidrag-och-stod/ekonomiskt-stod/projektstod-if-anlaggning

Föreningsutbildning våren 2024

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Utbildningarna samordnas av Föreningspool Malmö och är gratis för ideella föreningar i Malmö.

Programmet för vårens utbildningar är klart. Vi kör igång den 31 januari med Styrelsekunskap, Praktisk bokföring och Dags för årsmöte.

31 januari kl. 17.30-20.00
Styrelsekunskap
Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

Dags för årsmöte
Kursen riktar sig till styrelsemedlemmar som ska arrangera ett årsmöte.

Välkommen att anmäla dig!
https://foreningspoolmalmo.se/foreningsutbildning/

NYTT!!! Du hittar nu även våra utbildningar i Malmö stads Rbok.

Skatteverkets webbseminarier för idrottsföreningar våren 2024

Missa inte Skatteverkets webbsända seminarier om arbetsgivarskap och deklaration. Skatteverket ger dig förutsättningar för att du ska kunna göra rätt och svarar på dina frågor.

18 januari kl. 14:00-15:15
Idrottsföreningen lämnar kontrolluppgift

23 januari kl. 17:00-18:15
Idrottsföreningen lämnar kontrolluppgift

7 februari kl. 17:00-18:15
Idrottsföreningen som arbetsgivare

20 mars kl. 17:00-18:15
Idrottsföreningen som arbetsgivare

18 april kl. 14:00-15:15
Idrottsföreningen som arbetsgivare

22 april kl. 17:00-18:15
Idrottsföreningen lämnar inkomstdeklaration

16 maj kl. 14:00-15:15
Idrottsföreningen lämnar inkomstdeklaration

10 juni kl. 10:00-11:15
Idrottsföreningen som arbetsgivare

10 juni kl. 17:00-18:15
Idrottsföreningen lämnar inkomstdeklaration

17 juni kl. 10:00-11:15
Idrottsföreningen lämnar inkomstdeklaration

Nominera till Föreningsgalan 2024

Varje år hyllas eldsjälar och föreningar med en färgsprakande galakväll. Föreningsgalan kommer att arrangeras under hösten 2024.

Nu är det dags att nominera till Malmö stads priser:

  • Årets förening och Årets idrottsförening
  • Årets eldsjäl förening och Årets eldsjäl idrottsförening
  • Årets unga ledare
  • Årets friskuspris

Prissumman är 25 000 kronor per förening och 10 000 kronor för respektive eldsjäl och ung ledare.

Sista datum att nominera är 28 februari.

Mer information och länkar till nominering finns här:
https://malmo.se/Foreningsgalan/Nominera-till-Foreningsgalan.html

 

 

Viktiga datum att ha koll på i januari 2024

Är din förening registrerad hos fritidsförvaltningen så tänk på att er förening ansvarar för att veta när det är dags att rapportera, redovisa, uppdatera uppgifter och skicka in handlingar i det digitala systemet.

I januari 2024 måste ni ha koll på lokalstöd, registrera närvaro och aktivitetsstöd.

15 januari

Ansök om lokalstöd
Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lokalstöd för kvartal 4 föregående år.

25 januari

Registrera närvaro och ansök om aktivitetsstöd
Alla föreningar som vill ansöka om aktivitetsstödet registrerar närvaro och ansöker om aktivitetsstöd för perioden 1 oktober–31 december från föregående år.

31 januari

Skicka in arbetsgivardeklaration
Alla föreningar som beviljats grundstöd konsulent skickar in arbetsgivardeklaration på individnivå för föregående år. Skickas via post till Fritidsförvaltningen, Amiralsgatan 20, 205 80 Malmö.

De föreningar som beviljats lönebidrag från fritidsförvaltningen under föregående år skickar in arbetsgivardeklaration på individnivå för anställda som fick lönebidrag från arbetsförmedlingen för föregåede år. Skickas via post till Fritidsförvaltningen, Amiralsgatan 20, 205 80 Malmö.

Se alla viktiga datum här:
https://malmo.se/For-foreningar/Foreningsliv—Idrott-och-fritid/Viktiga-datum-att-ha-koll-pa.html