Nominera till Skånska idrottspriser 2023

Varje år delar RF-SISU Skåne ut priser till personer och lag som gjort bra insatser under året som gått. Priserna delas ut i fyra klasser: Årets Idrottsförening, Årets Idrottsledare, Årets Funktionär och Årets Idrottare.

Nomineringar görs i slutet av varje år och sedan utser en jury vinnarna i respektive klass. Nomineringen för 2023 är öppen fram till den 31 december 2023.

Nominera här senast den 31 december 2023

Kriterier för:

Årets idrottsförening
Utmärkelsen tilldelas idrottsförening för framgångsrika och föredömligt utförda insatser inom barn– och ungdomsidrotten, vuxenidrotten eller elitidrotten i Skåne. En förening kan erhålla utmärkelsen mer än en gång.

Årets idrottsledare
Utmärkelsen tilldelas idrottsledare för framgångsrika och föredömligt utförda ledarinsatser inom idrotten i Skåne. En ledare kan endast erhålla utmärkelsen en gång.

Årets funktionär
Utmärkelsen tilldelas funktionär som utmärkt sig som domare, tränings/tävlingsfunktionär eller genom annat ideellt arbete inom föreningens verksamheter som tex kioskpersonal, materialförvaltare mm. En person som tar sig an uppgifter för att verksamheten skall fungera och ständigt har medlemmarnas bästa i fokus.

Årets Idrottare
Utmärkelsen tilldelas en idrottsutövare eller lag som gjort en synnerligen framgångsrik idrottsprestation.

Idrottsmuseets vänner – Medlemsträff 13 november

Idrottsmuseets vänner bjuder in till medlemsträff måndag 13 november 2023 klockan 10:00.

Plats: Mästarrummet, Baltiska hallen
Gäst: Johanna Wiberg som har bland annat 145 landskamper, två SM-guld och sex proffssäsonger i Danmark på meritlistan som spelare. Sedan 2020 är hon assisterande förbundskapten till Tomas Axnér i damernas handbollslandslag. Intervjuas av Björn Hedman som jobbat med henne under många TV-sändningar när Johanna var expertkommentator för SVT.

Inbjudan

Föreningsutbildning i november

I november introducerar Föreningspool Malmö en helt ny utbildning som riktar sig till ideella föreningar i Malmö som har anställd personal eller funderar på att anställa. Föreningspool Malmö erbjuder även föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Praktisk bokföring, Kassörskunskap och Dags för årsmöte. Utbildningarna är gratis för ideella föreningar i Malmö.

8 november kl. 17.30-20.00
22 november kl. 17.30-20.00
Styrelsekunskap
Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

8 november kl. 17.30-20.00
Kassörskunskap avancerad
I den avancerade kursen går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.

15 november kl. 17.30-20.00
22 november kl. 17.30-20.00
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

15 november kl. 17.30-20.00
Dags för årsmöte
Kursen riktar sig till styrelsemedlemmar som ska arrangera ett årsmöte.

23 november kl. 17.30-20.00
Bli en bättre arbetsgivare!
Medarbetarsamtal, fysisk arbetsmiljö, hur mår de anställda, vad säger lagen om arbetsmiljön? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som arbetsgivare och de anställda?

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/foreningsutbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Viktiga datum att ha koll på i november

Är din förening registrerad hos fritidsförvaltningen så tänk på att er förening ansvarar för att veta när det är dags att rapportera, redovisa, uppdatera uppgifter och skicka in handlingar i det digitala systemet.

I november måste ni ha koll på drop-in-bidrag.

1 november–1 januari

Ansökningsperiod för drop-in-bidrag vår
Bidragsberättigad förening kan ansöka om bidrag för drop-in-aktiviteter under vårterminen.

Se alla viktiga datum här:
https://malmo.se/For-foreningar/Foreningsliv—Idrott-och-fritid/Viktiga-datum-att-ha-koll-pa.html

Lärandelunch: Bulltofta IF

Välkommen till lärandelunch med Bulltofta IF –  idrottsföreningen som syftar till att säkerställa att alla barn, oavsett plånbok, ska kunna röra på sig på lika villkor.

Tisdag den 31:a oktober är du välkommen till Nobel 21 för att äta lunch, lyssna och bli inspirerad av det här gänget som är förebilder för andra unga i Malmö och för oss vuxna. Barnen är medvetna om att pengar är ett stort hinder för många barn i Malmö och därför har de skapat en plats för att unga ska röra på sig och samtidigt kunna göra sin röst hörd. Vi bjuder på vegetarisk lunch.

Anmäl dig här

Lärandelunch
31:e oktober 2023
Nobelvägen 21, Malmö
kl. 12.00-13.00

Sök stöd från stiftelsen Idéer för livet

Idéer för livet är en stiftelse som vill bidra till bättre hälsa och ökad trygghet i samhället.
Har du en bra idé som riktar sig till unga och främjar trygghet och hälsa? Då kan du söka stipendium. Skandia Idéer för Livet bidrar med stöd för till exempel material, information, marknadsföring och utbildning av unga ledare.

Sista ansökningsdag är den 18 oktober 2023.

Mer information finns här:
https://www.ideerforlivet.se/projekt/sa-ansoker-du/

Föreningsutbildning i oktober

I oktober introducerar Föreningspool Malmö en helt ny utbildning som riktar sig till ideella föreningar i Malmö som har anställd personal eller funderar på att anställa. Föreningspool Malmö erbjuder även föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Praktisk bokföring, Dags för årsmöte och Kassörskunskap. Utbildningarna är gratis för ideella föreningar i Malmö.

4 oktober kl. 17.30-20.00
18 oktober kl. 17.30-20.00
Styrelsekunskap
Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

4 oktober kl. 17.30-20.00
25 oktober kl. 17.30-20.00
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

18 oktober kl. 17.30-20.00
Dags för årsmöte
Kursen riktar sig till styrelsemedlemmar som ska arrangera ett årsmöte.

19 oktober kl. 17.30-20.00
Du som redan är, eller funderar på att bli arbetsgivare
I den här kursen kommer vi bland annat att titta närmare på vad det kostar att ha anställd personal – har föreningen råd? Vad innebär det att ha ett arbetsgivaransvar och vilka lagar och regler har vi att förhålla oss till och är styrelsen beredd att ta detta ansvar? Vilka anställningsformer finns det och vad ska man tänka på när man rekryterar och utformar ett anställningsavtal?

25 oktober kl. 17.30-20.00
Kassörskunskap grund
Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Kursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/foreningsutbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Stöd för klimatinvesteringar via klimatklivet

Idrottsföreningar kan ansöka om stöd till klimatåtgärder mellan den 18 – 29 september 2023. Stödet gäller projekt som är kopplade till en fysisk investering som ger en klimatnytta.

Det kan handla om ladd-stolpar, minskad elanvändning genom ombyggnation, laddningsbara maskiner samt andra investeringar i eller runtom idrottsplatsen (dock ej solceller). Idrottsföreningar kan få upp till 50 procent av investeringskostnaden i stöd, beroende på vilket område ansökan gäller. Då stödet riktar sig till alla sektorer så konkurrensen hård. Bedömningen av ansökningar utgår från förväntad klimatnytta i relation till kostnad.

Läs mer:
https://www.rfsisu.se/distrikt/skane/nyhetsarkiv/2023/2023-09-19-stod-for-klimatinvesteringar-via-klimatklivet

Nya utbildningar i Föreningspool Malmö!

I höst introducerar Föreningspool Malmö två helt nya utbildningar! Vi ser att allt fler föreningar är, eller vill bli, arbetsgivare. Med det följer ett stort ansvar och därför har vi tagit fram två helt nya utbildningar som riktar sig till föreningar med anställd personal eller föreningar som funderar på att anställa.

Utbildningarna är kostnadsfria för föreningar som är registrerade hos Fritidsförvaltningen i Malmö.

Mer information och anmälan

Viktiga datum att ha koll på i oktober

Är din förening registrerad hos fritidsförvaltningen så tänk på att er förening ansvarar för att veta när det är dags att rapportera, redovisa, uppdatera uppgifter och skicka in handlingar i det digitala systemet.

I oktober måste ni ha koll på lönebidrag, lokalstöd och aktivitetsstöd

15 oktober

Skicka in löneuppgifter
De föreningar som får lönebidrag från fritidsförvaltningen skickar in löneuppgifter för anställda som får lönebidrag från arbetsförmedlingen kvartal 3.

Ansök om lokalstöd
Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lokalstöd för kvartal 3.

25 oktober

Registrera närvaro och ansök om aktivitetsstöd
Alla föreningar som vill ansöka om aktivitetsstödet registrerar närvaro och ansöker om aktivitetsstöd för perioden 1 juli–30 september.

Se alla viktiga datum här:
https://malmo.se/For-foreningar/Foreningsliv—Idrott-och-fritid/Viktiga-datum-att-ha-koll-pa.html