Föreningsutbildning i april

I april erbjuder Föreningspool Malmö föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Praktisk bokföring och Kassörskunskap. Utbildningarna är gratis för ideella föreningar i Malmö.

17 april kl. 17.30-20.00
Styrelsekunskap
Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

17 april kl. 17.30-20.00
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

17 april kl. 17.30-20.00
Kassörskunskap grund
Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Kursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/foreningsutbildning/

Du hittar även våra utbildningar i Malmö stads Rbok

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Skydda din förening mot bedrägerier

Bedrägerier via sms, telefon och på nätet har ökat kraftigt de senaste åren. Det är en lukrativ verksamhet för de kriminella och risken att åka fast är låg. Vad kan du själv göra för att minska risken att bli utsatt som privatperson eller som föreningsmedlem?

Se gärna denna inspelade version kring ”Digital säkerhet” i föreningen som är gjord av Sparbanken Skånes samarbetspartner UtbildningsForum för RF-SISU. Den ligger öppen tom den 1 maj.
https://youtu.be/5DnuKTQx25A

Samla in pengar till din förening och motverka barnfattigdomen i Malmö

I vår kan du sälja majblommor med din förening! Genom att vara med i Majblommans insamling i Malmö bidrar ni både till att hjälpa barn som lever i fattigdom, samtidigt som ni får pengar till er föreningskassa.

Majblomman delar ut ekonomiskt stöd för saker som de flesta av oss tar för givet. Det kan till exempel vara ett par fotbollskor, en jacka eller avgiften till en fritidsaktivitet. Hur många barn Majblomman kan hjälpa är beroende av hur mycket pengar som samlas in under majblommeförsäljningen.

Din förening får 20% av värdet ni säljer för, resten går till att hjälpa barn i ert område. Registrera din barngrupp nu och var med i vårt arbete mot Sveriges barnfattigdom!

Registrera din barngrupp här: https://majblomman.se/saljmajblommor/saljmajblommor/

Viktiga datum att ha koll på i mars 2024

Är din förening registrerad hos fritidsförvaltningen så tänk på att er förening ansvarar för att veta när det är dags att rapportera, redovisa, uppdatera uppgifter och skicka in handlingar i det digitala systemet.

I mars 2024 måste ni ha koll på lovbidrag och lokalstöd.

1 mars-1 april

Ansök om lovbidrag
Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lovbidrag för sommarlovet.

15 mars-15 april

Ansök om lokalstöd
Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lokalstöd.

Se alla viktiga datum här:
https://malmo.se/For-foreningar/Foreningsliv—Idrott-och-fritid/Viktiga-datum-att-ha-koll-pa.html

Föreningsutbildning i mars

I mars erbjuder Föreningspool Malmö föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Praktisk bokföring och Kassörskunskap. Utbildningarna är gratis för ideella föreningar i Malmö.

6 mars kl. 17.30-20.00
Styrelsekunskap
Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

6 mars kl. 17.30-20.00
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

6 mars kl. 17.30-20.00
Kassörskunskap grund
Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Kursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/foreningsutbildning/

Du hittar nu även våra utbildningar i Malmö stads Rbok

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Ung i sommar 2024

Bild: malmo.se

Ansök om handledarlöner för att erbjuda Malmöungdomar en meningsfull sysselsättning under sommaren!
Är du en icke-vinstdrivande organisation eller förening som vill ta emot sommarpraktikanter? Nu kan du ansöka om projektbidrag i form av handledarlöner för praktikprojekt från arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF).

Intresseanmälan är öppen mellan den 12 februari och 25 februari.

Läs mer här:
https://malmo.se/For-foreningar/Projektbidrag-till-handledarloner-inom-Ung-i-sommar.html

Om Ung i sommar
Ung i sommar är en möjlighet för Malmöungdomar mellan 16-19 år att praktisera under sommaren, tjäna pengar och få arbetslivserfarenhet. Läs mer om Ung i sommar här:
https://malmo.se/Ung-i-sommar.html

Har du frågor?
Kontakta oss på projektansokan.ungisommar.asf@malmo.se

Idrottsmuseets vänner – Medlemsträff 14 februari

Idrottsmuseets vänner bjuder in till medlemsträff onsdag 14 februari 2024 klockan 10:00.

Plats: Mästarrummet, Baltiska hallen
Gäst: Roger Gottfridsson
IMV:S Bosse Hultén tar åter igen ett snack med vår f.d. styrelsemedlem och hedersledamot, Roger, som varit Sportchef på tidningen Arbetet, gjort 15 Olympiska Spel som journalist och har fler historier än det finns dagar på året – berättar om sina höjdpunkter i yrkes- och sportvärlden. Ett IMV-möte som du inte skall missa.

Inbjudan

 

Sök bidrag till drop in-aktiviteter för 65+

Bild: malmo.se

Nu kan föreningar som bedriver verksamhet för personer som är 65 år och äldre ansöka om drop in-bidrag. Målet är att fler äldre ska kunna ta del av föreningslivet.
Den sociala samvaron i föreningslivet är viktig för Malmöbor som är 65 år och äldre. När Edvin Jönsson, planeringssekreterare på fritidsförvaltningen, intervjuade representanter från ett fyrtiotal föreningar för att undersöka vilka behov och utmaningar som finns för målgruppen 65+ stärktes den bilden ytterligare. Flera föreningar önskade att bidragssystemet var mer anpassat efter aktiviteter som inte kräver många deltagare eller flera tillfällen i veckan.

– Många av dem jag pratade med tycker att bidragssystem är utformat för idrottsföreningar snarare än verksamhet likt den som många pensionärsföreningar bedriver, säger Edvin.

Flera av de intervjuade återkom också till kostnaden för lokaler och deltagande i många aktiviteter. Många upplever inte att de har råd att delta i den utsträckning de velat.

En lösning blev att göra drop in-bidraget tillgängligt att söka för aktiviteter som riktar sig mot äldre.

–  En majoritet av både föreningsrepresentanter så väl som de aktiva tyckte att ett sådant bidrag skulle vara bra för att nå de äldre som inte är engagerade i föreningslivet idag. Malmös befolkning blir allt äldre, samtidigt som forskning visar att vi gärna håller oss aktiva allt högre upp i åldrarna. Därför är det bra att ge den här möjligheten och försöka få in fler äldre i föreningslivet, säger Edvin.

Malmös föreningar kan sedan årsskiftet ansöka om bidrag för drop-in-aktiviteter som riktar sig mot målgruppen 65+. Ansökningarna görs via Rbok. En förening kan maximalt bli beviljade två bidrag för två aktiviteter per år och föreningen kan ansöka om antingen vårtermin, hösttermin eller helår. Vid ansökan kan föreningen uppge om de vill arrangera aktiviteten i sin egen lokal eller om man önskar att bli schemalagd i någon av fritidsförvaltningens lokaler.

Läs mer om bidrag och stöd
https://malmo.se/For-foreningar/Foreningsliv—Idrott-och-fritid/Bidrag-och-stod.html

Projektstöd IF Barn- och ungdom 2024–2025

Bild: RF-SISU Skåne

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i distriktets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd från RF-SISU Skåne. Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Läs mer här:
https://www.rfsisu.se/distrikt/skane/bidrag-och-stod/ekonomiskt-stod/projektstod-if-barn-och-ungdomsidrott