Behöver ni hjälp med årsbokslutet?

Föreningspool Malmö finns här för Malmös föreningsliv. En av de saker vi kan hjälpa till med är stöd när ni ska ta fram årsmöteshandlingar, vi kan även stötta er i ert arbete med att ta fram en årsredovisning, hur man tyder föreningens resultat- och balansräkning och mycket mer. Vår rådgivning är kostnadsfri för allmännyttiga ideella föreningar i Malmö.

Föreningspoolen kommer att hålla stängt under julhelgen så tänk på att boka ett möte i god tid för att undvika panik inför föreningens årsmöte!

Aktivitetstorget i samband med Malmö Open

Bild: Parasport Sverige

I februari är det åter dags för Malmö Open. Malmö Open är en av världens största återkommande parasporttävlingar, där tusentals deltagare från en rad olika länder tävlar mot varandra i flertalet idrotter. Många de tävlande har erfarenhet från Paralympics.

Som tidigare år kommer The European Parasport Event och FIFH att arrangera ett aktivitetstorg där delar av Stadionområdets foajéer fylls med prova på-aktiviteter. Är din förening intresserad av att medverka och visa upp en sport eller aktivitet? Arrangemanget genomförs lördagen den 10 februari kl. 10–14.
Skicka intresseanmälan till david.olsson@fifh.com senast den 3 januari. Ni behöver ange följande:

 • Föreningsnamn
 • Föreningslogga
 • Vilken aktivitet kommer ni erbjuda besökarna?
 • Vilka material kommer användas under dagen?
 • Hur stor yta önskar ni?
 • Kontaktperson + telefonnummer

RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott i föreningsversion

Bild: rf.se

Riksidrottsförbundets Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är en praktisk guide för barn- och ungdomsidrotten i Sverige. Riktlinjerna stödjer den svenska idrottsrörelsens mål att bli den bästa i världen för alla åldrar. De finns till för att skapa en ungdomsverksamhet som respekterar barns rättigheter enligt barnkonventionen och de främjar idrottsrörelsens övergripande mål.

Nu finns en kortversion av riktlinjerna tillgänglig. Versionen vänder sig till idrottsföreningar och bygger såklart på det dokument som förbunden har att förhålla sig till. Ladda ner den och läs den tillsammans med andra i din förening.
https://www.rfsisu.se/distrikt/skane/vi-arbetar-med/barn–och-ungdomsidrott/framtidens-barn–och-ungdomsidrott-i-fokus

Tips om projektbidrag – Grannskapsinitiativet

Ni har väl inte missat detta projektbidrag som kan sökas året runt? Postkodstiftelsen efterfrågar ansökningar från lokala föreningar runtom i Malmö.

Information om Grannskapsinitiativet

 • Syfte: Bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap runtom i Sverige.
 • Projekt: Stöd ges till nya gemensamma aktiviteter i närområdet som stärker gemenskapen mellan människor, skapar nya möten och/eller bidrar till ökat välbefinnande och hälsa.
 • Vilka kan söka? Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Organisationen ska ha ett svenskt organisationsnummer sedan minst ett år och haft ett bokslut.
 • Stöd: Man kan söka 20 000–50 000 kronor. Projektet ska helt eller i huvudsak finansieras av pengarna från Postkodstiftelsen.
 • Projektlängd: Projekt inom Grannskapsinitiativet kan vara 1 till 9 månader.
 • Inspiration: Bland projekten som redan fått stöd finns till exempel öppna idrottsaktiviteter, lokala evenemang, guidningar, kurser, integrationsinsatser, kultur och forum för samtal.
 • Läs mer och ansök här: https://postkodstiftelsen.se/grannskapsinitiativet/
  Har ni en passande idé ni vill förverkliga? Tveka då inte att söka! Man kan söka året runt och besked om stöd ges redan inom 2-6 veckor.

Missa inte Parasportdagen!

Är din förening nyfiken på parasport och en aktiv fritid?
Lördagen den 13 januari klockan 13-16 finns möjlighet att prova på ett stort antal parasporter under en och samma dag. Ta tillfället i akt och tala med FIFH:s representanter för information och personlig rådgivning. Eventet är öppet för alla intresserade men med fokus på dig med funktionsnedsättning och dina närstående samt för dig som studerar eller arbetar med målgruppen.

Dagen handlar också om ”awareness” och att uppmärksamma Malmö Open – The European Parasport Event som arrangeras 8-11 februari. Samma spel samlar cirka 1500-2000 tävlande från ett 30-tal nationer.

Parasportdagens entré är mellan Baltiska hallen och Isstadion på Stadionområdet i Malmö. På plats kan du testa fler än tjugo olika idrotter och motionsaktiviteter helt kostnadsfritt.

https://fifh.com/

Idrottsrapporten 2023

Fritidsförvaltningen tar årligen fram en rapport kring idrotten i Malmö. Här beskrivs förutsättningarna för den verksamhet, i huvudsak föreningsidrott, som bedrivs i fritidsförvaltningens anläggningar. Syftet med rapporten är att visa hur pass effektivt och flexibelt fritidsförvaltningens idrottsanläggningar används. Idrottsrapporten används därför som underlag vid arbetet med strategisk utveckling av anläggningar samt vid utvecklingsarbetet av förvaltningens fördelningsprinciper och öppethållande. I årets rapport har en genomlysning av kampsportslivet i Malmö gjorts samt en undersökning om Malmöbornas idrottsvanor.

Läs Idrottsrapporten 2023 här

Föreningsutbildning i december

I december erbjuder Föreningspool Malmö föreningsutbildning i Praktisk bokföring och Protokollskrivning. Utbildningarna är gratis för ideella föreningar i Malmö.

6 december kl. 17.30-20.00
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

6 december kl. 17.30-20.00
Protokollskrivning
Kursen riktar sig till föreningssekreteraren, mötessekreteraren samt alla med intresse för att lära sig skriva protokoll.

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/foreningsutbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Viktiga datum att ha koll på i december

Är din förening registrerad hos fritidsförvaltningen så tänk på att er förening ansvarar för att veta när det är dags att rapportera, redovisa, uppdatera uppgifter och skicka in handlingar i det digitala systemet.

I december måste ni ha koll på lovbidrag.

1 december

Ansök om lovbidrag
Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lovbidrag för februarilovet.

Se alla viktiga datum här:
https://malmo.se/For-foreningar/Foreningsliv—Idrott-och-fritid/Viktiga-datum-att-ha-koll-pa.html

Lärandelunch: 7 dec med Andreas Schönström och Jörgen Rasmusson

Hur bygger vi in möjligheter för rörelse, livsglädje och delaktighet i framtidens Malmö? 
Årets sista lärandelunch äger rum den 7:e december kl. 12.00 och som gästföreläsare har vi inga mindre än Andreas Schönström (S) Kommunalråd med ansvar för teknik och Malmö-entreprenören Jörgen Rasmusson.

De kommer att berätta om planerna för ett 7 200 kvadratmeter stort område i östra Hyllie (mellan Pildammsvägen, Henriksdalsvägen och Hyllie vattenparksgata) där tekniska nämnden nyligen beslutade att reservera mark för ett projekt som omfattar en idrottsanläggning, bostäder och service.

​Markreservationen görs åt JöLa Invest. Detta är en stor och innovativ investering som är viktig för staden!

​Missa inte tillfället att lyssna på och ställa frågor till Andreas och Jörgen om initiativet samt om stadens utveckling med koppling till kultur, fritid, besöksnäring och föreningsliv.

​Vi bjuder på lunch. Begränsade antal platser.

Anmäl dig här

Lärandelunch
7:e december 2023
kl. 12.00 -13.00
Föreningscentret Nobel 21, Nobelvägen 21, Malmö

Idrottens Skattedag

Idrottens skattedag är den 30 november mellan 13:00-16:30. Temat för i år är mervärdesskatt inom idrotten och syftet med skattedagen är att på ett samlat sätt förmedla relevant information om framförallt de skatteregler som kan aktualiseras inom idrotten.

Träffen ska ge dig som deltagare tillfälle till kunskapsinhämtning och reflektion relaterat till den verksamhet som du företräder. Målsättningen är att du som deltagare efter dagen har fördjupat dina kunskaper inom framförallt moms med koppling till idrott.

Träffen kommer att vara digital och hålls tillsammans med Skatteverket.

Deltagandet är kostnadsfritt men registrering krävs för att kunna medverka.

Sista anmälningsdag är den 28 november 2023.

Mer information och anmälan