Volontärbarometern 2024

Nu har Volontärbarometern 2024 lanserats, Volontärbyråns årliga rapport om det ideella engagemanget.

I årets Volontärbarometer framkommer att det förändrade ekonomiska läget med ökad inflation, höjda räntor och lågkonjunktur har påverkat människors möjlighet att engagera sig ideellt. En av tio volontärer uppger att de inte haft möjlighet att engagera sig ideellt med anledning av försämrad privatekonomi. De säger också att volontäruppdrag har dragits tillbaka på grund av minskad finansiering hos organisationen. Fyra av tio organisationer anger att det ekonomiska läget påverkat verksamheten med volontärer negativt, exempelvis att de har mindre resurser att samordna och rekrytera volontärer.

Höjdpunkter från Volontärbarometern 2024
92 % av volontärerna upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning.
89 % av volontärerna mår bättre tack vare engagemanget.
84 % upplever att de känner gemenskap och får nya vänner genom sitt engagemang.
57 % av volontärerna känner sig mindre ensamma tack vare engagemanget.

Läs mer och ladda ner Volontärbarometern 2024 här

Posted in Nyheter.