Remisskonferens gällande Föreningsstöd & Lokalkostnadsstöd 2024

Till MISOs medlemsföreningar

Inbjudan till Remisskonferens gällande Föreningsstöd & Lokalkostnadsstöd 2024
Malmö Idrottsföreningars Samorganisation, DHR Malmö & Fotbollsklubbarnas Samorganisation är remissinstanser gällande förslag till förändringar i Föreningsstöd och Lokalkostnadsstöd 2024 från fritidsförvaltningen. Tillsammans bjuder vi in våra medlemsföreningar till en remisskonferens.

31 augusti kl. 13:00-15:00
Plats: Södra Vallgatan 5, ingång vid Sensus
Vi bjuder på fika.

Anmälan senast den 29 augusti
https://bit.ly/Remisskonferens31aug2023

På mötet kommer vi presentera förslaget och försöka ge en bild av både positiva förändringar och förändringar som vi uppfattar som negativa. Med er hjälp vill vi skapa ett underlag för ett bra remissvar.

Representanter från fritidsförvaltningen Malmö stad kommer att medverka för att svara på våra frågor.

Vi skickar ut remissunderlagen till våra medlemsföreningar så fort vi får dom under juni månad.

Har ni inte möjlighet att närvara vid konferensen går det naturligtvis bra att lämna era åsikter på annat vis. Vi återkommer med mer information.

Frågor
Kontakta MISOs verksamhetschef Katarina Olsson på katarina.olsson@miso.se
eller 0793-20 80 88.

Välkomna önskar MISO, DHR Malmö & Fotbollsklubbarnas Samorganisation!

Föreningarnas dag den 13 augusti 2023

 – på Gustav Adolfs torg under Malmöfestivalen

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation – MISO har fått i uppdrag av fritidsförvaltningen att i samverkan med Malmö Ideella arrangera Föreningarnas dag under Malmöfestivalen. Det är en möjlighet för Malmös föreningsliv (föreningen ska antingen vara medlem hos MISO eller Malmö Ideella alternativt vara registrerad hos Fritidsförvaltningen i Malmö) att utan kostnad visa upp sina verksamheter mellan kl. 11:30 och 15:00 på Gustav Adolfs Torg (deltagande föreningar samlas kl 10.30).

Utställarområde
Tillsammans skapar vi ett attraktivt utställarområde där festivalens besökare har möjlighet att träffa ett brett utbud av Malmös föreningar. Varje förening får ett bord och två stolar. Här kan ni rekrytera nya medlemmar och kanske rentav ideella krafter till er förening!
Av säkerhetsskäl får man ej använda roll-ups, vepor eller beachflaggor som ställs på marken men det finns många andra sätt att skapa ett inspirerande och attraktivt utställarområde. På borden kan man ställa skyltar och man kan exponera förening genom t ex klädsel. Ett annat sätt att skapa intresse är att erbjuda prova-på aktiviteter i anslutning till ert bord, en tipspromenad eller någon form av tävling. Om ni planerar någon aktivitet i anslutning till ert bord ser vi gärna att ni meddelar oss i förväg så att vi kan använda det i marknadsföringen av Föreningarnas dag.

Deltagande i scenprogram
I år har vi fått tillgång till Gatuscenen på Gustav Adolfs torg där man kan ha en kortare uppvisning. Själva scenen är 6×4 meter och utöver det kommer det att finnas ett scenpodium framför scenen som är 8×4 m (notera att det är en avsevärt mycket mindre scen än scenen vi hade tillgång till ifjol och det finns begränsningar gällande både scenens storlek, höjd och teknik).
Vid anmälan uppger ni om ni önskar ha tid på scenen och vad ni planerar att visa upp under max 10 minuter.
Malmöfestivalens projektledare kommer att ta fram en teknisk specifikation kring vilka förutsättningar som gäller kopplat till scenen och så fort den är klar kommer vi att återkoppla till de föreningar som anmält sig till scenprogrammet för att ni ska kunna börja planera ert deltagande.

Vi har ett begränsat antal platser till scenprogrammet och vi förbehåller oss rätten att fördela platserna mellan anmälda föreningar. Ibland händer det att någon förening avanmäler sig med kort varsel och om din förening har möjlighet att rycka in och, med kort varsel, köra ett extra scenprogram ser vi gärna att du meddelar det i samband med er anmälan (det går bra med en upprepning av ert planerade program).

Anmälan
Vi har 30 platser till Föreningarnas dag. Notera att detta inte är en intresseanmälan utan en bindande anmälan till Föreningars dag.

Länk till anmälan: https://bit.ly/foreningarnasdag13aug2023
Deadline för anmälan: 12 juni 2023

Skulle intresset för att delta vara stort och arrangemanget blir fullbokat innan sista anmälningsdagen kommer vi att ha en reservlista. Anmälan till denna görs på länk som ovan.

Frågor: 
Har du frågor är du välkommen att kontakta Katarina Olsson, Verksamhetschef MISO, katarina.olsson@miso.se eller 079-320 80 88.

VIKTIG INFORMATION FRÅN MALMÖ STAD.
“Malmöfestivalen har sedan 2009 ett systematiskt miljöarbete som innebär att festivalen ska minimera miljöpåverkan. Vi ber därför medverkande föreningar att tänka på detta under Föreningarnas dag och se över alternativa möjligheter att dela med er av er information.”

Årets eldsjäl idrott 2022

MISOs hedersordförande Leif Almö, GAK Enighet utsågs till Årets eldsjäl idrott på Föreningsgalan den 5 maj. Stort Grattis!

Motivering
Efter en lång karriär inom idrottsrörelsen är han en prisad Malmöprofil. Han har varit ordförande i Malmöidrottens Samorganisation i 34 år och för GAK Enighet I totalt 40 år tills i fjol. Han är en sann Malmö-ambassadör och speciellt i egenskap av Honorär Generalkonsul för Japan i Malmö. Hans motto “Tough times never last, but tough people do” speglar väl hans personlighet.

MISOs utmärkelse Årets Pegasus 2022

Bild: Karin Mårtensson och MISOs ordförande Tommy Theorin

Årets Pegasus delades ut till Karin Mårtensson på Föreningsgalan den 5 maj.

Med stort engagemang, en fast hand och samverkan som ledord har Karin bidragit till att etablera Malmö Arena som en av Norra Europas attraktivaste evenemangsplatser. Hon har en unik förmåga att se utanför sitt eget hus och har sedan 2007, engagerat sig i utvecklingen av hela destinationen Malmö och att transformera Malmö till den evenemangsstad Malmö är idag.

MISO vill med “Årets Pegasus” årligen hylla en person vilken förmedlat bra och tydliga budskap om Malmö stad och dess idrottsliv i Malmö och/eller i resten av landet.

MISOs utmärkelser 2022 är utsedda

Bild: vänster – Emilia Nilsson Garip, Malmö Kappsimningsklubb, höger – Bea Sprung, FC Rosengård

Årets Idrottskvinna och Lovande tjej 2022 är utsedda
Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO) delar årligen ut de två prestigefyllda priserna ”Årets idrottskvinna” och ”Lovande tjej”. Priserna instiftades 1983 respektive 1984 till följd av ”Tjejdrottens år” som var en landsomfattande kampanj. Med satsningen ville MISO få fler tjejer till idrotten, göra insatser för att behålla tonårsflickor, få fler kvinnliga ledare samt mer kvinnlig representation i styrelserna. Idrotten har kommit en bra bit på vägen gällande dessa frågor men det finns fortsatt anledning att fokusera på kvinnliga idrottsutövare och ledare.

Årets Idrottskvinna 2022 – Emilia Nilsson Garip
Malmö Idrottsföreningars Samorganisations pris till Årets Idrottskvinna i Malmö för 2022 går till Emilia Nilsson Garip, Malmö Kappsimningsklubb.

Motivering:
Förra säsongen bjöd på ett EM-brons, ytterligare två EM-finaler och två VM-finaler för Malmö KK:s 19-åriga simhoppare Emilia Nilsson Garip. Därmed fick hon en kanonstart som senior efter en mycket framgångsrik juniorkarriär.

Lovande tjej 2022 – Bea Sprung
Malmö Idrottsföreningars Samorganisations pris till Lovande tjej i Malmö för 2022 går till Bea Sprung, FC Rosengård.

Motivering:
Under 2022 etablerade Bea Sprung sig som 17-åring som given trupp- och ofta startspelare i FC Rosengårds allsvenska lag. Trots ett besvärande hopparknä kom hon tillbaka på hösten och spelade fyra matcher i Champions League, inklusive avslutningen på Camp Nou. Hon hann också med sju U19-landskamper. Bea Sprung räknas som en av svensk fotbolls absolut största talanger.

Fakta:
Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO) verkar för att skapa bästa förutsättningar för idrotten och föreningslivet i Malmö. Juryn för ”Årets idrottskvinna” och ”Lovande tjej” består av representanter från massmedia och MISOs styrelse. Endast MISOs medlemsföreningar kan nominera kandidater till priserna. Priserna delas ut på Föreningsgalan den 5 maj 2023. Föreningsgalan arrangeras av Fritidsnämnden för att hylla eldsjälar och föreningar i Malmö.

Vi är glada att kunna meddela att årets mottagare av ”Årets Idrottskvinna 2022” är Emilia Nilsson Garip (Malmö KK) och Bea Sprung (FC Rosengård) tar emot priset som ”Årets lovande idrottstjej 2022” säger Tommy Theorin, ordförande i Malmö Idrottsföreningars Samorganisation. När vi utser pristagarna bedömer vi årets prestationer och inte framtida potential. Därför är det extra trevligt när vi ser att pristagare som tidigare tagit emot ”Årets lovande tjej” återkommer som pristagare av ”Årets Idrottskvinna”. Emilia Nilsson Garip som mottog priset ”Lovande tjej” 2017, fortsätter han.

Inbjudan till MISOs årsmöte 14 mars

Till MISOs medlemsföreningar

Vi hälsar alla våra medlemmar hjärtligt välkomna till MISOs årsmöte den 14 mars på Södra Vallgatan 5, ingång vid Sensus. Kvällen bjuder på mingel, förtäring och årsmöte. Specialinbjuden gäst för kvällen är Sanna Axelsson som kommer att dela med sig av sina tankar kring sin nya roll som ordförande i Fritidsnämnden.

17:15 Drop in med mingel och förtäring
18:00 Ordförande, Tommy Theorin hälsar välkomna
18:05 Sanna Axelsson, Fritidsnämndens ordförande
18:35 – 19:30 Årsmöte

Till årsmötet äger varje medlemsförening rätt att anmäla två ombud varav ett ombud har rösträtt.

Anmälan:
Sista dag var anmälan var den 8 mars. Har du glömt att anmäla dig? Kontakta oss på info@miso.se

Årsmöteshandlingar läggs upp efter hand här.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 13 februari och skickas till info@miso.se

MISOs styrelse hälsar er Hjärtligt välkomna!

Föreningsutbildning i februari

I februari erbjuder Föreningspool Malmö föreningsutbildning i Kassörskunskap, Praktisk bokföring och Styrelsekunskap. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

1 februari kl. 17.30-20.00
Kassörskunskap grund
Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Kursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

15 februari kl. 17.30-20.00
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

15 februari kl. 17.30-20.00
Styrelsekunskap
Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/foreningsutbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Utbildning i Marknadsföring med (mobil) film

Under våren arrangerar Föreningspool Malmö en ny utbildning i marknadsföring med (mobil) film. Första tillfället är lördagen den 28 januari kl. 08:00 – 16:00.

Film och video har blivit en självklar faktor för företag, föreningar och organisationer som vill nå ut på sociala medier när man vill attrahera medlemmar, förtroendevalda, ledare, ideella krafter, besökare, följare, m fl samt stärka sin förenings varumärke.

Under denna heldag får ni lära er mobil filmteknik, filmskapandets grunder, värdeskapande content och marknadsföring (med mobilen). Kursen visar på ett pedagogiskt och inspirerande sätt hur ni kommer i gång, vad ni ska tänka på, varför ska ni använda er av (mobil) film, hur redigerings-appar fungerar och vilka tekniska hjälpmedel som ni bör känna till. Direkt efter kursen är ni redo att göra egna videos.

Kursen är kostnadsfri och riktar sig till dig som sköter eller är nyfiken på föreningens sociala medier/marknadsföring. Vi bjuder på fika och lunch!

Ta med egen mobiltelefon (och laddare) eller padda, mobilladdare och headset eller airpods. Ni kommer att arbeta i olika appar. Dessa laddar ni själva ner. Ni får information om detta några dagar innan kurstillfället.

Kursledare Kalle Rosensköld 
Kalle är utbildad och prisbelönt filmare som de senaste 25 åren arbetat med employer- och personal brandning, affärsutveckling och marknadsföring. Läs mer här: https://attramera.se/ 

För mer information om och anmälan
https://foreningspoolmalmo.se/foreningsutbildning/marknadsforingskurs/

Anmälan är bindande vilket innebär att en avgift på 300 kr kommer att faktureras föreningen om du får förhinder men inte avbokar din plats. Avbokning gör du till utbildning@foreningspoolmalmo.se

 

Dags för anställd

Föreningspool Malmö har reviderat dokumentet Dags för anställd som är en sammanställning av de viktigaste reglerna och förhållningssätten som gäller för arbetsgivare i ideella föreningar. Det innefattar regler för arbetsgivare som har anställda i en ideell förening, styrelsens ansvar, regler vid avslutande av anställning, sjukdom, föräldraledighet, semesterregler, lönehantering, anställningsformer m.m.

Från och med den 1 oktober 2022 tillämpas delvis nya regler gällande lagar och avtal då arbetsmarknadens parter (arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer) tecknat ett nytt, så kallat, Huvudavtal (tecknat mellan arbetsmarknadens parter och staten) som innebär vissa förändringar och som påverkar dig som arbetsgivare och arbetstagare på din arbetsplats. Mer om detta kan du läsa i dokumentet.

Dags för anställd