Kassörskunskap grund 27 mars

I föreningsutbildningen Kassörskunskap grund blir du introducerad i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

Kursinnehåll:
Formalia kring ideella föreningar och deras ekonomi
Kassörens roll i relation till styrelsens kollektiva ansvar för föreningens ekonomi
Praktiska rutiner för handkassa, verifikat, kvitto och medlemshantering mm
Kort om bokslut (budget, resultat- och balansräkning)
Revisorns roll

När: 23 mars kl. 18.00-20.30
Plats: Kockum Fritid

Anmälan: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Styrelsekunskap avancerad 20 mars

Föreningsutbildningen Styrelsekunskap avancerad riktar sig till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete. Utbildningen är gratis för föreningar i Malmö.

Kursinnehåll:
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem
Kursen innehåller ekonomiska begrepp såsom budget och bokslut
Intern föreningsdemokrati
Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning
Verksamhetsidé – varför, och för vem finns vi till?
Verksamhetsinriktning – inriktning och överenskommelse om hur vi driver föreningen
Vision – vad drömmer vi om?
Verksamhetsplanering – vem gör vad och hur?

Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3. Ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka.

När: 20 mars kl. 18.00-20.30
Plats: Kockum Fritid

Mer information och anmälan: www.foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Broschyren Bli medlem

Broschyren Bli medlem är ett av många viktiga verktyg för att locka fler medlemmar till er förening. Bli medlem innehåller information om medlemskapet på sju olika språk.
Det finns möjlighet att skriva ut varje språk här

Bli medlem tar upp principerna om öppenhet och demokratisk uppbyggnad. En ideell förening är öppen för alla och alla medlemmar har möjlighet att göra sin röst hörd och påverka föreningens organisation och verksamhet. Bli medlem förklarar också föräldrarnas och ledarnas roll i barn- och ungdomsföreningar.

Broschyren kan användas fritt och vill er verksamhet trycka upp egna exemplar så gör ni en beställning hos tryckeriet genom adressen blimedlem@exakta.se

Bli medlem finns att hämta på MISOs kansli. Kontakta oss innan du kommer på info@miso.se

Föreningsutbildning i mars

I mars erbjuder vi föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Kassörskunskap och Praktisk bokföring i förening. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

6 mars kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap grund
Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

13 mars kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi.

20 mars kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap avancerad
I denna kurs riktar vi oss till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete och fördjupar oss i styrelsens arbete. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

27 mars kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap grund
Här introduceras du i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

För mer information om kursinnehåll, plats och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

MISO har donerat frivillig.se till Svenska Röda Korset

Frivillig.se var en mötesplats som lanserades 2004 för de som ville göra en insats och de föreningar som söker frivilliga. År 2008 hade 428 föreningar registrerat sig sedan starten och totalt fanns 499 uppdrag presenterade. Frivillig.se var aktiv och fungerade som en förmedlingsplats för ideella engagemang fram till 2015 då den lades ner.

Under 2018 kom en förfrågan från Svenska Röda Korset till Malmö Idrottsföreningar Samorganisation om att få överta domänen frivillig.se för att i sin verksamhet organisera sina frivilliga. MISO beslöt att donera domänen till Svenska Röda Korset och är glada över att frivillig.se kan fortsätta fylla en viktig funktion.

Kassörskunskap avancerad 27 februari

I föreningsutbildningen Kassörskunskap avancerad går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter. Utbildningen är gratis för föreningar i Malmö.

Kursinnehåll:
Resultat- och balansräkning
Övriga bokslutshandlingar
Om årsmötet

När: 27 februari kl. 18.00-20.30
Plats: Kockum Fritid

Mer information och anmälan: www.foreningspoolmalmo.se/utbildning/

 

Kallelse till MISOs årsmöte 13 mars 2019

Till MISOs medlemsföreningar

MISOs årsmöte 2019 kommer att hållas den 13 mars i Östra foajén, Baltiska hallen, Stadionområdet, Eric Perssons väg 8A i Malmö.

Registrering från klockan 18:15

Kvällen inleds 18:30 med Fritidsnämndens ordförande Ewa Bertz som pratar kring temat Idrottens roll i Malmö.

Årsmötesförhandlingar ca kl. 19:00

Kvällen avslutas med Danske Smørrebrød med dryck samt kaffe eller te till de som har anmält sig till årsmötet.

Till årsmötet äger varje medlemsförening rätt att anmäla två personer varav ett är ombud. Ta gärna med en ung medlem till årsmötet.
Mötet avslutas 21:00

Anmäl er senast den 6 mars här:
http://bit.ly/MISOarsmote2019

Motioner skall vara kansliet tillhanda senast 13 februari.

Handlingarna läggs upp här efter hand

MISOs styrelse hälsar er hjärtligt välkomna!

 

Styrelsekunskap avancerad 11 februari

Föreningsutbildningen Styrelsekunskap avancerad riktar sig till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete. Utbildningen är gratis för föreningar i Malmö.

Kursinnehåll:
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem
Kursen innehåller ekonomiska begrepp såsom budget och bokslut
Intern föreningsdemokrati
Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning
Verksamhetsidé – varför, och för vem finns vi till?
Verksamhetsinriktning – inriktning och överenskommelse om hur vi driver föreningen
Vision – vad drömmer vi om?
Verksamhetsplanering – vem gör vad och hur?

Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3. Ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka.

När: 11 februari kl. 18.00-20.30
Plats: Kockum Fritid

Mer information och anmälan: www.foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Föreningsutbildning i februari

I februari erbjuder vi föreningsutbildning i Styrelsekunskap och Kassörskunskap. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

6 februari kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi.

11 februari kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap avancerad
I denna kurs riktar vi oss till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete och fördjupar oss i styrelsens arbete.

27 februari kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap avancerad
I den avancerade kursen går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.

För mer information om kursinnehåll, plats och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Kassörskunskap grund 23 januari

I föreningsutbildningen Kassörskunskap grund blir du introducerad i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

Kursinnehåll:
Formalia kring ideella föreningar och deras ekonomi
Kassörens roll i relation till styrelsens kollektiva ansvar för föreningens ekonomi
Praktiska rutiner för handkassa, verifikat, kvitto och medlemshantering mm
Kort om bokslut (budget, resultat- och balansräkning)
Revisorns roll

När: 23 januari kl. 18.00-20.30
Plats: Kockum Fritid

Anmälan: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/