Kassörskunskap grund 23 januari

I föreningsutbildningen Kassörskunskap grund blir du introducerad i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

Kursinnehåll:
Formalia kring ideella föreningar och deras ekonomi
Kassörens roll i relation till styrelsens kollektiva ansvar för föreningens ekonomi
Praktiska rutiner för handkassa, verifikat, kvitto och medlemshantering mm
Kort om bokslut (budget, resultat- och balansräkning)
Revisorns roll

När: 23 januari kl. 18.00-20.30
Plats: Kockum Fritid

Anmälan: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Styrelsekunskap grund 22 januari

Föreningsutbildningen Styrelsekunskap grund riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är gratis för föreningar i Malmö och är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

Kursinnehåll:
Stadgegenomgång
Vad innebär det att teckna föreningens firma
Vem bör sitta i valberedningen
Hur hålls ett årsmöte
Hur skrivs ett årsmötesprotokoll
Vad innebär ansvarsfrihet
Föreningens uppbyggnad
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem

När: 22 januari kl. 18.00-20.30
Plats: Kockum Fritid

Anmälan: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Föreningsutbildning i januari

Snart dags att starta upp vårens utbildningsprogram. I januari erbjuder vi föreningsutbildning i Styrelsekunskap och Kassörskunskap. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

22 januari kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap grund
Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2.

23 januari kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap grund
Här introduceras du i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

För mer information om kursinnehåll, plats och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Föreningsutbildning våren 2019

Utbildningsprogrammet för MISO och Malmö Ideellas föreningsutbildningar våren 2019 är klart. Vi genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Utbildningarna samordnas av Föreningspool Malmö.

Kunskapsutveckling i en förening är viktigt. Nya och gamla förtroendevalda är välkomna till våra styrelse- och kassörsutbildningar. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

Planera in vårens kompetensutveckling redan nu!
https://foreningspoolmalmo.se/utbildning

Nu är det tid att nominera kandidater till MISO:s utmärkelser – Lovande Idrottskvinna och Lovande tjej 2018

Prestationerna gäller för 2018 och ska vara individuellt. Lovande tjej är åldersbegränsat till det kalenderåret hon fyller 18 år.  Läs mer under utmärkelser. Här finner du tidigare pristagare och statuterna.

De som kan nominera till Årets Idrottskvinna eller Lovande tjej är MISOs medlemsföreningar. Det är enkelt att nominera och det ger bra PR för er förening. Vilken är er kandidat?

Skicka ett mail till info@miso.se med följande information:

– Namn på person
– Namn på förening
– Födelsedata på personen
– Vilka idrottsmeriter har personen under året
– Person som lämnat in förslaget
– Din e-post

Senast den 15 januari 2019 vill vi ha era förslag på kandidater.

Juryn kommer att fatta beslut om vinnarna den 23 januari 2019.

Utmärkelserna delas ut på 2019 års Föreningsgala den 10 maj.

Kassörskunskap avancerad 28 november

I föreningsutbildningen Kassörskunskap avancerad går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter. Utbildningen är gratis för föreningar i Malmö.

När: 28 november kl. 18.00-20.30

Kursinnehåll:
Budget, resultat- och balansräkning

Anmälan: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Fler föreningar söks till NAD!

MISO är en part i NAD, Nätverk-Aktivitet-Delaktighet.

Under ca 4 år har Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD funnits som en resurs för idéburen sektor/föreningslivet i Malmö med detta syfte och verksamhet:

  • Utveckla nya metoder för hur idéburen och offentlig sektor kan samverka inom ramen för en nyanländ persons etableringsplan
  • Tillsammans med samordnare på Arbetsförmedlingen matchat nyanlända personer till aktiviteter i idéburen sektor/föreningslivet
  • Stödja föreningar i arbetet med nyanlända personer (t.ex. ge tips om pengar till projekt, diskutera projektidé)
  • Skapa utrymme för kompetenshöjande insatser för föreningar (t.ex. genom medlemsvård)
  • Informerat nyanlända personer om idéburen sektors/föreningslivets funktion i det svenska samhället (t.ex. i SFI-klasser)

Mikael Johansson har som föreningssamordnare ansvarat för utveckling av NAD i Förening Malmö

Nu söker NAD fler föreningar i Malmö!

Vid frågor, ta kontakt med Föreningssamordnare NAD i förening Malmö:
Mikael Johansson
nad@malmoideella.se
0729-99 83 77

http://natverket.org/verksamhet/partnerskap-skane/nad-bloggen/ 

Praktisk bokföring i förening 21 november

Föreningsutbildningen Praktisk bokföring i förening vänder sig till de förtroendevalda som är intresserade av föreningsekonomi. Utbildningen är gratis för föreningar i Malmö.

När: 21 november kl. 18.00-20.30

Kursinnehåll:
Grundläggande bokföringsregler
Baskontoplanens uppbyggnad med kontoklasser, kontonummer och kostnadsställen
Praktiska övningar i bokföring
Bokningar inför bokslut
Resultat- och balansräkning

Anmälan: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Informationskväll om Malmöandan den 22 november

Varmt välkommen den 22 november
Malmöandan – Nu tar vi nästa steg – följ med på färden!

Överenskommelsen mellan Malmö Stad och den idéburna sektorn i Malmö är undertecknad och nu är två samordnare på plats.

I överenskommelsen har fem samhällsutmaningar tagits fram i dialog mellan Malmö stad och idéburen sektor:

• Ungas hälsa och livsstil
• Jämlik fritid och kultur
• Stadsliv, allmänna platser och lokaler
• Delaktighet, trygghet demokrati
• Nya vägar till arbete och aktivitet

Hur går vi vidare?
Vi som bjuder in är de nya samordnarna Linnéa Tingne för Malmö stad och Ulf Bingsgård för den ideella sektorn. Syftet med kvällen är att vi ska få möjlighet att träffas och att vi samordnare ska få tillfälle att berätta om hur vi i ett inledande skede tar oss an våra nya uppdrag.

Vi vill också få tillfälle att påbörja en dialog kring hur ni vill se att arbetet kring överenskommelsen utvecklas framöver.

När: Torsdag den 22 november, kl 18.00 – 20.00
Var: Malmö stadshus, August Palms plats 1, lokal Stortorget
Det kommer bjudas på enklare förtäring i samband med mötet.

Anmälan senast den 20 november via webbanmälan.

Välkomna!
Linnéa Tingne, samordnare och Ulf Bingsgård, samordnare

Inbjudan till Malmöandan infokväll