Föreningslunch 27 februari om arvodering eller anställning

Till våra medlemsföreningar:
Inbjudan till Föreningslunch den 27 februari

Malmö Ideella och Malmö Idrottsföreningars Samorganisation bjuder in medlemsföreningar till föreningslunch om arvodering eller anställning.

Likheter och skillnader med arvodering och anställning!?!
Vi har bjudit in tre gäster som ger sin syn på ämnet. Vi leder ett samtal under lunchen för att fördjupa vår kunskap i detta ämne arvodering eller anställning.
De tre gäster kommer från fritidsförvaltningen, skatteverket och ideell förening.

Vi bjuder på en lättare lunch i form av sallad. Ange specialkost/vegetarisk alternativ vid anmälan.

När: 27 februari kl. 12.00-13:30
Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö
Anmälan: Anmäl max två personer per förening senast den 24 februari på följande länk:
https://forms.monday.com/forms/01d90c4478ac772fc2d728a0bbecaa84

Frågor: Kontakta Linda Attin, info@miso.se

Välkomna!

Styrelsekunskap grund 12 februari

Föreningsutbildningen Styrelsekunskap grund riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är gratis för föreningar i Malmö och är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

Kursinnehåll:
Föreningsbegrepp
Föreningens uppbyggnad
Stadgegenomgång
Vad innebär det att teckna föreningens firma
Vem bör sitta i valberedningen
Hur hålls ett årsmöte
Hur skrivs ett årsmötesprotokoll
Vad innebär ansvarsfrihet
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem

När: 12 februari kl. 18.00-20.30
Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö

Anmälan: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Kassörskunskap grund 5 februari

I föreningsutbildningen Kassörskunskap grund blir du introducerad i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

Kursinnehåll:
Formalia kring ideella föreningar och deras ekonomi
Kassörens roll i relation till styrelsens kollektiva ansvar för föreningens ekonomi
Praktiska rutiner för handkassa, verifikat, kvitto och medlemshantering mm
Kort om bokslut (budget, resultat- och balansräkning)
Revisorns roll

När: 5 februari kl. 18.00-20.30

Anmälan: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Föreningsutbildning i februari

I februari erbjuder vi föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Kassörskunskap och Praktisk bokföring. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

5 februari kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap grund
Här introduceras du i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

12 februari kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap grund
Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

26 februari kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

För mer information om kursinnehåll, plats och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Open Your Eyes to Malmö 26 februari 2020

Open Your Eyes to Malmö är ett tillfälle att möta nya medlemmar och eventuellt nya ledare till Er förening.

Open Your Eyes to Malmö äger rum på Niagara, Malmö universitet – den 26 februari 2020 kl. 10:30-13:00.

Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla och direkta former. Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Föreningsmässan samordnas av KC Kompetenscenter i samverkan med Malmö universitet, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan och Studentkåren.

För föreningar som vill vara med:

Praktisk information
Praktisk information OYE feb 2020

Anmälan senast 15 februari:
http://bit.ly/opy2020febr

Kontakt
Olle Möller
0708-995537
olle.moller@kckompetenscenter.se

Styrelsekunskap grund 29 januari

Föreningsutbildningen Styrelsekunskap grund riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är gratis för föreningar i Malmö och är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

Kursinnehåll:
Föreningsbegrepp
Föreningens uppbyggnad
Stadgegenomgång
Vad innebär det att teckna föreningens firma
Vem bör sitta i valberedningen
Hur hålls ett årsmöte
Hur skrivs ett årsmötesprotokoll
Vad innebär ansvarsfrihet
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem

När: 29 januari kl. 18.00-20.30
Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö

Anmälan: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Föreningsutbildning våren 2020

Utbildningsprogrammet för MISO och Malmö Ideellas föreningsutbildningar våren 2020 är klart. Vi genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Utbildningarna samordnas av Föreningspool Malmö.

Nytt för våren är att utbildningen Praktisk bokföring i förening är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd. Ledamot/kassör eller annan ansvarig för ekonomin ska medverka.

Kunskapsutveckling i en förening är viktigt. Nya och gamla förtroendevalda är välkomna till våra styrelse- och kassörsutbildningar. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

Välkomna att anmäla er här:
https://foreningspoolmalmo.se/utbildning

Föreningslunch 30 januari om Policy på Riktigt

Till våra medlemsföreningar:
Inbjudan till Föreningslunch den 30 januari

Malmö Ideella och Malmö Idrottsföreningars Samorganisation bjuder in till föreningslunch med Malmö mot Diskriminering.

Policy på Riktigt
Hur kan föreningar arbeta med riktlinjer och rutiner mot sexuella trakasserier?
Under förra året undersökte Malmö mot Diskriminering detta tillsammans med olika föreningar. Den här träffen delar Ana Marega och Jerk Elmén med sig av sina erfarenheter och tips, tillsammans med en av deltagarna: Fredric Strömberg från IFK Simrishamn.

Vi bjuder på en lättare lunch i form av sallad. Ange specialkost/vegetarisk alternativ vid anmälan.

När: 30 januari kl. 12.00-13:30
Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö
Anmälan: Sista dag för anmälan var den 24 januari

Frågor: Kontakta Linda Attin, info@miso.se

Välkomna!

 

Nu är det tid att nominera kandidater till MISO:s utmärkelser – Lovande Idrottskvinna och Lovande tjej 2019

Prestationerna gäller för 2019 och ska vara individuellt. Lovande tjej kan nomineras från det kalenderår hon fyller 16 år och till det kalenderår hon fyller 18 år. Läs mer under utmärkelser. Här finner du tidigare pristagare och statuterna.

De som kan nominera till Årets Idrottskvinna eller Lovande tjej är MISOs medlemsföreningar. Det är enkelt att nominera och det ger bra PR för er förening. Vilken är er kandidat?

Skicka ett mail till info@miso.se med följande information:

– Namn på person
– Namn på förening
– Födelsedata på personen
– Vilka idrottsmeriter har personen under året
– Person som lämnat in förslaget
– Din e-post

Senast den 15 februari 2020 vill vi ha era förslag på kandidater.

Juryn kommer att fatta beslut om vinnarna den 2 mars 2020.

Utmärkelserna delas ut på 2020 års Föreningsgala den 8 maj.