Föreningsutbildning i februari

I februari erbjuder vi digital föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Kassörskunskap och Praktisk bokföring. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

10 februari kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap grund
Här introduceras du i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

17 februari kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap grund
Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

Praktisk bokföring i förening
Vi genomför vår digitala utbildning i Praktisk bokföring med en förening åt gången. Flera deltagare från samma förening kan gå samtidigt. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.
Skicka ett mail till utbildning@foreningspoolmalmo.se för att boka ett datum

För mer information om kursinnehåll, plats och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Föreningsutbildning våren 2021

Utbildningsprogrammet för MISO och Malmö Ideellas föreningsutbildningar våren 2021 börjar bli klart. Vi genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Utbildningarna samordnas av Föreningspool Malmö. På grund av pågående restriktioner så erbjuder vi endast digital utbildning.

De utbildningar som är obligatoriska för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd är Styrelsekunskap grund och Praktisk bokföring i förening. Vi genomför vår digitala utbildning i Praktisk bokföring med en förening åt gången. Flera deltagare från samma förening kan gå samtidigt.

Kunskapsutveckling i en förening är viktigt. Nya och gamla förtroendevalda är välkomna till våra styrelse- och kassörsutbildningar. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

Välkomna att anmäla er här:
https://foreningspoolmalmo.se/utbildning

MISOs digitala karta

MISO har skapat en digital karta där du hittar våra medlemsföreningar och Malmö stads platser för idrott & fritid. Varje förening presenteras med logotyp, beskrivning av verksamheten och länk till hemsida.

Kartan består av två olika typer av platser – en för föreningar som är blå markörer och en för idrotts- och fritidsplatser i varierande färger. Välj själv om du vill se allt eller ett lager åt gången.

Med denna karta hoppas vi underlätta för Malmöborna att hitta till en idrottsförening!
http://bitly.com/misokartan

Nu är det tid att nominera kandidater till MISO:s utmärkelser – Lovande Idrottskvinna och Lovande tjej 2020

Prestationerna gäller för 2020 och ska vara individuellt. Lovande tjej kan nomineras från det kalenderår hon fyller 16 år och till det kalenderår hon fyller 18 år. Läs mer under utmärkelser. Här finner du tidigare pristagare och statuterna.

De som kan nominera till Årets Idrottskvinna eller Lovande tjej är MISOs medlemsföreningar. Det är enkelt att nominera och det ger bra PR för er förening. Vilken är er kandidat?

Skicka ett mail till info@miso.se med följande information:

– Namn på person
– Namn på förening
– Födelsedata på personen
– Vilka idrottsmeriter har personen under året
– Person som lämnat in förslaget
– Din e-post

Senast den 1 mars 2021 vill vi ha era förslag på kandidater.

Juryn kommer att fatta beslut om vinnarna den 22 mars 2021.

Kassörskunskap grund 21 oktober

I föreningsutbildningen Kassörskunskap grund blir du introducerad i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

Kursinnehåll:
Formalia kring ideella föreningar och deras ekonomi
Kassörens roll i relation till styrelsens kollektiva ansvar för föreningens ekonomi
Praktiska rutiner för handkassa, verifikat, kvitto och medlemshantering mm
Kort om bokslut (budget, resultat- och balansräkning)
Revisorns roll

När: 21 oktober kl. 18.00-20.30

Anmälan: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Vi följer de rekommendationer som gäller i dagsläget och genomför utbildningarna utifrån dessa.

Ny medlem i MISO

Vi välkomnar Malmö Ice Flyers som ny medlem i MISO.
Malmö Ice flyers är en konståkningsklubb för vuxna där du är välkommen att träna, utvecklas, tävla och ha roligt tillsammans på isen, oavsett om du är nybörjare eller om du har åkt tidigare som barn och vill ta upp sporten igen.
https://malmoiceflyers.se/

En av MISOs grundare har lämnat oss

ARNE ANDERSSON, 87 ÅR

1995 erhöll Arne Andersson Skånes Idrottsförbunds Ledarpokal, distriktets främsta utmärkelse till en ledare. Juryn motiverade priset med att han genom sitt engagemang som ordförande gett nytt liv åt två,  vid tillfället, nedgångna friidrottsklubbar, dels Heleneholms IF (Malmö) i början av 1960-talet, dels i Vellingeklubben IK Finish cirka 30 år senare.

I Heleneholm hade han, förutom ordförandeposter i olika sektioner, många andra positioner, som tränare och lagledare. Som aktiv i klubben blev han skånsk mästare i stafett 4×800 meter och vid två tillfällen i lag i terränglöpning. Hans löpte 800 meter som bäst på 1.56,4 och 1 500 meter på 3.59,8.

Han ägnade även sin tid år Ungdomens Centralorganisation i Malmö (UCO) men tyckte att den största folkrörelsen, idrotten, inte fick gehör för sina intressen och var en de drivande krafterna vid bildandet 1974 av MISO (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation), där han under de första åren var styrelseledamot.

 

 

Inbjudan till Föreningslunch om volontärportalen den 20 oktober

Till våra medlemsföreningar:
Inbjudan till Föreningslunch den 20 oktober 2020.

Nå fler frivilliga via den nya volontärportalen i Malmö
Vill ni veta mer om hur ni som förening kan använda den nya förmedlingen av ideella uppdrag i Malmö?

Lyssna på vår föreläsning där vi presenterar hur ni kan göra för att nåt ut och få fler frivilliga till er verksamhet. Föreläsningen genomförs digitalt och möjlighet finns att delta på distans eller på plats i Föreningscenter på Nobelvägen 21.

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra.
https://malmo.volontarbyran.org/

När: 20 oktober kl. 12.00-13:00 (drop in lunch från kl 11.30)
Vi bjuder på en lättare lunch i form av sallad. Ange specialkost/vegetarisk alternativ vid anmälan.

Plats: Föreningscenter, Nobelvägen 21 i Malmö

Anmälan: Senast den 18 oktober på länk
https://forms.monday.com/forms/3b729c7b7aed8a078da0d5bf5e7789cd

Välkomna!

Inbjudan till föreningslunch 20 oktober

Remissvar Föreningsstöd 2021

MISO, DHR Malmö och Fotbollsklubbarnas Samorganisation är remissinstanser gällande förslag till förändringar i Föreningsstöd 2021 från fritidsförvaltningen.

Tillsammans har organisationerna lämnat in följande remissvar:
Remissvar Föreningsstöd 2021

Vid de medlemsmöten som genomfördes kom det upp andra frågor utanför remissen. MISO tar med sig dessa frågor i samtal med fritidsförvaltningen och Fritidsnämnden.

Vi tackar alla medlemsföreningar för era svar och era synpunkter.