MISOs utmärkelser 2021 är utsedda

Bild: vänster – Daniella Busk, MAI, höger – Kristina Orban, Malmö KK

Årets Idrottskvinna 2021 – Daniella Busk
Malmö Idrottsföreningars Samorganisations pris till Årets Idrottskvinna i Malmö för 2021 går till Daniella Busk, MAI.

Motivering:
”Daniella Busk belönas för en fin kombination av prestation och bragd. Efter att i åratal ha plågats av skador och långa uppehåll kom hon tillbaka och blev snabbast i Sverige. SM-guldet på 100 meter beskrev hon själv som det största i karriären och det hade hon rätt i.”

Lovande tjej 2021 – Kristina Orban
Malmö Idrottsföreningars Samorganisations pris till Lovande tjej i Malmö för 2021 går till
Kristina Orban, Malmö Kappsimningsklubb.

Motivering:
”Malmö KK:s Kristina Orban, född 2004, tog stora kliv under 2021. Då vann hon bland annat både U-SM och J-SM och blev uttagen till junior-EM i Rom.”

Juryn (representanter från massmedia och MISOs styrelse) har utsett årets bästa idrottskvinna och lovande tjej för år 2021. Malmö har många duktiga idrottsutövare på damsidan. Juryn har sedan 1983 utsett Årets idrottskvinna och sedan 1984 Lovande tjej.

Priserna kommer att delas ut på Föreningsgalan den 6 maj 2022 på Eleda Stadion.

Styrelsekunskap grund 9 mars

Föreningspool Malmö arrangerar föreningsutbildningen Styrelsekunskap grund den 9 mars. Utbildningen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är gratis för föreningar i Malmö och är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

Kursinnehåll:
Föreningsbegrepp
Föreningens uppbyggnad
Stadgegenomgång
Vad innebär det att teckna föreningens firma
Vem bör sitta i valberedningen
Hur hålls ett årsmöte
Hur skrivs ett årsmötesprotokoll
Vad innebär ansvarsfrihet
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem

När: 9 mars kl. 18.00-20.30

Mer information och anmälan:
https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Kallelse till MISOs årsmöte 6 april 2022

Till MISOs medlemsföreningar

MISOs årsmöte 2022 kommer att hållas den 6 april kl. 18:00 på Malmö Arena Hotell, Hyllie Boulevard 12. Karta

”Fritidens planering i ett växande Malmö ”
Inom denna rubrik samtalar Johan Hermansson, fritidsdirektör & Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör kring verksamhetsplanering och stadsplanering samt visar på hur staden samverkar med varandra för att få bästa utfall för Malmös idrottsliv.

18:00 Buffé & mingel
18:45 ”Fritidens planering i ett växande Malmö”
Ca 19:30 Årsmötesförhandling
Ca 20:30 Slut

Till årsmötet äger varje medlemsförening rätt att anmäla två ombud varav ett ombud har rösträtt.

Anmälan senast fredagen den 25 mars här:
https://bit.ly/MISOarsmote6apr2022

Årsmöteshandlingar läggs upp efter hand här.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 5 mars och skickas till info@miso.se

MISOs styrelse hälsar er Hjärtligt välkomna!

 

Nu är det tid att nominera kandidater till MISO:s utmärkelser – Årets Idrottskvinna och Lovande tjej 2021

Prestationerna gäller för 2021 och ska vara individuellt. Lovande tjej kan nomineras från det kalenderår hon fyller 16 år och till det kalenderår hon fyller 18 år. Läs mer under utmärkelser. Här finner du tidigare pristagare och statuterna.

De som kan nominera till Årets Idrottskvinna eller Lovande tjej är MISOs medlemsföreningar. Det är enkelt att nominera och det ger bra PR för er förening. Vilken är er kandidat?

Skicka ett mail till info@miso.se med följande information:

– Namn på person
– Namn på förening
– Födelsedata på personen
– Vilka idrottsmeriter har personen under året
– Person som lämnat in förslaget
– Din e-post

Senast den 28 februari 2022 vill vi ha era förslag på kandidater.

Juryn kommer att fatta beslut om vinnarna den 8 mars 2022.

Utmärkelserna delas ut på 2022 års Föreningsgala.

Chefsbyte i Malmö Idrottsföreningars Samorganisation, MISO!

Med anledning av att vår verksamhetschef sedan 2001, Linda Attin, kommer att gå i pension i april kommande år, så har MISO en längre tid arbetat med att rekrytera en ersättare. Vi har nu gjort klart med vem som kommer att ersätta Linda.
MISOs nya verksamhetschef kommer att bli Katarina Olsson, som många känner som klubbchef i Malbas och vi är glada över att ha lyckats knyta en kraft som Katarina till oss. Viktigt i arbetet har varit att vara ute i god tid för att få till en smidig och bra övergång så Linda med sin stora kunskap och mångåriga erfarenhet kan lotsa Katarina in i tjänsten och då från början av april 2022.

Om Katarina Olsson


Katarina Olsson har arbetat inom offentlig förvaltning och med besöksnäringen i nästan 20 år i olika chefspositioner inom Malmö Stad.
De senast 4 åren har Katarina arbetat som klubbchef i Malbas. Under denna period har Malbas gått från att vara en förening i djup ekonomisk kris till en blomstrande förening med 3 dubblat medlemsantal och etablerat sig i idrottssvaga områden. Varit finalister i ATG Drömfond, fortsatt leverera talangfulla basketspelare och bedrivit en inkluderande och meningsfull fritid för barn och unga från hela Malmö 365 dagar om året. 2019 utsågs Malbas till Årets Idrottsförening av Malmö stad.

Frågor kring rekrytering besvaras av MISOs ordförande Tommy Theorin,
0705-83 18 31, tommy@ipraktiken.se

Remissvar Föreningsstöd 2022

MISO, DHR Malmö och Fotbollsklubbarnas Samorganisation är remissinstanser gällande förslag till förändringar i Föreningsstöd 2022 från fritidsförvaltningen.

Tillsammans har organisationerna lämnat in följande remissvar:
Remissvar Föreningsstöd 2022

Vi tackar alla medlemsföreningar som deltog vid våra medlemsmöten och för de synpunkter vi har fått via mail. De frågor/synpunkter som uppkommit och inte direkt rör remissen tar vi med oss vidare i samtal med fritidsförvaltningen och Fritidsnämnden.

MISO kommer föra samtal vad det gäller föreningsstöd, anläggningsfrågor och fördelningsprinciper.

Info från Föreningspool Malmö hösten 2021

Hösten är här och vi hoppas ni har haft en härlig sommar. Tyvärr kan vi fortfarande inte ta emot besök på vårt kansli. Däremot kan vi mötas digitalt eller på annan plats. Alla möten bokas via: info@foreningspoolmalmo.se

Möt Kristina Linde


När du kontaktar oss är det oftast Kristina som svarar. Kristina hjälper de som vill bilda förening, revidera stadgar med mera. Hon är även ansvarig för våra utbildningar. Kristina är en del av föreningspoolens team och hon har en lång erfarenhet av och stor kunskap om föreningslivets utmaningar.

Föreningsutbildning hösten 2021
Vi inleder hösten med digitala utbildningar och om restriktionerna tillåter det hoppas vi komma igång med fysiska utbildningar i oktober. Välkommen att anmäla dig till våra utbildningar i Styrelsekunskap, Praktisk bokföring och Kassörskunskap.
Läs mer på https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/foreningsutbildning/

Valberedningsutbildning
Den 26 oktober kommer det att genomföras en digital utbildning i samverkan med KC Kompetenscenter riktat till valberedningens ledamöter för att dessa ska känna sig trygga i sitt arbete. Läs mer om utbildningen här:
https://miso.se/valberedningsutbildning-for-det-viktigaste-i-foreningen/

I vår dokumentbank hittar du Valberedning i en ideell förening – en guide genom valberedningsårets olika faser med många tips.
https://foreningspoolmalmo.se/dokumentbank/

Sökes: Samordnare för idéburen sektor i Malmöandan

Malmöandan, den idéburna sektorns lokala överenskommelse med Malmö stad, är en gemensam satsning, där visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i vår samarbetsplan. Läs mer på www.malmoandan.se

Vi söker nu dig som kan fungera som Samordnare i detta arbete.

Vi tror att du redan är en del i det aktiva föreningslivet och att du arbetat med föreningsutveckling på strategisk nivå. Din lyhördhet och samarbetsförmåga är helt avgörande då du skall samverka, kommunicera och representera mångfalden i det lokala föreningslivet.

Din tjänst kommer att vara kopplad till en motsvarande samordnartjänst på Malmö stad så kunskap eller erfarenhet av kommunal verksamhet är en fördel.

Tjänsten beskrivs i Samarbetsplanen för Malmöandan
https://www.malmoandan.se/samarbetsplan

Huvudsakliga arbetsuppgifter är:

  • processledning – ex Malmöandans Dialogforum, lärandeluncher och Malmötimmen
  • arrangera utbildningar
  • matcha organisationer och förvaltningar
  • nätverksbyggande

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du bör vara van att ta kontakt, skapa nätverk och driva olika former av processer. Du är lyhörd för andra aktörers viljor och behov samt är pedagogiskt lagd. Du står för den mångfald som föreningslivet i Malmö utgör, och du som person får gärna återspegla den mångfalden på olika sätt.

Sista ansökningsdag är den 15 augusti 2021. Ansökningsförfarandet sker löpande, tillträde snarast.

Tjänsten är ett års visstidsanställning med möjlighet till förlängning.

Svar med CV och referenser till MISO, info@miso.se  ange Malmöandan som ämne.
Ange löneanspråk

Vid frågor, ring Linda Attin på tfn 0707 49 39 21 eller skicka ett mail till info@miso.se

På uppdrag av det samlade föreningslivet i Malmö:
Malmö Ideella
Malmö Idrottsföreningars Samorganisation

Annons Samordnare 2021

 

Halvårsrapport NAD/TIA VT 2021

NAD, Nätverk – Aktivitet – Delaktighet, är inne i en utvecklingsfas där vi går mer mot att aktiviteterna ska ta deltagaren närmare ett arbete eller studier. I Malmö har vi förhoppningen att vi ska kunna genomföra aktiviteter som även ger detta mervärde och inte bara har jobbspåret som prio ett.

Trots pandemin så har vi även lyckats skapa bra nätverksträffar i TIA och framförallt ett möte som var till för att skapa bättre samverkan inom folkbildningen. Ett samarbete med Flyktinghälsan och Migrationssamordnare, barn och ungdomsvården, Skånes Universitetssjukhus har upprättats.

Vi är fortfarande en aktör i Lokal Överenskommelse kring vissa nyanlända personer, LÖK, med tjänstepersoner från kommunala förvaltningar och Arbetsförmedlingen.
Kunskapscentrum migration och hälsa kopplat till hälsoinsatser för asylsökande och andra utsatta grupper är vi fortsatt en del av tillsammans med andra idéburna verksamheter och Region Skåne.

Läs rapporten här:
Halvårsrapport TIA- och NAD Malmö VT 2021

Remisskonferens Föreningsstöd 2022

Till MISOs medlemsföreningar

Inbjudan till medlemsmöte gällande Föreningsstöd 2022
MISO, DHR Malmö & Fotbollsklubbarnas Samorganisation är remissinstanser gällande förslag till förändringar i Föreningsstöd 2022 från fritidsförvaltningen.

Tillsammans bjuder vi in till två medlemsmöten. På mötet kommer vi presentera förslaget och försöka ge en bild av både positiva förändringar och förändringar som vi uppfattar som negativa. Med er hjälp vill vi skapa ett underlag för ett bra remissvar.

Representanter från fritidsförvaltningen Malmö stad kommer att medverka vid träffarna för att svara på våra frågor.

Tisdagen den 17 augusti

Det går fortfarande att anmäla sig – det går dock inte att beställa någon mat.

Kl. 12:00 – 14:00

Anmäl dig här:
https://bit.ly/medlemsmote17augkl12

Alternativt

Kl. 17:30 – 19:30

Anmäl dig här:
https://bit.ly/medlemsmote17augkl1730

Plats: Kockums fritid där vi kommer vara i Hörsalen, som rymmer 300 personer.

Kom max två från din förening.

Vi tar tacksamt emot era ev. frågor via info@miso.se

Remiss – Förslag på förändringar i Föreningsstöd 2022
Förslag på förändringar i Föreningsstöd 2022 inkl. tidigare beslutade ändringar

Välkomna önskar MISO, DHR Malmö & Fotbollsklubbarnas Samorganisation