Föreningarnas dag den 14 augusti under Malmöfestivalen

Möt Malmös föreningsliv på Föreningarnas dag! Mellan kl 11.30-15.00 finns representanter från Malmös föreningsliv på plats på Gustav Adolfs Torg för att informera och visa upp sina verksamheter och aktiviteter. På programmet står en fullspäckad dag med uppvisningar på scenen och varje förening har ett informationsbord där den som letar efter nya fritidsaktiviteter kan ställa frågor och få information.

Föreningarnas dag är ett samarbete mellan Malmö Idrottsföreningars Samorganisation, Malmö Ideella och Malmö stad.

https://www.malmofestivalen.se/program/80251

Medlemsbrev MISO 21 juni 2022 – Malmö Idrottsföreningars Samorganisation

Bild: Katarina Olsson – ny verksamhetschef MISO & Föreningspool Malmö

Hej!

Den 1 maj tog jag över stafettpinnen som verksamhetschef för MISO (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation) och Föreningspool Malmö.
I det här brevet vill jag dels introducera mig själv men även dela med mig av MISOs tankar kring hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka idrotten och föreningslivet i Malmö genom samverkan och kunskapsdelning.

Vem är jag?
Jag har ett långt förflutet inom Malmö stad där jag arbetat med besöksnäringsfrågor i nästan 20 år.
De senaste 5 åren har jag varit klubbchef i Malbas och de åren har lärt mig mycket om föreningslivets utmaningar och möjligheter.
Jag har arbetat med människors fritid och samverkan i princip hela mitt yrkesverksamma liv och hoppas att min erfarenhet av detta ska vara till glädje, inte bara för MISO som organisation, utan framförallt för alla våra medlemmar och förhoppningsvis blivande medlemmar.

Vad är MISO och varför finns vi?
Malmö Idrottsföreningars Samorganisation bildades 1974 i syftet att företräda idrottsföreningar i Malmö gentemot t ex Malmö stad och andra, för idrotten, viktiga organisationer.

Våra huvudfrågor är kopplade till:

– Anläggningar
– Bidrag
– Folkhälsa
– Integration
– Arbetsmarknad

MISO driver även, genom ett samarbete med Malmö stad och Malmö Ideella, Föreningspool Malmö.
MISO är som organisation djupt engagerad i Malmöandan och Civilsamhällets samordnare, Verenice Bengtsson, är anställd av MISO.

Vi vet att Malmö stad (både tjänstepersoner och politiker) uppskattar samverkan med MISO och genom att vi tillsammans valt att organisera oss i paraplyorganisationen blir vi en tydligare samtalspartner och kan förhandla om bättre villkor för Malmös idrottsföreningar. Vårt mål är att Malmös idrottsföreningar ska ha de bästa förutsättningarna.
Tillsammans blir vi starkare!

Vi vill fortsätta att arbeta med våra 5 kärnfrågor då vi vet att dessa frågor är viktiga nycklar för alla idrottsföreningar men både staden och samhället utvecklas och förändras och tillsammans behöver vi blicka framåt för att utvecklas!

Vi vill veta hur våra medlemsföreningar har det!
Två år av pandemi och bristande möjligheter att träffas har påverkat oss alla mycket och därför känns det extra viktigt för oss att skapa oss en tydlig bild över idrottens nuläge i Malmö för att kunna stötta våra medlemmar på bästa sätt även framöver.

Vi kommer att använda olika verktyg för att göra en nulägesanalys. Inför planeringsarbetet inför 2023 kommer vi att gå ut med en enkät till våra medlemsföreningar som vi hoppas att ni alla vill ta er tid att svara på när det är dags. Syftet med enkäten är att säkerställa  vilka frågor våra medlemmar vill att vi driver, vilka gemensamma mötesplatser vi behöver och hur vi på bästa sätt kan stötta våra medlemmar.

Det är viktigt för oss i MISO att träffa våra medlemmar personligen för att lära känna er och era verksamheter. Jag kommer gärna ut till er för att träffa er och om du redan nu känner dig redo för ett besök från MISO är du välkommen att kontakta mig på mina kontaktuppgifter nedan så bokar vi in ett besök. Ju mer kunskap vi i MISO har om våra medlemmar desto bättre kan vi driva idrottsrelaterade frågor och utveckling i Malmö!

Valår
Det är valår och Riksidrottsförbundet har valt ut ett antal kärnfrågor att arbeta med.
Dessa valfrågor har RF SISU Skåne brutit ned till regional nivå:

– Plats för idrott
– Återstart
– Samverkan mellan kommuner

Vi i MISO kommer i vår tur att bryta ned frågorna till lokal nivå och arbeta med dem utifrån ett Malmöperspektiv.
Håll utkik efter vårt arbete kopplat till Valet 2022 i våra sociala medier och på www.miso.se.

Slutligen …
Vi håller tillsammans med RF SISU Skåne på att planera höstens medlemsaktiviteter. Vår förhoppning är att kunna samla våra medlemsföreningar i slutet av september, mer info kommer inom kort.

Har du tankar och idéer kring format och innehåll är du hjärtligt välkommen att höra av dig.

Följ oss gärna på Facebook och Linkedin!

Med vänliga hälsningar
Katarina

E-post: katarina.olsson@miso.se
Telefon: 079-320 80 88

 

Stort tack till Linda Attin!

Linda Attin går nu i pension och MISO vill framföra vårt stora tack för hennes stora insatser hos oss.

Linda har själv gett uttryck för – ”Att fått arbeta i föreningslivet – en miljö för lärande och personlig utveckling – har varit fantastiskt”.

I vår tur tycker vi att det har varit fantastiskt att vi har haft Linda Attin hos oss och att som kanslichef leda det dagliga arbetet i MISO med sitt stora kunnande. Vi har fått både se och uppleva hur Linda tagit sig an alla arbetsuppgifter med stor energi och drivkraft.

Minns personligen mitt första årsmöte när jag valdes till ordförande i MISO hur Linda från början med stor värme tog emot mig och det har fortsatt på den vägen. Jag har alltid känt en trygghet att kunna arbeta och ha Linda vid min sida. Och inte minst att tillägga att det har blivit en hel del skratt genom åren.

När Linda som man uttrycket det nu drar sig tillbaka och skall ta det lugnare när möjlighet ges till med fritid och att kunna njuta med familjelivet …
Nej inte Linda inte – utan vi är helt övertygade om att föreningslivet det kommer du inte att släppa utan här kommer med alla säkerhet nya utmaningar.

Ger mitt till tals för oss alla i MISO med att vi vill inte bara tacka för ett så mångårigt, stort och gediget arbete utan passar också på att önska lycka till med dina fortsatta uppdrag!

Tommy Theorin
Ordförande MISO

Lindas avtackning den 28 april 2022

[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=CLrKTz2RI3s” title=”Avtackning för Linda Attin 28 april 2022″ maxwidth=”640″ /]

Nu går Linda i pension

Idag, den 29 april, går jag i pension efter 20 år i föreningslivets tjänst. Jag riktar ett stort TACK till alla er verksamma ute i MISOs medlemsföreningar som jag mött under dessa år.

Att fått arbeta i föreningslivet – en miljö för lärande och personlig utveckling – har varit fantastiskt.

Jag hoppas vi ses ute i Malmöidrotten!

Hälsningar
Linda

MISOs utmärkelser 2021 är utsedda

Bild: vänster – Daniella Busk, MAI, höger – Kristina Orban, Malmö KK

Årets Idrottskvinna 2021 – Daniella Busk
Malmö Idrottsföreningars Samorganisations pris till Årets Idrottskvinna i Malmö för 2021 går till Daniella Busk, MAI.

Motivering:
”Daniella Busk belönas för en fin kombination av prestation och bragd. Efter att i åratal ha plågats av skador och långa uppehåll kom hon tillbaka och blev snabbast i Sverige. SM-guldet på 100 meter beskrev hon själv som det största i karriären och det hade hon rätt i.”

Lovande tjej 2021 – Kristina Orban
Malmö Idrottsföreningars Samorganisations pris till Lovande tjej i Malmö för 2021 går till
Kristina Orban, Malmö Kappsimningsklubb.

Motivering:
”Malmö KK:s Kristina Orban, född 2004, tog stora kliv under 2021. Då vann hon bland annat både U-SM och J-SM och blev uttagen till junior-EM i Rom.”

Juryn (representanter från massmedia och MISOs styrelse) har utsett årets bästa idrottskvinna och lovande tjej för år 2021. Malmö har många duktiga idrottsutövare på damsidan. Juryn har sedan 1983 utsett Årets idrottskvinna och sedan 1984 Lovande tjej.

Priserna kommer att delas ut på Föreningsgalan den 6 maj 2022 på Eleda Stadion.

Styrelsekunskap grund 9 mars

Föreningspool Malmö arrangerar föreningsutbildningen Styrelsekunskap grund den 9 mars. Utbildningen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är gratis för föreningar i Malmö och är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

Kursinnehåll:
Föreningsbegrepp
Föreningens uppbyggnad
Stadgegenomgång
Vad innebär det att teckna föreningens firma
Vem bör sitta i valberedningen
Hur hålls ett årsmöte
Hur skrivs ett årsmötesprotokoll
Vad innebär ansvarsfrihet
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem

När: 9 mars kl. 18.00-20.30

Mer information och anmälan:
https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Kallelse till MISOs årsmöte 6 april 2022

Till MISOs medlemsföreningar

MISOs årsmöte 2022 kommer att hållas den 6 april kl. 18:00 på Malmö Arena Hotell, Hyllie Boulevard 12. Karta

”Fritidens planering i ett växande Malmö ”
Inom denna rubrik samtalar Johan Hermansson, fritidsdirektör & Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör kring verksamhetsplanering och stadsplanering samt visar på hur staden samverkar med varandra för att få bästa utfall för Malmös idrottsliv.

18:00 Buffé & mingel
18:45 ”Fritidens planering i ett växande Malmö”
Ca 19:30 Årsmötesförhandling
Ca 20:30 Slut

Till årsmötet äger varje medlemsförening rätt att anmäla två ombud varav ett ombud har rösträtt.

Anmälan senast fredagen den 25 mars här:
https://bit.ly/MISOarsmote6apr2022

Årsmöteshandlingar läggs upp efter hand här.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 5 mars och skickas till info@miso.se

MISOs styrelse hälsar er Hjärtligt välkomna!

 

Nu är det tid att nominera kandidater till MISO:s utmärkelser – Årets Idrottskvinna och Lovande tjej 2021

Prestationerna gäller för 2021 och ska vara individuellt. Lovande tjej kan nomineras från det kalenderår hon fyller 16 år och till det kalenderår hon fyller 18 år. Läs mer under utmärkelser. Här finner du tidigare pristagare och statuterna.

De som kan nominera till Årets Idrottskvinna eller Lovande tjej är MISOs medlemsföreningar. Det är enkelt att nominera och det ger bra PR för er förening. Vilken är er kandidat?

Skicka ett mail till info@miso.se med följande information:

– Namn på person
– Namn på förening
– Födelsedata på personen
– Vilka idrottsmeriter har personen under året
– Person som lämnat in förslaget
– Din e-post

Senast den 28 februari 2022 vill vi ha era förslag på kandidater.

Juryn kommer att fatta beslut om vinnarna den 8 mars 2022.

Utmärkelserna delas ut på 2022 års Föreningsgala.