Kassörskunskap grund 21 oktober

I föreningsutbildningen Kassörskunskap grund blir du introducerad i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

Kursinnehåll:
Formalia kring ideella föreningar och deras ekonomi
Kassörens roll i relation till styrelsens kollektiva ansvar för föreningens ekonomi
Praktiska rutiner för handkassa, verifikat, kvitto och medlemshantering mm
Kort om bokslut (budget, resultat- och balansräkning)
Revisorns roll

När: 21 oktober kl. 18.00-20.30

Anmälan: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Vi följer de rekommendationer som gäller i dagsläget och genomför utbildningarna utifrån dessa.

Ny medlem i MISO

Vi välkomnar Malmö Ice Flyers som ny medlem i MISO.
Malmö Ice flyers är en konståkningsklubb för vuxna där du är välkommen att träna, utvecklas, tävla och ha roligt tillsammans på isen, oavsett om du är nybörjare eller om du har åkt tidigare som barn och vill ta upp sporten igen.
https://malmoiceflyers.se/

En av MISOs grundare har lämnat oss

ARNE ANDERSSON, 87 ÅR

1995 erhöll Arne Andersson Skånes Idrottsförbunds Ledarpokal, distriktets främsta utmärkelse till en ledare. Juryn motiverade priset med att han genom sitt engagemang som ordförande gett nytt liv åt två,  vid tillfället, nedgångna friidrottsklubbar, dels Heleneholms IF (Malmö) i början av 1960-talet, dels i Vellingeklubben IK Finish cirka 30 år senare.

I Heleneholm hade han, förutom ordförandeposter i olika sektioner, många andra positioner, som tränare och lagledare. Som aktiv i klubben blev han skånsk mästare i stafett 4×800 meter och vid två tillfällen i lag i terränglöpning. Hans löpte 800 meter som bäst på 1.56,4 och 1 500 meter på 3.59,8.

Han ägnade även sin tid år Ungdomens Centralorganisation i Malmö (UCO) men tyckte att den största folkrörelsen, idrotten, inte fick gehör för sina intressen och var en de drivande krafterna vid bildandet 1974 av MISO (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation), där han under de första åren var styrelseledamot.

 

 

Inbjudan till Föreningslunch om volontärportalen den 20 oktober

Till våra medlemsföreningar:
Inbjudan till Föreningslunch den 20 oktober 2020.

Nå fler frivilliga via den nya volontärportalen i Malmö
Vill ni veta mer om hur ni som förening kan använda den nya förmedlingen av ideella uppdrag i Malmö?

Lyssna på vår föreläsning där vi presenterar hur ni kan göra för att nåt ut och få fler frivilliga till er verksamhet. Föreläsningen genomförs digitalt och möjlighet finns att delta på distans eller på plats i Föreningscenter på Nobelvägen 21.

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra.
https://malmo.volontarbyran.org/

När: 20 oktober kl. 12.00-13:00 (drop in lunch från kl 11.30)
Vi bjuder på en lättare lunch i form av sallad. Ange specialkost/vegetarisk alternativ vid anmälan.

Plats: Föreningscenter, Nobelvägen 21 i Malmö

Anmälan: Senast den 18 oktober på länk
https://forms.monday.com/forms/3b729c7b7aed8a078da0d5bf5e7789cd

Välkomna!

Inbjudan till föreningslunch 20 oktober

Remissvar Föreningsstöd 2021

MISO, DHR Malmö och Fotbollsklubbarnas Samorganisation är remissinstanser gällande förslag till förändringar i Föreningsstöd 2021 från fritidsförvaltningen.

Tillsammans har organisationerna lämnat in följande remissvar:
Remissvar Föreningsstöd 2021

Vid de medlemsmöten som genomfördes kom det upp andra frågor utanför remissen. MISO tar med sig dessa frågor i samtal med fritidsförvaltningen och Fritidsnämnden.

Vi tackar alla medlemsföreningar för era svar och era synpunkter.

 

Ny medlem i MISO

Vi välkomnar Malmö Fäktförening Gripen som ny medlem i MISO.
Alla är välkomna att fäkta med Malmö FF Gripen. Oavsett om du är gammal eller ung, kille eller tjej! Du behöver inte ha några förkunskaper om fäktning eller vara topptränad.
https://www.mffgripen.se/

INSTÄLLD! – Föreningslunch 1 april om Barnkonventionen har blivit lag!

Till våra medlemsföreningar:
Till följd av coronavirusets spridning har valt att ställa in föreningslunchen. Vi återkommer med nytt datum.

Malmö Ideella och Malmö Idrottsföreningars Samorganisation bjuder in till föreningslunch med Malmö mot Diskriminering.

Barnkonventionen har blivit lag!
Vad innebär detta i teori och praktik för en förening? Vi går igenom Barnkonventionens grundprinciper och ger exempel på hur en barnkonsekvensanalys kan göras. Tid kommer att finnas för frågor och funderingar. Utbildare är Therese Svensson, jurist, och Sara Duarte, projektledare på Malmö mot Diskriminering.

Vi bjuder på en lättare lunch i form av sallad. Ange specialkost/vegetarisk alternativ vid anmälan.

Frågor: Kontakta Linda Attin, info@miso.se

Välkomna!

Med anledning av höjd risknivå för spridning av Coronaviruset

Idrottsrörelsen står samlad för att tillsammans ta ansvar och bidra på bästa sätt för att begränsa smittspridningen i samhället.

Malmöidrotten påverkas på många olika sätt och MISO följer myndigheternas beslut och rekommendationer och uppmanar alla medlemsföreningar att göra detsamma.

MISO ser det ytterst viktigt och har om inte dagligen så kontinuerlig dialog med fritidsförvaltning och Fritidsnämndens politiker i alla frågor, små som stora.

RF har lämnat ett lugnande besked att det lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, inte kommer att minska för att det blir färre aktiviteter. Regeringen har gått in och lagt stödpaket som också innefattar idrottsföreningar.

I våra samtal med fritidsförvaltningen och beslutsfattare ser vi tillsammans på hur idrotten i Malmö drabbas och kan komma att drabbas av i denna uppkomna svåra situation.

Fritidsnämnden har möte i början av april och där kommer många av dessa frågor att
behandlas.

Vi följer utvecklingen på https://www.malmo.se/foreningsliv samt på
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Så fort vi får mer info så återkommer vi omgående!

MISOs styrelse har fattat beslut om att flytta MISOs årsmöte till i mitten av september. Vi
återkommer med ny inbjudan.

Tommy Theorin
Ordförande i MISO