Kallelse till MISOs årsmöte 6 april 2022

Till MISOs medlemsföreningar

MISOs årsmöte 2022 kommer att hållas den 6 april kl. 18:00 på Malmö Arena Hotell, Hyllie Boulevard 12. Karta

”Fritidens planering i ett växande Malmö ”
Inom denna rubrik samtalar Johan Hermansson, fritidsdirektör & Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör kring verksamhetsplanering och stadsplanering samt visar på hur staden samverkar med varandra för att få bästa utfall för Malmös idrottsliv.

18:00 Buffé & mingel
18:45 ”Fritidens planering i ett växande Malmö”
Ca 19:30 Årsmötesförhandling
Ca 20:30 Slut

Till årsmötet äger varje medlemsförening rätt att anmäla två ombud varav ett ombud har rösträtt.

Anmälan senast fredagen den 25 mars här:
https://bit.ly/MISOarsmote6apr2022

Årsmöteshandlingar läggs upp efter hand här.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 5 mars och skickas till info@miso.se

MISOs styrelse hälsar er Hjärtligt välkomna!

 

Posted in MISO.