Save the Date – Medlemsaktivitet på temat Trygg och inkluderande idrott den 27 september

Den 27 september 2022 kl. 17:30 – 20:30 kommer MISO att arrangera en medlemsträff tillsammans med RF-SISU Skåne på temat Trygg och inkluderande idrott. En av våra medlemsföreningar kommer att berätta hur de arbetar med frågorna och det kommer att finnas utrymme för workshop och dialog.

Mer information kommer!

Posted in MISO.