Medlemsbrev MISO 21 juni 2022 – Malmö Idrottsföreningars Samorganisation

Bild: Katarina Olsson – ny verksamhetschef MISO & Föreningspool Malmö

Hej!

Den 1 maj tog jag över stafettpinnen som verksamhetschef för MISO (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation) och Föreningspool Malmö.
I det här brevet vill jag dels introducera mig själv men även dela med mig av MISOs tankar kring hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka idrotten och föreningslivet i Malmö genom samverkan och kunskapsdelning.

Vem är jag?
Jag har ett långt förflutet inom Malmö stad där jag arbetat med besöksnäringsfrågor i nästan 20 år.
De senaste 5 åren har jag varit klubbchef i Malbas och de åren har lärt mig mycket om föreningslivets utmaningar och möjligheter.
Jag har arbetat med människors fritid och samverkan i princip hela mitt yrkesverksamma liv och hoppas att min erfarenhet av detta ska vara till glädje, inte bara för MISO som organisation, utan framförallt för alla våra medlemmar och förhoppningsvis blivande medlemmar.

Vad är MISO och varför finns vi?
Malmö Idrottsföreningars Samorganisation bildades 1974 i syftet att företräda idrottsföreningar i Malmö gentemot t ex Malmö stad och andra, för idrotten, viktiga organisationer.

Våra huvudfrågor är kopplade till:

– Anläggningar
– Bidrag
– Folkhälsa
– Integration
– Arbetsmarknad

MISO driver även, genom ett samarbete med Malmö stad och Malmö Ideella, Föreningspool Malmö.
MISO är som organisation djupt engagerad i Malmöandan och Civilsamhällets samordnare, Verenice Bengtsson, är anställd av MISO.

Vi vet att Malmö stad (både tjänstepersoner och politiker) uppskattar samverkan med MISO och genom att vi tillsammans valt att organisera oss i paraplyorganisationen blir vi en tydligare samtalspartner och kan förhandla om bättre villkor för Malmös idrottsföreningar. Vårt mål är att Malmös idrottsföreningar ska ha de bästa förutsättningarna.
Tillsammans blir vi starkare!

Vi vill fortsätta att arbeta med våra 5 kärnfrågor då vi vet att dessa frågor är viktiga nycklar för alla idrottsföreningar men både staden och samhället utvecklas och förändras och tillsammans behöver vi blicka framåt för att utvecklas!

Vi vill veta hur våra medlemsföreningar har det!
Två år av pandemi och bristande möjligheter att träffas har påverkat oss alla mycket och därför känns det extra viktigt för oss att skapa oss en tydlig bild över idrottens nuläge i Malmö för att kunna stötta våra medlemmar på bästa sätt även framöver.

Vi kommer att använda olika verktyg för att göra en nulägesanalys. Inför planeringsarbetet inför 2023 kommer vi att gå ut med en enkät till våra medlemsföreningar som vi hoppas att ni alla vill ta er tid att svara på när det är dags. Syftet med enkäten är att säkerställa  vilka frågor våra medlemmar vill att vi driver, vilka gemensamma mötesplatser vi behöver och hur vi på bästa sätt kan stötta våra medlemmar.

Det är viktigt för oss i MISO att träffa våra medlemmar personligen för att lära känna er och era verksamheter. Jag kommer gärna ut till er för att träffa er och om du redan nu känner dig redo för ett besök från MISO är du välkommen att kontakta mig på mina kontaktuppgifter nedan så bokar vi in ett besök. Ju mer kunskap vi i MISO har om våra medlemmar desto bättre kan vi driva idrottsrelaterade frågor och utveckling i Malmö!

Valår
Det är valår och Riksidrottsförbundet har valt ut ett antal kärnfrågor att arbeta med.
Dessa valfrågor har RF SISU Skåne brutit ned till regional nivå:

– Plats för idrott
– Återstart
– Samverkan mellan kommuner

Vi i MISO kommer i vår tur att bryta ned frågorna till lokal nivå och arbeta med dem utifrån ett Malmöperspektiv.
Håll utkik efter vårt arbete kopplat till Valet 2022 i våra sociala medier och på www.miso.se.

Slutligen …
Vi håller tillsammans med RF SISU Skåne på att planera höstens medlemsaktiviteter. Vår förhoppning är att kunna samla våra medlemsföreningar i slutet av september, mer info kommer inom kort.

Har du tankar och idéer kring format och innehåll är du hjärtligt välkommen att höra av dig.

Följ oss gärna på Facebook och Linkedin!

Med vänliga hälsningar
Katarina

E-post: katarina.olsson@miso.se
Telefon: 079-320 80 88

 

Posted in MISO.