Inbjudan till Föreningslunch om volontärportalen den 20 oktober

Till våra medlemsföreningar:
Inbjudan till Föreningslunch den 20 oktober 2020.

Nå fler frivilliga via den nya volontärportalen i Malmö
Vill ni veta mer om hur ni som förening kan använda den nya förmedlingen av ideella uppdrag i Malmö?

Lyssna på vår föreläsning där vi presenterar hur ni kan göra för att nåt ut och få fler frivilliga till er verksamhet. Föreläsningen genomförs digitalt och möjlighet finns att delta på distans eller på plats i Föreningscenter på Nobelvägen 21.

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra.
https://malmo.volontarbyran.org/

När: 20 oktober kl. 12.00-13:00 (drop in lunch från kl 11.30)
Vi bjuder på en lättare lunch i form av sallad. Ange specialkost/vegetarisk alternativ vid anmälan.

Plats: Föreningscenter, Nobelvägen 21 i Malmö

Anmälan: Senast den 18 oktober på länk
https://forms.monday.com/forms/3b729c7b7aed8a078da0d5bf5e7789cd

Välkomna!

Inbjudan till föreningslunch 20 oktober

Remissvar Föreningsstöd 2021

MISO, DHR Malmö och Fotbollsklubbarnas Samorganisation är remissinstanser gällande förslag till förändringar i Föreningsstöd 2021 från fritidsförvaltningen.

Tillsammans har organisationerna lämnat in följande remissvar:
Remissvar Föreningsstöd 2021

Vid de medlemsmöten som genomfördes kom det upp andra frågor utanför remissen. MISO tar med sig dessa frågor i samtal med fritidsförvaltningen och Fritidsnämnden.

Vi tackar alla medlemsföreningar för era svar och era synpunkter.

 

Ny medlem i MISO

Vi välkomnar Malmö Fäktförening Gripen som ny medlem i MISO.
Alla är välkomna att fäkta med Malmö FF Gripen. Oavsett om du är gammal eller ung, kille eller tjej! Du behöver inte ha några förkunskaper om fäktning eller vara topptränad.
https://www.mffgripen.se/

INSTÄLLD! – Föreningslunch 1 april om Barnkonventionen har blivit lag!

Till våra medlemsföreningar:
Till följd av coronavirusets spridning har valt att ställa in föreningslunchen. Vi återkommer med nytt datum.

Malmö Ideella och Malmö Idrottsföreningars Samorganisation bjuder in till föreningslunch med Malmö mot Diskriminering.

Barnkonventionen har blivit lag!
Vad innebär detta i teori och praktik för en förening? Vi går igenom Barnkonventionens grundprinciper och ger exempel på hur en barnkonsekvensanalys kan göras. Tid kommer att finnas för frågor och funderingar. Utbildare är Therese Svensson, jurist, och Sara Duarte, projektledare på Malmö mot Diskriminering.

Vi bjuder på en lättare lunch i form av sallad. Ange specialkost/vegetarisk alternativ vid anmälan.

Frågor: Kontakta Linda Attin, info@miso.se

Välkomna!

Med anledning av höjd risknivå för spridning av Coronaviruset

Idrottsrörelsen står samlad för att tillsammans ta ansvar och bidra på bästa sätt för att begränsa smittspridningen i samhället.

Malmöidrotten påverkas på många olika sätt och MISO följer myndigheternas beslut och rekommendationer och uppmanar alla medlemsföreningar att göra detsamma.

MISO ser det ytterst viktigt och har om inte dagligen så kontinuerlig dialog med fritidsförvaltning och Fritidsnämndens politiker i alla frågor, små som stora.

RF har lämnat ett lugnande besked att det lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, inte kommer att minska för att det blir färre aktiviteter. Regeringen har gått in och lagt stödpaket som också innefattar idrottsföreningar.

I våra samtal med fritidsförvaltningen och beslutsfattare ser vi tillsammans på hur idrotten i Malmö drabbas och kan komma att drabbas av i denna uppkomna svåra situation.

Fritidsnämnden har möte i början av april och där kommer många av dessa frågor att
behandlas.

Vi följer utvecklingen på https://www.malmo.se/foreningsliv samt på
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Så fort vi får mer info så återkommer vi omgående!

MISOs styrelse har fattat beslut om att flytta MISOs årsmöte till i mitten av september. Vi
återkommer med ny inbjudan.

Tommy Theorin
Ordförande i MISO

Föreningarnas dag den 9 augusti

på Gustav Adolfs torg under Malmöfestivalen är tyvärr inställd. Malmö stad har beslutat att ställa in Malmöfestivalen 2020. Beslutet kommer som en följd av den rådande coronapandemin och regeringsförordningen om förbud av sammankomster med fler än 50 personer. Vi tittar på att möjligheten med en digital lösning.

Malmö Ideella och MISO har även i år fått i uppdrag av fritidsförvaltningen att arrangera Föreningarnas dag under Malmöfestivalen. Det är en möjlighet för våra medlemsföreningar att visa upp sina verksamheter mellan kl. 11:30 och 15:00 på Gustav Adolfs Torg. Varje förening får ett bord och två stolar.

I år har vi återigen fått tillgång till en scen där man kan ha en kortare uppvisning. Vid anmälan uppger ni om ni önskar ha tid på scenen och vad ni planerar att visa upp under max 10 minuter. För er som inte vill stå på scen hoppas vi att ni kan visa upp er verksamhet vid bordet. Inga stora uppvisningar men gärna något litet att göra för besökare som passerar.

Vi har ett begränsat antal platser att tillgå och vi förbehåller oss rätten att fördela platserna mellan anmälda föreningar.

Frågor: kontakta Anchi Nyström, info@miso.se

VIKTIG INFORMATION FRÅN MALMÖ STAD
“Malmöfestivalen har sedan 2009 ett systematiskt miljöarbete som innebär att festivalen ska minimera miljöpåverkan. Ett led i detta är att all utdelning av flyers och pappers-information på Malmöfestivalen är förbjuden såvida ni inte har samtalat med personen vid ert bord. Vi ber därför medverkande föreningar att tänka på detta under Föreningarnas dag och se över alternativa möjligheter att dela med er av er information.”

Styrelsekunskap avancerad 11 mars

Föreningsutbildningen Styrelsekunskap avancerad riktar sig till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete. Utbildningen är gratis för föreningar i Malmö och obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd. Ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka.

Kursinnehåll:
Relationen mellan styrelse och medlem
Hur hålls ett extra årsmöte
Ekonomiska begrepp såsom budget och bokslut
Intern föreningsdemokrati
Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning
Verksamhetsidé – Verksamhetsinriktning – Vision – Verksamhetsplanering
Förenings- och styrelseutveckling?

När: 11 mars kl. 18.00-20.30
Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö

Mer information och anmälan: www.foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Föreningsutbildning i mars

I mars erbjuder vi föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Kassörskunskap och Praktisk bokföring. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

4 mars kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap avancerad
I denna avancerade kurs går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.

11 mars kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap avancerad
I denna kurs riktar vi oss till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete och fördjupar oss i styrelsens arbete.

25 mars kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

För mer information om kursinnehåll, plats och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.