Föreningarnas dag den 9 augusti

på Gustav Adolfs torg under Malmöfestivalen är tyvärr inställd. Malmö stad har beslutat att ställa in Malmöfestivalen 2020. Beslutet kommer som en följd av den rådande coronapandemin och regeringsförordningen om förbud av sammankomster med fler än 50 personer. Vi tittar på att möjligheten med en digital lösning.

Malmö Ideella och MISO har även i år fått i uppdrag av fritidsförvaltningen att arrangera Föreningarnas dag under Malmöfestivalen. Det är en möjlighet för våra medlemsföreningar att visa upp sina verksamheter mellan kl. 11:30 och 15:00 på Gustav Adolfs Torg. Varje förening får ett bord och två stolar.

I år har vi återigen fått tillgång till en scen där man kan ha en kortare uppvisning. Vid anmälan uppger ni om ni önskar ha tid på scenen och vad ni planerar att visa upp under max 10 minuter. För er som inte vill stå på scen hoppas vi att ni kan visa upp er verksamhet vid bordet. Inga stora uppvisningar men gärna något litet att göra för besökare som passerar.

Vi har ett begränsat antal platser att tillgå och vi förbehåller oss rätten att fördela platserna mellan anmälda föreningar.

Frågor: kontakta Anchi Nyström, info@miso.se

VIKTIG INFORMATION FRÅN MALMÖ STAD
“Malmöfestivalen har sedan 2009 ett systematiskt miljöarbete som innebär att festivalen ska minimera miljöpåverkan. Ett led i detta är att all utdelning av flyers och pappers-information på Malmöfestivalen är förbjuden såvida ni inte har samtalat med personen vid ert bord. Vi ber därför medverkande föreningar att tänka på detta under Föreningarnas dag och se över alternativa möjligheter att dela med er av er information.”

Styrelsekunskap avancerad 11 mars

Föreningsutbildningen Styrelsekunskap avancerad riktar sig till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete. Utbildningen är gratis för föreningar i Malmö och obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd. Ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka.

Kursinnehåll:
Relationen mellan styrelse och medlem
Hur hålls ett extra årsmöte
Ekonomiska begrepp såsom budget och bokslut
Intern föreningsdemokrati
Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning
Verksamhetsidé – Verksamhetsinriktning – Vision – Verksamhetsplanering
Förenings- och styrelseutveckling?

När: 11 mars kl. 18.00-20.30
Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö

Mer information och anmälan: www.foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Föreningsutbildning i mars

I mars erbjuder vi föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Kassörskunskap och Praktisk bokföring. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

4 mars kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap avancerad
I denna avancerade kurs går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.

11 mars kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap avancerad
I denna kurs riktar vi oss till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete och fördjupar oss i styrelsens arbete.

25 mars kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

För mer information om kursinnehåll, plats och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Föreningslunch 27 februari om arvodering eller anställning

Till våra medlemsföreningar:
Inbjudan till Föreningslunch den 27 februari

Malmö Ideella och Malmö Idrottsföreningars Samorganisation bjuder in medlemsföreningar till föreningslunch om arvodering eller anställning.

Likheter och skillnader med arvodering och anställning!?!
Vi har bjudit in tre gäster som ger sin syn på ämnet. Vi leder ett samtal under lunchen för att fördjupa vår kunskap i detta ämne arvodering eller anställning.
De tre gäster kommer från fritidsförvaltningen, skatteverket och ideell förening.

Vi bjuder på en lättare lunch i form av sallad. Ange specialkost/vegetarisk alternativ vid anmälan.

När: 27 februari kl. 12.00-13:30
Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö
Anmälan: Anmäl max två personer per förening senast den 24 februari på följande länk:
https://forms.monday.com/forms/01d90c4478ac772fc2d728a0bbecaa84

Frågor: Kontakta Linda Attin, info@miso.se

Välkomna!

Styrelsekunskap grund 12 februari

Föreningsutbildningen Styrelsekunskap grund riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är gratis för föreningar i Malmö och är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

Kursinnehåll:
Föreningsbegrepp
Föreningens uppbyggnad
Stadgegenomgång
Vad innebär det att teckna föreningens firma
Vem bör sitta i valberedningen
Hur hålls ett årsmöte
Hur skrivs ett årsmötesprotokoll
Vad innebär ansvarsfrihet
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem

När: 12 februari kl. 18.00-20.30
Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö

Anmälan: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Kassörskunskap grund 5 februari

I föreningsutbildningen Kassörskunskap grund blir du introducerad i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

Kursinnehåll:
Formalia kring ideella föreningar och deras ekonomi
Kassörens roll i relation till styrelsens kollektiva ansvar för föreningens ekonomi
Praktiska rutiner för handkassa, verifikat, kvitto och medlemshantering mm
Kort om bokslut (budget, resultat- och balansräkning)
Revisorns roll

När: 5 februari kl. 18.00-20.30

Anmälan: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Föreningsutbildning i februari

I februari erbjuder vi föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Kassörskunskap och Praktisk bokföring. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

5 februari kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap grund
Här introduceras du i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

12 februari kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap grund
Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

26 februari kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

För mer information om kursinnehåll, plats och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Open Your Eyes to Malmö 26 februari 2020

Open Your Eyes to Malmö är ett tillfälle att möta nya medlemmar och eventuellt nya ledare till Er förening.

Open Your Eyes to Malmö äger rum på Niagara, Malmö universitet – den 26 februari 2020 kl. 10:30-13:00.

Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla och direkta former. Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Föreningsmässan samordnas av KC Kompetenscenter i samverkan med Malmö universitet, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan och Studentkåren.

För föreningar som vill vara med:

Praktisk information
Praktisk information OYE feb 2020

Anmälan senast 15 februari:
http://bit.ly/opy2020febr

Kontakt
Olle Möller
0708-995537
olle.moller@kckompetenscenter.se