Halvårsrapport NAD/TIA VT 2021

NAD, Nätverk – Aktivitet – Delaktighet, är inne i en utvecklingsfas där vi går mer mot att aktiviteterna ska ta deltagaren närmare ett arbete eller studier. I Malmö har vi förhoppningen att vi ska kunna genomföra aktiviteter som även ger detta mervärde och inte bara har jobbspåret som prio ett.

Trots pandemin så har vi även lyckats skapa bra nätverksträffar i TIA och framförallt ett möte som var till för att skapa bättre samverkan inom folkbildningen. Ett samarbete med Flyktinghälsan och Migrationssamordnare, barn och ungdomsvården, Skånes Universitetssjukhus har upprättats.

Vi är fortfarande en aktör i Lokal Överenskommelse kring vissa nyanlända personer, LÖK, med tjänstepersoner från kommunala förvaltningar och Arbetsförmedlingen.
Kunskapscentrum migration och hälsa kopplat till hälsoinsatser för asylsökande och andra utsatta grupper är vi fortsatt en del av tillsammans med andra idéburna verksamheter och Region Skåne.

Läs rapporten här:
Halvårsrapport TIA- och NAD Malmö VT 2021

Posted in MISO.