Föreningsutbildning våren 2021

Utbildningsprogrammet för MISO och Malmö Ideellas föreningsutbildningar våren 2021 börjar bli klart. Vi genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Utbildningarna samordnas av Föreningspool Malmö. På grund av pågående restriktioner så erbjuder vi endast digital utbildning.

De utbildningar som är obligatoriska för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd är Styrelsekunskap grund och Praktisk bokföring i förening. Vi genomför vår digitala utbildning i Praktisk bokföring med en förening åt gången. Flera deltagare från samma förening kan gå samtidigt.

Kunskapsutveckling i en förening är viktigt. Nya och gamla förtroendevalda är välkomna till våra styrelse- och kassörsutbildningar. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

Välkomna att anmäla er här:
https://foreningspoolmalmo.se/utbildning

Posted in MISO.