Föreningsutbildning hösten 2021

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Vi inleder hösten med digitala utbildningar och om restriktionerna tillåter det hoppas vi komma igång med fysiska utbildningar i oktober.

Välkommen att anmäla dig redan nu till våra utbildningar i Styrelsekunskap och Kassörskunskap.
https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/foreningsutbildning/

Utbildningarna samordnas av Föreningspool Malmö.

Posted in MISO.