Enkät gällande anläggningsfrågor

Till våra medlemsföreningar:

MISO och Fotbollsklubbarnas Samorganisation för regelbundet samtal med fritidsförvaltningen i lokal- och anläggningsfrågan. För att vi i dessa samtal ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt så behöver vi era synpunkter och er beskrivning av nuläget. Vi önskar era svar senast den 12 maj.

Här är länken till enkäten http://bit.ly/MISOenkat2021

Vi kommer sammanställa era synpunkter och sedan kommer vår anläggningsgrupp arbeta vidare utifrån underlaget.

Har ni några frågor så maila till info@miso.se så vidarebefordras dessa till vår anläggningsgrupp.

Posted in MISO.