Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD våren 2017

Malmös idéburna verksamheter har under denna vår tagit emot strax över 70 personer i  NAD-aktiviteter. Det är kul att vi har kunnat hjälpa så många till att få en plats i vårt fantastiska föreningsliv. Dessa personer har haft olika bakgrund med olika kompetenser, lärare, advokater, marknadsförare, barnsköterskor, tränare, ledare mm. Detta har lett till ett bra utbyte för de idéburna verksamheterna, men självklart framförallt för deltagarna i NAD-aktiviteterna.

Läs informationen om NAD vårterminen 2017 skriven av föreningssamordnare Mikael Johansson:
Information om NAD vårterminen 2017

Läs mer om NAD

Posted in MISO.