Föreningarnas dag den 11 augusti 2024

 – på Gustav Adolfs torg under Malmöfestivalen

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation – MISO har fått i uppdrag av fritidsförvaltningen att arrangera Föreningarnas dag under Malmöfestivalen. Det är en möjlighet för Malmös föreningsliv (föreningen ska antingen vara medlem hos MISO eller Malmö Ideella alternativt vara registrerad hos fritidsförvaltningen i Malmö) att utan kostnad visa upp sina verksamheter mellan kl. 11:30 och 15:00 på Gustav Adolfs Torg (deltagande föreningar samlas kl 10.30).

Det finns lite olika möjligheter för föreningslivet att synas på Malmöfestivalen och Föreningarnas dag på Gustav Adolfs Torg är ett av dem. Vi har märkt att det inte alltid är helt tydligt för föreningarna vilket arrangemang man anmält sig till. Eftersom det deltar alla typer av föreningar (med varierad målgrupp) på Föreningarnas dag så är just detta arrangemang sedan många år tillbaka placerat på Gustav Adolfs Torg, här når man en bred publik/målgrupp.

Om din förenings huvudsakliga målgrupp är barn och syftet endast är att värva nya medlemmar till era aktiviteter kan det vara värt att ta en kontakt med Malmöfestivalen för att undersöka om t ex Barnlandet är en bättre plats för just din förening. Man får mer än gärna delta i både Föreningarnas dag och på Barnlandet men vi vet ju att det inte alltid är praktiskt genomförbart utan man tvingas välja.

Tänk på att Malmöfestivalen är inte en plattform för att sprida religiösa eller politiska budskap och utställarna på Föreningarnas dag behöver följa Malmö stads riktlinjer gällande detta!

Utställarområde
Tillsammans skapar vi ett attraktivt utställarområde där festivalens besökare har möjlighet att träffa ett brett utbud av Malmös föreningar. Varje förening får ett bord och två stolar. Här kan ni rekrytera nya medlemmar och kanske rentav ideella krafter till er förening!
Av säkerhetsskäl får man ej använda roll-ups, vepor eller beachflaggor som ställs på marken men det finns många andra sätt att skapa ett inspirerande och attraktivt utställarområde. På borden kan man ställa skyltar och man kan exponera förening genom t ex klädsel. Ett annat sätt att skapa intresse är att erbjuda prova-på aktiviteter i anslutning till ert bord, en tipspromenad eller någon form av tävling. Om ni planerar någon aktivitet i anslutning till ert bord ser vi gärna att ni meddelar oss i förväg så att vi kan använda det i marknadsföringen av Föreningarnas dag.

Deltagande i scenprogram
Vi har tillgång till Gatuscenen på Gustav Adolfs torg där man kan ha en kortare uppvisning. Det är samma typ av scen som användes ifjol men i år kommer scenen att vara placerad vid Kungalunden. Ungefärliga mått på scenen är 6×4 meter och utöver det kommer det att finnas ett scenpodium framför scenen som är ca 8×4 m, vi återkommer med exakta mått och kompletterande uppgifter gällande scenen och teknik till de föreningar som anmält sig till scenprogrammet. Själva scenen har ett saddlespan tak vilket gör att det finns vissa höjdbegränsningar. Podiet är utan tak och har därmed inga höjdbegränsningar. Golvet är ett traditionellt scengolv som består av olika delar vilket innebär att det finns mindre skarvar i golvet.
Vid anmälan uppger ni om ni önskar ha tid på scenen och vad ni planerar att visa upp under max 10 minuter. Vi ber er också meddela ungefär hur många personer som ska delta i programmet så att vi kan beställa rätt antal back-stage armband (endast de som ska uppträda får lov att vistas back-stage i anslutning till sitt uppträdande).

Vi har ett begränsat antal platser till scenprogrammet och vi förbehåller oss rätten att fördela platserna mellan anmälda föreningar. Ibland händer det att någon förening avanmäler sig med kort varsel och om din förening har möjlighet att rycka in och, med kort varsel, köra ett extra scenprogram ser vi gärna att du meddelar det i samband med er anmälan (det går bra med en upprepning av ert planerade program). Notera att deltagande i scenprogrammet under inga omständigheter får användas till att framföra politiska eller religiösa budskap.

Anmälan
Vi har 30 platser till Föreningarnas dag. Notera att detta inte är en intresseanmälan utan en bindande anmälan till Föreningars dag.

Länk till anmälan: https://bit.ly/foreningarnasdag11aug2024
Deadline för anmälan: 2 juni 2024

Skulle intresset för att delta vara stort och arrangemanget blir fullbokat innan sista anmälningsdagen kommer vi att ha en reservlista. Anmälan till denna görs på länk som ovan.

Frågor: 
Har du frågor är du välkommen att kontakta Katarina Olsson, Verksamhetschef MISO, katarina.olsson@miso.se eller 079-320 80 88.

VIKTIG INFORMATION FRÅN MALMÖ STAD.
“Malmöfestivalen har sedan 2009 ett systematiskt miljöarbete som innebär att festivalen ska minimera miljöpåverkan. Vi ber därför medverkande föreningar att tänka på detta under Föreningarnas dag och se över alternativa möjligheter att dela med er av er information.”


Föreningarnas dag 2023

Posted in Okategoriserade.