Idrottsmuseets vänner – Medlemsträff 25 januari

Idrottsmuseets vänner bjuder in till medlemsträff onsdag 25 januari 2023 klockan 10:00.

Plats: Mästarrummet Baltiska hallen
Gäst: Edna Alsterlund gästar oss och berättar om sin man Ingemar Johansson.
Ingemar Johansson var en av Sveriges största idrottshjältar genom tiderna – men de sista åren förde han en tynande tillvaro  i demensdimman.

Inbjudan

Nu är det tid att nominera kandidater till MISOs utmärkelser – Årets Idrottskvinna och Lovande tjej 2022

Prestationerna gäller för 2022 och ska vara individuellt. Lovande tjej kan nomineras från det kalenderår hon fyller 16 år och till det kalenderår hon fyller 18 år. Läs mer på vår hemsida under utmärkelser. Här finner du tidigare pristagare och statuterna.

2021 gick priserna till:


Årets Idrottskvinna: Daniella Busk, MAI
Motivering: ”Daniella Busk belönas för en fin kombination av prestation och bragd. Efter att i åratal ha plågats av skador och långa uppehåll kom hon tillbaka och blev snabbast i Sverige. SM-guldet på 100 meter beskrev hon själv som det största i karriären och det hade hon rätt i.”


Lovande tjej: Kristina Orban, Malmö Kappsimningsklubb
Motivering: ”Malmö KK:s Kristina Orban, född 2004, tog stora kliv under 2021. Då vann hon bland annat både U-SM och J-SM och blev uttagen till junior-EM i Rom.”

De som kan nominera till Årets Idrottskvinna eller Lovande tjej är MISOs medlemsföreningar. Det är enkelt att nominera och det ger bra PR för er förening.

Vilken är er kandidat?

Skicka ett mail till info@miso.se med följande information:

 • Namn på person
 • Namn på förening
 • Födelsedata på personen
 • Vilka idrottsmeriter har personen under året
 • Person som lämnat in förslaget
 • Din e-post

Senast den 15/2 2023 vill vi ha era förslag på kandidater.

TIPS!
Tänk på att det är du och din förening som är expert på just er idrott och för att juryn ska kunna göra en rättvis bedömning av de nominerades prestationer är det viktigt att du på ett lättförståeligt sätt beskriver den nominerades prestationer. De flesta kan till exempel lätt förstå vad ett SM Guld innebär men när det handlar om internationella tävlingar och ranking kan det vara en fördel om man förtydligar och beskriver hur viktig en tävling eller prestation är inom just den aktuella sporten, hur konkurrensen ser ut osv. Tänk dig att du ska beskriva varför den nominerade förtjänar utmärkelsen för någon om inte kan någonting alls om den aktuella sporten!

Juryn som består av: MISOs styrelse, Max Wiman, Richard Åkesson, Ole Törner och Viktoria Berggren kommer att fatta beslut om vinnarna den 16/2 2023.

Utmärkelserna delas ut på 2023 års Föreningsgala.

 

Ledare i rörelse – Informationsträff 29 januari

Skolidrottsförbundet i Skåne driver projektet Ledare i Rörelse (LIR) och bjuder nu in till ett mingel mellan skol- IF ledare och föreningar.

Här får ni som förening möjlighet att möta unga ledare som kanske vill ta steget och börja engagera sig hos er. Inom skolidrotten har vi flertal aktiva ledare i årskurs 9 som snart avslutar sin tid i en skol-IF. På träffen kommer ni få möjlighet att höra mer om vår ledarbank och hur ni i framtiden kan hitta nya ledare. Ni kommer även få möjlighet att informera om just er verksamhet under ett mingel mellan ledare och föreningar.

Träffen hålls på Quality Hotel View, Malmö den 29 januari ca kl. 13:00-16:00 och övrig information kring dagen får efter att ni gjort en intresseanmälan.

INTRESSERAD AV ATT HÖRA MER OCH NÄRVARA PÅ VÅR TRÄFF?
Anmäl ert intresse per mejl till vår projektledare
Jasmine Hanab, jasmine.hanab@skolidrott.se
Märk mejl med ”Intresseanmälan LIR-träff 29/1”

Mer information finns i inbjudan:
Save the date_LIR_ledarbank

Föreningsutbildning i oktober

I oktober erbjuder Föreningspool Malmö föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Praktisk bokföring, Kassörskunskap, Dags för årsmöte och Protokollskrivning. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

5 oktober kl. 18.00-20.30
19 oktober kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap
Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

12 oktober kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap grund
Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Kursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

18 oktober kl. 13.00-15.30
Dags för årsmöte
Kursen riktar sig till styrelsemedlemmar som ska arrangera att årsmöte.

19 oktober kl. 18.00-20.30
Protokollskrivning
Kursen riktar sig till föreningssekreteraren, mötessekreteraren samt alla med intresse för att lära sig skriva protokoll

26 oktober kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Nominera Sveriges Föreningsvänligaste kommun 2022

Sveriges Föreningar inviterar Sveriges kommuner och det lokala föreningslivet att nominera den kommun som är Sveriges föreningsvänligaste år 2022!

Priset ”Gyllene koppen” delas ut årligen
Priset tilldelas den kommun som har goda villkor att verka i och som inser att det ideella föreningslivet är delaktigt, självständigt, respekterat och präglas av positiv kontakt. Den föreningsvänligaste kommunen kan få priset mer än en gång.

Så här går det till
De som nominerar sänder in sitt förslag eller nomineringsunderlag senast den 15 december 2022.

Efter det att vi fått in nomineringar så kommer en grupp som hanterar frågan göra en seriös bedömning av nomineringen och kommunen. Under den tiden kommer vi att genomföra en uppföljning och eventuellt begära in kompletterande uppgifter.

Det är alltid avgörande att det är kommunen (kommunstyrelsen) som vill bli nominerad, men tips kan kommit till oss från början från en förening eller privatperson.

Den 13 februari 2023 meddelar vi den kommunen som är Sveriges föreningsvänligaste kommun 2022. Tillsammans utformar vi pressmeddelande och bestämmer datum för prisceremoni. Platsen är hos den vinnande kommunen, som står för kostnaderna i samband med ceremoni kring prisutdelning.

Vad är viktigt i nomineringsunderlaget
Den som nominerar utgår från de ledord som anges nedan. Ledorden ska beskrivas i relation till kommunens förhållande till föreningslivet. Utifrån ledorden är det fritt att beskriva och bevisa hur väl kommunen verkar enligt ledorden. Det finns ingen förbestämd mall.

Ledord som är avgörande

  • Självständighet
  • Respekt
  • Delaktighet i strategier
  • Goda villkor att verka

Ledorden ska sättas i relation till föreningslivet i kommunen.
Vi ser fram emot er nominering!

Sveriges Föreningar välkomnar alla att nominera sin kommun till förmodligen den finaste utmärkelsen man som kommun kan få – den Gyllene koppen. Alla vill leva, bo och verka i den föreningsvänligaste kommun.

Nominering
Nominering ska vara inkommen senast den 15 december 2022. Använd avsett formulär via denna länk:
https://bit.ly/3RMrMPj

Frågor mejlas till info@sverigesforeningar.se Det går också att ringa till Gunnar Nilsson, 0733-54 78 78 för ytterligare information.

Även person kan nominera sin kommun, när det sker, så kontaktar vi kommunen om underlag. Vi gör på samma sätt när det är föreningar som nominerar sin kommun. Ett bra sätt när kommunen inte själv vill ta det första initiativet.

Kontakt
Olle Möller, 0708-995537
ordförande Sveriges Föreningar

Ledarskapsutbildning för ungdomar

Bild: malmo.se

Är du mellan 16–25 år? Är du med i en förening i Malmö och intresserad av ledarskap? Välkommen till Unga ledare som är en gratis ledarskapsutbildning. Du kan ansöka till utbildningen i början av september varje år.

Du går möjlighet att utveckla ditt ledarskap i din förening, oavsett erfarenhet eller bakgrund.

Utbildningen är ett samarbete mellan fritidsförvaltningen och Rädda Barnen.

Mer information finns här:
https://malmo.se/ungaledare

 

Protokollskrivning – Ny utbildning av Föreningspool Malmö

Under hösten arrangerar Föreningspool Malmö en ny utbildning i protokollskrivning.
Kursen riktar sig till föreningssekreteraren, mötessekreteraren samt alla med intresse för att lära sig skriva protokoll.

Första tillfället är den 22 september kl. 13:00-15:30

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Föreningslots Malmö – ny hemsida

Föreningslots Malmö lotsar in nya Malmöbor i staden genom föreningslivet.
Föreningslots Malmö är en stödstruktur för personer som är nya i Malmö genom att ha migrerat. Stödstrukturen består av två delar – projektet Engagemang i Malmö samt NAD och TIA. Integration är en av de frågor som MISO driver och vi samverkar med Malmö Ideella i dessa projekt.

I samverkan mellan idéburen och offentlig sektor försöker stödstrukturens olika metoder hjälpa den enskilde individen att stärka det svenska språket, utöka kontakter och nätverk, samt stärka den mentala och fysiska hälsan. Dessutom ger den även den nya Malmöbon möjlighet att bli en del av samhället utifrån sina egna intressen, kompetenser och behov.

Besök gärna nya hemsidan
https://www.foreningslots.se/

Idrottsmuseets vänner – Medlemsträff 31 maj

Idrottsmuseets vänner bjuder in till medlemsträff tisdag den 31 maj kl. 10:00.

Plats: Good Morning hotel (f.d. IBIS)
Gäst: Torbjörn Andersson

Han har bl.a. skrivit böckerna, ”Idrotten i Malmö”, “Kung fotboll” och “Spela fotboll bondjävlar!” Forskar och undervisar i idrottsvetenskap på Malmö Universitet. Utifrån ett Malmöperspektiv berättar han om senaste boken ”Svensk fotbolls kulturarv i ord och bild”

Inbjudan

Info från Föreningspool Malmö november 2021

Vi i Föreningspoolen är så glada att vi äntligen kan ta emot besök på vårt kansli och att kunna träffa deltagarna på våra utbildningar. Härligt med återstart 😊 Tänk på att alla möten bokas via
info@foreningspoolmalmo.se

Föreningsutbildning hösten 2021
Höstens utbildningsprogram börjar gå mot sitt slut men det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till våra utbildningar i Styrelsekunskap och Praktisk bokföring. Läs mer på:
https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/foreningsutbildning/

Möt Dariusz Sosinski


Dariusz har varit en del av föreningspoolens team sedan uppstarten. Du träffar Dariusz i frågor gällande ekonomi och personaladministration. Dariusz är vår mycket uppskattade kursledare i Praktisk bokföring och är en hejare på vad som gäller bokföring för föreningar.

Dags för stadgar
Föreningspool Malmö har omarbetat dokumentet Dags för stadgar som ger tips till både ny och gammal förening och innehåller tydliga rekommendationer och exempel för att skriva bra stadgar. Det finns även en stadgemall i Word för nedladdning. Ni lägger till och tar bort text så att det passar just er förening. Ni hittar det i vår dokumentbank:
https://foreningspoolmalmo.se/dokumentbank/

Helgstängning
Vi vill redan nu flagga för att vi kommer ha stängt från den 22 december kl. 15:00 och öppnar igen den 10 januari 2022 kl. 09:00.