Hipp Hipp Hurra för Evald!

Bild: Mathilda Ahlberg, SDS 210309

Idag gratulerar vi vår fantastiske revisor Evald Fridén som fyller 90 år.

“Evald är en av våra stora svenska idrottsledare som verkat på bred front inom idrottsrörelsen och alltid valt att hålla en låg profil.”
Tommy Theorin, ordförande i Malmö Idrottsföreningars Samorganisation

I Sydsvenskan den 9 mars står det:

“Han har varit med om att arrangera 200 landskamper och har över 70 år i handbollens tjänst. Nu fyller Evald Fridén 90 år och är still going strong. Det finns inte en tanke att trappa ner för ledarprofilen alla känner igen.
– Handboll är fortfarande lika roligt som när jag började lira på innergårdarna i Malmö, säger nestorn som hedersledamot både i Svenska handbollsförbundet och Skånes handbollsförbund.”

https://www.sydsvenskan.se/2021-03-09/70-ar-i-handbollens-tjanst-90-aringen-tanker-inte-trappa-ner

Stort grattis från MISO!

 

Ungdomsidrotten i Malmö en klassfråga: ”Ekonomin är avgörande”

Bild: Ørn E. Borgen
Artikel i SDS 201212, My Östh Gustafsson

Dubbelt så många barn och ungdomar från välbärgade stadsdelar i Malmö idrottar jämfört med de från utsatta områden. Idrotten har blivit en klassfråga.
– Det finns en väldigt stor socioekonomisk faktor i idrottandet, säger Karolina Bergmark sociolog och planeringssekreterare på fritidsförvaltningen i Malmö.

Snart släpps en rapport om högstadieelevers fritidsvanor och livsvillkoren för Malmös barn och unga. Fritidsförvaltningen och forskningsgruppen Ung livsstil har kartlagt deltagandet i idrottsföreningar och det går tydligt att se att idrottandet skiljer sig mycket mellan de olika stadsdelarna.

– Vi har tittat på deltagandet i idrottsföreningar och bland annat kollat på det utifrån medelinkomsten i stadsdelen. Det är tydligt att ju högre medelinkomst stadsdelen har, desto fler är aktiva. Några stadsdelar har jämnare medelinkomst och där hoppar resultaten litegrann, säger Karolina Bergmark som varit med och genomfört rapporten.

Rapporten presenterades för första gången 2017 och i början av nästa år kommer uppföljaren som visar att mer än varannan tjej i Limhamn-Bunkeflo är med i en idrottsförening, medan det i Rosengård inte ens är var femte som deltar. I jämförelse mellan Limhamn-Bunkeflo och Fosie eller Rosengård är skillnaderna enorma.

Är idrottandet bland barn och ungdomar i Malmö en klassfråga?

– Det är en väldigt komplex fråga, men vi ser absolut att det finns en väldigt stor socioekonomisk faktor i idrottandet. Det är tydligt att socioekonomin har extremt stor betydelse för om man är medlem i en idrottsförening eller inte.

Malmö sticker inte ut. Samma mönster går att se i andra kommuner enligt liknande forskning.

– Har man en stark ekonomisk situation i familjen har barn och unga större möjlighet att testa olika idrotter. Det gör att det blir lättare att landa i vad just du tycker är kul.

Barn och ungdomar som är duktiga i skolan tenderar också att vara aktiva i idrottsföreningar. En annan faktor är att barn med föräldrar som har högre inkomst ofta växer upp med ett ”idrottskapital” – att idrotten är viktig i familjen.

– Då är du skolad i att det lönar sig att engagera sig, att det är viktigt att träna och att fortsätta utvecklas. Omvänt kan det innebära att det inte är lika viktigt med idrott om man inte har de ekonomiska förutsättningar.

”Att börja med tävlingsverksamhet, läger och resor i för tidig ålder skapar lätt hinder för de som inte har de ekonomiska medlen. Man ska akta sig för att låta kostnader dra iväg.”

Har det även med kultur att göra?

– Delvis, men det är framförallt ekonomin som är avgörande. Våra resultat visar att utländsk bakgrund är en faktor i tjejgruppen. Ser vi däremot till resultaten från 2019, kan vi konstatera att högstadietjejer födda i Sverige av svenska föräldrar från den lägsta socioekonomiska gruppen är de som deltar minst i idrottsföreningar i Malmö.

Varför är det så?

– När det gäller tjejerna och barnen i lägre socioekonomiska grupper så handlar det om just det ekonomiska och materiella kapitalet man har. Det kan också handla om att idrotten i familjen inte är lika viktig, man har inte idrottsvanan eller traditionen i familjen på samma sätt. Har föräldrarna inte varit med i en idrottsförening själva så är inte idrottskoden lika viktig utan då kanske det finns andra saker man prioriterar i familjen.

Hur ska man lyckas integrera fler i idrotten?

– Det önskar vi att vi hade svaret på. Att börja med tävlingsverksamhet, läger och resor i för tidig ålder skapar lätt hinder för de som inte har de ekonomiska medlen. Man ska akta sig för att låta kostnader dra iväg, säger Karolina Bergmark och fortsätter:

– Sedan behövs givetvis ett samarbete mellan olika aktörer. Det finns idag men det behöver utökas. Det här är inget vi kan lämna till idrottsföreningarna att klara av själva, omvänt kan inte kommunen klara det själv. Vi behöver samarbeta för att lösa utmaningarna.

Läs hela artikeln här:
Ungdomsidrotten i Malmö en klassfråga: ”Ekonomin är avgörande”

 

 

 

Information ang. yrkesmässig idrott

Sedan den 19 oktober 2020 får Folkhälsomyndigheten (FHM), efter samråd med smittskyddsläkaren, besluta om lokala allmänna råd för en region eller en regiondel. När detta skrivs har FHM beslutat om lokala allmänna råd för åtta regioner.

FHM får besluta om ett eller flera av sju lokala allmänna råd för en region eller en regiondel. En av dessa möjliga lokala allmänna råd är att:

var en och bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Idrottsträningar kan dock genomföras för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

FHM har i såväl muntlig som skriftlig information förtydligat att detta allmänna råd inte omfattar yrkesmässig idrott. Utifrån detta försöker Riksidrottsförbundet (RF) nedan att förtydliga hur detta undantag bör förstås i form av att svara på några frågor.

Observera dock att detta lokala allmänna råd inte gäller för hela Sverige utan enbart för sju regioner och under en begränsad tid (detta kan komma att ändras). Notera också att det ingen av punkterna som FHM får besluta om innebär att det är förbjudet med träning. Det som punkten ovan begränsar är idrottsträning tillsammans i grupp eller i lag.

Vad avses med yrkesmässig idrott?
FHM har inte närmare definierat vad som avses med yrkesmässig idrott men i dialog mellan RF och FHM har begreppet definierats som idrott för sådan utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen. Detta oavsett vilken inkomst utövaren har från sin idrottsutövning och i vilken omfattning utövaren också har inkomster från annat arbete eller studier.

Båda villkoren – idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning och befinna sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer – måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas. Att en person lägger merparten av sin fritid på sin idrottsutövning är därmed inte tillräckligt. Det är heller inte tillräckligt att utövaren har ambitionen att nå nationell eller internationell elitnivå. Juniorer eller motsvarande träffas inte av undantaget.

Måste alla i ett lag ha idrottsutövning som huvudsaklig sysselsättning för att laget ska omfattas av undantaget?
Inte heller denna fråga har FHM tydligt svarat på men i tidigare dialoger mellan RF och FHM har resonemangen förts om att det avgörande är att den huvudsakliga delen kan betraktas som yrkesmässig. Detta förstår RF som att en majoritet av utövarna i ett lag eller lagen i en serie ska ha idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning för att träffas av undantaget. RF finner inte stöd för att en förening måste exkludera de fåtal individer i ett lag som inte har idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning utan undantaget gäller för laget som helhet. Samma resonemang gäller för förbund i förhållande till deltagande föreningar i en serie.

Vad gäller för yrkesutövande idrottare i en individuell idrott?
Om den yrkesutövande idrottaren tillhör en träningsgrupp där majoriteten i gruppen är yrkesutövande idrottare kan gruppen fortsätta sin träningsverksamhet tillsammans, dock med beaktande av de allmänna råd som gäller i landet och i regionen. Om den yrkesutövande idrottaren istället tillhör en träningsgrupp där majoriteten i gruppen inte är yrkesutövande idrottare förstår RF det lokala allmänna rådet om att avstå från idrottsträningar som att gruppen inte bör träna tillsammans. Däremot är det viktigt att framhålla att det inte råder något förbud mot träning i Sverige och att det därmed är fullt möjligt för alla idrottare i träningsgruppen att fortsätta träna individuellt.

Hur länge kommer detta lokala allmänna råd att gälla?
De lokala allmänna råden beslutas av FHM utifrån smittspridningen i respektive region eller regiondel. Råden gäller för en begränsad tid och de råd som beslutats när detta skrivs gäller för två eller tre veckor men FHM har aviserat att de kan komma att förlängas om smittspridningen så kräver.

Info ang. undantag för yrkesmässig idrott

Powerpoint:
SF-info 4 november ang yrkesmässig idrott

Medlemsmöte gällande Föreningsstöd 2021

Till MISOs medlemsföreningar

Inbjudan till medlemsmöte gällande Föreningsstöd 2020

MISO, DHR Malmö & Fotbollsklubbarnas Samorganisation är remissinstanser gällande förslag till förändringar i Föreningsstöd 2021 från fritidsförvaltningen.

Tillsammans bjuder vi in till två medlemsmöten. På mötet kommer vi presentera förslaget och försöka ge en bild av både positiva förändringar och förändringar som vi uppfattar som negativa. Med er hjälp vill vi skapa ett underlag för ett bra remissvar.

Representanter från Fritidsförvaltningen Malmö stad kommer att medverka vid träffarna för att svara på våra frågor.

Onsdagen den 19 augusti

Kl. 12:00 – 14:00 (bokad fika serveras 11:30-12:00)

Sista anmälningsdag var den 16 augusti.

Alternativt

Kl. 17:30 – 19:30 (bokad fika serveras 17:00-17:30)

Sista anmälningsdag var den 16 augusti.

Plats: Kockums fritid där vi kommer vara i Hörsalen, som rymmer 300 personer.  Vi tar in max 50 deltagare per tillfälle.
Baguette med dricka serveras, bokas vid anmälan.

Kom max två från din förening.

Vi tar tacksamt emot era ev. frågor via info@miso.se

Välkomna önskar MISO, DHR Malmö & Fotbollsklubbarnas Samorganisation

 

MISOs utmärkelser 2019 är utsedda

Årets Idrottskvinna 2019 – Caroline Seger
Malmö Idrottsföreningars Samorganisations pris till Årets Idrottskvinna i Malmö för 2019 går till Caroline Seger, FC Rosengård.

Motivering:
”Det kanske allra finaste är att vi blivit idoler och förebilder för en helt ny generation av pojkar och flickor”, konstaterade hon i tacktalet på Fotbollsgalan efter att för första gången på tio år tilldelats Diamantbollen. Och vilken förebild hon är. Hon ledde i somras det svenska landslaget till VM-brons och några månader senare klubblaget FC Rosengård till SM-guld. Dessutom gjorde hon sin 201 (!) landskamp.

Lovande tjej 2019 – Hanna Bennison
Malmö Idrottsföreningars Samorganisations pris till Lovande tjej i Malmö för 2019 går Hanna Bennison, FC Rosengård.

Motivering:
”Blott 17 år gammal spelade hon huvudrollen i det FC Rosengård som efter en övertygande säsong blev svenska mästarinnor. För sina insatser på mittfältet belönades hon med en plats i landslaget där hon fortsatte att leverera. Hanna Bennisons bollbehandling och spelförståelse fick under 2019 en hel fotbollsvärld att höja på ögonbrynen åt ett sällsynt stjärnskott.”

Juryn (representanter från massmedia och MISOs styrelse) har utsett årets bästa idrottskvinna och lovande tjej för år 2019. Malmö har många duktiga idrottsutövare på damsidan. Antalet föreslagna kandidater till utmärkelserna var 14 stycken. Juryn har sedan 1983 utsett Årets idrottskvinna och sedan 1984 Lovande tjej.

Priserna kommer att delas ut på Föreningsgalan den 8 maj 2020 på Restaurang 1910 på Eleda Stadion.

Open Your Eyes to Malmö 26 februari

Välkommen att besöka föreningsmässan Open Your Eyes to Malmö som äger rum den 26 februari 2020 kl. 10:30-13:30.

Plats: Niagara, Malmö Universitet, Nordenskiöldsgatan 1.
Karta

Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla och direkta former. Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Open Your Eyes samordnas av KC Kompetenscenter i samverkan med Malmö universitet, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan och Studentkåren.

Skatteverkets webbseminarium

Skatteverket anordnar webbseminarium för idrottsföreningar. Nedanstående datum och ämnen gäller fram till oktober i höst.

Idrottsföreningen som arbetsgivare
25 september kl. 10.00-11.15
Mer information

Idrottsföreningen lämnar inkomstdeklaration
8 oktober kl. 17.00-18.15
Mer information

Idrottsföreningen som arbetsgivare
29 oktober kl. 17.00-18.15
Mer information

MISOs utmärkelser 2018 är utsedda

Årets Idrottskvinna 2018 – Sandra Anderberg
Malmö Idrottsföreningars Samorganisations pris till Årets idrottskvinna i Malmö för 2018 går till Sandra Anderberg, Örestads Ryttaresällskap.

Motivering:
”Hon rör sig på hästryggen som om det vore ett dansgolv. Med talang och hårt arbete försvarade hon sin titel som svensk mästare, för sjätte året i rad. Nu utmanar hon världseliten på allvar. 2018 blev Sandra Anderberg historisk att som första svenska voltigören tävla i världscupen.”

Årets Idrottskvinna

Lovande tjej 2018 – Emilia Garip Nilsson
Malmö Idrottsföreningars Samorganisations pris till Lovande tjej i Malmö för 2018 går till Emilia Garip Nilsson, Malmö Kappsimningsklubb.

Motivering:
”Emilia Nilsson Garip tog brons på svikthopp 1m vid EJM samt brons på svikthopp 3m vid JVM. Emilia har en förmåga att lyfta sig i finaler vilket är en mycket bra egenskap och det var lyftet i finalen som gjorde att hon hoppade till sig ett brons vid såväl EJM som JVM. Emilia är med sin graciösa hoppning ett stort framtidslöfte.”

Lovande tjej

Juryn (representanter från massmedia och MISOs styrelse) har utsett årets bästa idrottskvinna och lovande tjej för år 2018. Malmö har många duktiga idrottsutövare på damsidan. Antalet föreslagna kandidater till utmärkelserna var 13 stycken. Juryn har sedan 1983 utsett Årets idrottskvinna och sedan 1984 Lovande tjej.

Priserna kommer att delas ut på Föreningsgalan den 10 maj 2019 i festlokalen 1910 i Stadion på Stadionområdet.

Föreningsgalan 2019

2019 års föreningsgala går av stapeln den 10 maj. Passa på att samla din förening under en sprakande festkväll med trerättersmiddag, prisceremonier och spännande artister.

För första gången kommer Föreningsgalan äga rum i festlokalen 1910 i Stadion på Stadionområdet. Ni hittar den innanför ingång VIP-51.

Dörrarna öppnar 17.45 för mingel. Gästerna går till bords 18.30.

Årets konferencierer är Suzanne “Suuz” Cronstam och Björn Hedman. De backas upp av husbandet Poplabbet. En hemlig gäst bjuder på finalshow.

Köp biljetter här senast 5 maj

Under kvällen delas det ut priser till föreningar och personer inom föreningslivet. Exempelvis Årets eldsjäl, Årets förening, Årets föreningsinsats och Malmö stads idrottspris. MISO kommer att dela ut priser till Årets Pegasus, Årets Idrottskvinna och Lovande tjej.

Galan arrangeras av fritidsförvaltningen, MISO, HISO och Malmö Ideella med stöd av Fritidsnämnden.