Föreningsutbildning i oktober

I oktober erbjuder Föreningspool Malmö föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Praktisk bokföring, Kassörskunskap, Dags för årsmöte och Protokollskrivning. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

5 oktober kl. 18.00-20.30
19 oktober kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap
Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

12 oktober kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap grund
Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Kursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

18 oktober kl. 13.00-15.30
Dags för årsmöte
Kursen riktar sig till styrelsemedlemmar som ska arrangera att årsmöte.

19 oktober kl. 18.00-20.30
Protokollskrivning
Kursen riktar sig till föreningssekreteraren, mötessekreteraren samt alla med intresse för att lära sig skriva protokoll

26 oktober kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Nominera Sveriges Föreningsvänligaste kommun 2022

Sveriges Föreningar inviterar Sveriges kommuner och det lokala föreningslivet att nominera den kommun som är Sveriges föreningsvänligaste år 2022!

Priset ”Gyllene koppen” delas ut årligen
Priset tilldelas den kommun som har goda villkor att verka i och som inser att det ideella föreningslivet är delaktigt, självständigt, respekterat och präglas av positiv kontakt. Den föreningsvänligaste kommunen kan få priset mer än en gång.

Så här går det till
De som nominerar sänder in sitt förslag eller nomineringsunderlag senast den 15 december 2022.

Efter det att vi fått in nomineringar så kommer en grupp som hanterar frågan göra en seriös bedömning av nomineringen och kommunen. Under den tiden kommer vi att genomföra en uppföljning och eventuellt begära in kompletterande uppgifter.

Det är alltid avgörande att det är kommunen (kommunstyrelsen) som vill bli nominerad, men tips kan kommit till oss från början från en förening eller privatperson.

Den 13 februari 2023 meddelar vi den kommunen som är Sveriges föreningsvänligaste kommun 2022. Tillsammans utformar vi pressmeddelande och bestämmer datum för prisceremoni. Platsen är hos den vinnande kommunen, som står för kostnaderna i samband med ceremoni kring prisutdelning.

Vad är viktigt i nomineringsunderlaget
Den som nominerar utgår från de ledord som anges nedan. Ledorden ska beskrivas i relation till kommunens förhållande till föreningslivet. Utifrån ledorden är det fritt att beskriva och bevisa hur väl kommunen verkar enligt ledorden. Det finns ingen förbestämd mall.

Ledord som är avgörande

  • Självständighet
  • Respekt
  • Delaktighet i strategier
  • Goda villkor att verka

Ledorden ska sättas i relation till föreningslivet i kommunen.
Vi ser fram emot er nominering!

Sveriges Föreningar välkomnar alla att nominera sin kommun till förmodligen den finaste utmärkelsen man som kommun kan få – den Gyllene koppen. Alla vill leva, bo och verka i den föreningsvänligaste kommun.

Nominering
Nominering ska vara inkommen senast den 15 december 2022. Använd avsett formulär via denna länk:
https://bit.ly/3RMrMPj

Frågor mejlas till info@sverigesforeningar.se Det går också att ringa till Gunnar Nilsson, 0733-54 78 78 för ytterligare information.

Även person kan nominera sin kommun, när det sker, så kontaktar vi kommunen om underlag. Vi gör på samma sätt när det är föreningar som nominerar sin kommun. Ett bra sätt när kommunen inte själv vill ta det första initiativet.

Kontakt
Olle Möller, 0708-995537
ordförande Sveriges Föreningar

Ledarskapsutbildning för ungdomar

Bild: malmo.se

Är du mellan 16–25 år? Är du med i en förening i Malmö och intresserad av ledarskap? Välkommen till Unga ledare som är en gratis ledarskapsutbildning. Du kan ansöka till utbildningen i början av september varje år.

Du går möjlighet att utveckla ditt ledarskap i din förening, oavsett erfarenhet eller bakgrund.

Utbildningen är ett samarbete mellan fritidsförvaltningen och Rädda Barnen.

Mer information finns här:
https://malmo.se/ungaledare

 

Protokollskrivning – Ny utbildning av Föreningspool Malmö

Under hösten arrangerar Föreningspool Malmö en ny utbildning i protokollskrivning.
Kursen riktar sig till föreningssekreteraren, mötessekreteraren samt alla med intresse för att lära sig skriva protokoll.

Första tillfället är den 22 september kl. 13:00-15:30

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Föreningslots Malmö – ny hemsida

Föreningslots Malmö lotsar in nya Malmöbor i staden genom föreningslivet.
Föreningslots Malmö är en stödstruktur för personer som är nya i Malmö genom att ha migrerat. Stödstrukturen består av två delar – projektet Engagemang i Malmö samt NAD och TIA. Integration är en av de frågor som MISO driver och vi samverkar med Malmö Ideella i dessa projekt.

I samverkan mellan idéburen och offentlig sektor försöker stödstrukturens olika metoder hjälpa den enskilde individen att stärka det svenska språket, utöka kontakter och nätverk, samt stärka den mentala och fysiska hälsan. Dessutom ger den även den nya Malmöbon möjlighet att bli en del av samhället utifrån sina egna intressen, kompetenser och behov.

Besök gärna nya hemsidan
https://www.foreningslots.se/

Idrottsmuseets vänner – Medlemsträff 31 maj

Idrottsmuseets vänner bjuder in till medlemsträff tisdag den 31 maj kl. 10:00.

Plats: Good Morning hotel (f.d. IBIS)
Gäst: Torbjörn Andersson

Han har bl.a. skrivit böckerna, ”Idrotten i Malmö”, “Kung fotboll” och “Spela fotboll bondjävlar!” Forskar och undervisar i idrottsvetenskap på Malmö Universitet. Utifrån ett Malmöperspektiv berättar han om senaste boken ”Svensk fotbolls kulturarv i ord och bild”

Inbjudan

Info från Föreningspool Malmö november 2021

Vi i Föreningspoolen är så glada att vi äntligen kan ta emot besök på vårt kansli och att kunna träffa deltagarna på våra utbildningar. Härligt med återstart 😊 Tänk på att alla möten bokas via
info@foreningspoolmalmo.se

Föreningsutbildning hösten 2021
Höstens utbildningsprogram börjar gå mot sitt slut men det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till våra utbildningar i Styrelsekunskap och Praktisk bokföring. Läs mer på:
https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/foreningsutbildning/

Möt Dariusz Sosinski


Dariusz har varit en del av föreningspoolens team sedan uppstarten. Du träffar Dariusz i frågor gällande ekonomi och personaladministration. Dariusz är vår mycket uppskattade kursledare i Praktisk bokföring och är en hejare på vad som gäller bokföring för föreningar.

Dags för stadgar
Föreningspool Malmö har omarbetat dokumentet Dags för stadgar som ger tips till både ny och gammal förening och innehåller tydliga rekommendationer och exempel för att skriva bra stadgar. Det finns även en stadgemall i Word för nedladdning. Ni lägger till och tar bort text så att det passar just er förening. Ni hittar det i vår dokumentbank:
https://foreningspoolmalmo.se/dokumentbank/

Helgstängning
Vi vill redan nu flagga för att vi kommer ha stängt från den 22 december kl. 15:00 och öppnar igen den 10 januari 2022 kl. 09:00.

Föreningsutbildning i oktober och november

Föreningspool Malmö erbjuder fysiska föreningsutbildningar i Styrelsekunskap, Praktisk bokföring och Kassörskunskap. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

27 oktober kl. 18.00-20.30
3 november kl. 18.00-20.30
24 november kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap grund
Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

17 november kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap avancerad
Den avancerade kursen riktar vi oss till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete och fördjupar oss i styrelsens arbete.

20 oktober kl. 18.00-20.30
10 november kl. 18.00-20.30
24 november kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

10 november kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap grund
Här introduceras du i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

20 oktober kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap avancerad
I den avancerade kursen går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Remisskonferens Föreningsstöd 2022

Till MISOs medlemsföreningar

Inbjudan till medlemsmöte gällande Föreningsstöd 2022
MISO, DHR Malmö & Fotbollsklubbarnas Samorganisation är remissinstanser gällande förslag till förändringar i Föreningsstöd 2022 från fritidsförvaltningen.

Tillsammans bjuder vi in till två medlemsmöten. På mötet kommer vi presentera förslaget och försöka ge en bild av både positiva förändringar och förändringar som vi uppfattar som negativa. Med er hjälp vill vi skapa ett underlag för ett bra remissvar.

Representanter från fritidsförvaltningen Malmö stad kommer att medverka vid träffarna för att svara på våra frågor.

Tisdagen den 17 augusti

Det går fortfarande att anmäla sig – det går dock inte att beställa någon mat.

Kl. 12:00 – 14:00

Anmäl dig här:
https://bit.ly/medlemsmote17augkl12

Alternativt

Kl. 17:30 – 19:30

Anmäl dig här:
https://bit.ly/medlemsmote17augkl1730

Plats: Kockums fritid där vi kommer vara i Hörsalen, som rymmer 300 personer.

Kom max två från din förening.

Vi tar tacksamt emot era ev. frågor via info@miso.se

Remiss – Förslag på förändringar i Föreningsstöd 2022
Förslag på förändringar i Föreningsstöd 2022 inkl. tidigare beslutade ändringar

Välkomna önskar MISO, DHR Malmö & Fotbollsklubbarnas Samorganisation

 

Utveckla ditt idéburna ledarskap – workshop för dig som ordförande

Du som ordförande har ett viktigt ledaruppdrag i din förening. Du är och kommer att vara en förebild för andra ledare i föreningen. Att hitta ditt sätt att leda och att leda utifrån föreningens idé ger trovärdighet och framgång i ditt ledarskap.

Beskrivning av utbildning:
Vi vill med utbildningen öka din trygghet som ledare. Du kommer att få arbeta igenom ditt eget ledarskap och hur det är kopplat till föreningens idé. Genom att grunda det såväl i dig själv som i föreningen ökar din trygghet och trovärdighet. Du kommer även att knyta viktiga kontakter med andra ledare i andra föreningar vilket du kommer att ha stor nytta av även efter utbildningen.

Ur innehållet:

 • Att leda utifrån en idé – hur översätter jag föreningens uppdrag i mitt ledarskap?
 • Fånga och omsätta engagemang (ditt och andras) till styrning och ledning av organisationen.
 • Skapa meningsfullhet och engagemang bland ledare och medlemmar. Att rikta engagemanget.
 • Mitt eget kontrakt till mig själv – mitt idéburna ledarskap
 • Engagerande mål och verksamhetsplan utifrån idén.

Arbetsformer:

 • Teori
 • Diskussion och grupparbete
 • Erfarenhetsutbyte
 • Arbete med deltagarnas egna case

Primär målgrupp
Ordförande i idéburen organisation inom Malmö stad som vill utveckla sitt idéburna ledarskap tillsammans med andra.

Workshopsledare
Fredrik Nilsson, Stockholm. Fredrik har lång erfarenhet av föreningslivet och ideell sektor. Det ideella föreningsengagemanget föddes i Scouterna där han under flera år var aktiv som ledare. Förutom i en rad andra föreningar har han arbetat 20 år på fackförbundet Unionen. Bland annat med att värva medlemmar och att utbilda medlemmar och förtroendevalda.

Form
Digitalt 3×2 timmar, via Zoom.

Tid/datum
18.00 – 20.00 den 14, 21 och 28 september 2021.

Kostnad
Workshopen är kostnadsfri.

Anmälan/kallelse
Sker via följande länk http://bit.ly/3vFsK4Fordforande
senast den 6 september 2021. Länk till deltagare skickas ut senast den 10 september.

Frågor
Kontakta Olle Möller, KC Kompetenscenter, 0708-995537 alt. olle.moller@kckompetenscenter.se

Välkommen med din anmälan!

Ordförandeutbildning – inbjudan

I samverkan

https://foreningspoolmalmo.se
https://kckompetenscenter.se