Föreningslots Malmö – ny hemsida

Föreningslots Malmö lotsar in nya Malmöbor i staden genom föreningslivet.
Föreningslots Malmö är en stödstruktur för personer som är nya i Malmö genom att ha migrerat. Stödstrukturen består av två delar – projektet Engagemang i Malmö samt NAD och TIA. Integration är en av de frågor som MISO driver och vi samverkar med Malmö Ideella i dessa projekt.

I samverkan mellan idéburen och offentlig sektor försöker stödstrukturens olika metoder hjälpa den enskilde individen att stärka det svenska språket, utöka kontakter och nätverk, samt stärka den mentala och fysiska hälsan. Dessutom ger den även den nya Malmöbon möjlighet att bli en del av samhället utifrån sina egna intressen, kompetenser och behov.

Besök gärna nya hemsidan
https://www.foreningslots.se/

Idrottsmuseets vänner – Medlemsträff 31 maj

Idrottsmuseets vänner bjuder in till medlemsträff tisdag den 31 maj kl. 10:00.

Plats: Good Morning hotel (f.d. IBIS)
Gäst: Torbjörn Andersson

Han har bl.a. skrivit böckerna, ”Idrotten i Malmö”, “Kung fotboll” och “Spela fotboll bondjävlar!” Forskar och undervisar i idrottsvetenskap på Malmö Universitet. Utifrån ett Malmöperspektiv berättar han om senaste boken ”Svensk fotbolls kulturarv i ord och bild”

Inbjudan

Info från Föreningspool Malmö november 2021

Vi i Föreningspoolen är så glada att vi äntligen kan ta emot besök på vårt kansli och att kunna träffa deltagarna på våra utbildningar. Härligt med återstart 😊 Tänk på att alla möten bokas via
info@foreningspoolmalmo.se

Föreningsutbildning hösten 2021
Höstens utbildningsprogram börjar gå mot sitt slut men det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till våra utbildningar i Styrelsekunskap och Praktisk bokföring. Läs mer på:
https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/foreningsutbildning/

Möt Dariusz Sosinski


Dariusz har varit en del av föreningspoolens team sedan uppstarten. Du träffar Dariusz i frågor gällande ekonomi och personaladministration. Dariusz är vår mycket uppskattade kursledare i Praktisk bokföring och är en hejare på vad som gäller bokföring för föreningar.

Dags för stadgar
Föreningspool Malmö har omarbetat dokumentet Dags för stadgar som ger tips till både ny och gammal förening och innehåller tydliga rekommendationer och exempel för att skriva bra stadgar. Det finns även en stadgemall i Word för nedladdning. Ni lägger till och tar bort text så att det passar just er förening. Ni hittar det i vår dokumentbank:
https://foreningspoolmalmo.se/dokumentbank/

Helgstängning
Vi vill redan nu flagga för att vi kommer ha stängt från den 22 december kl. 15:00 och öppnar igen den 10 januari 2022 kl. 09:00.

Föreningsutbildning i oktober och november

Föreningspool Malmö erbjuder fysiska föreningsutbildningar i Styrelsekunskap, Praktisk bokföring och Kassörskunskap. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

27 oktober kl. 18.00-20.30
3 november kl. 18.00-20.30
24 november kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap grund
Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

17 november kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap avancerad
Den avancerade kursen riktar vi oss till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete och fördjupar oss i styrelsens arbete.

20 oktober kl. 18.00-20.30
10 november kl. 18.00-20.30
24 november kl. 18.00-20.30
Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

10 november kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap grund
Här introduceras du i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

20 oktober kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap avancerad
I den avancerade kursen går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Remisskonferens Föreningsstöd 2022

Till MISOs medlemsföreningar

Inbjudan till medlemsmöte gällande Föreningsstöd 2022
MISO, DHR Malmö & Fotbollsklubbarnas Samorganisation är remissinstanser gällande förslag till förändringar i Föreningsstöd 2022 från fritidsförvaltningen.

Tillsammans bjuder vi in till två medlemsmöten. På mötet kommer vi presentera förslaget och försöka ge en bild av både positiva förändringar och förändringar som vi uppfattar som negativa. Med er hjälp vill vi skapa ett underlag för ett bra remissvar.

Representanter från fritidsförvaltningen Malmö stad kommer att medverka vid träffarna för att svara på våra frågor.

Tisdagen den 17 augusti

Det går fortfarande att anmäla sig – det går dock inte att beställa någon mat.

Kl. 12:00 – 14:00

Anmäl dig här:
https://bit.ly/medlemsmote17augkl12

Alternativt

Kl. 17:30 – 19:30

Anmäl dig här:
https://bit.ly/medlemsmote17augkl1730

Plats: Kockums fritid där vi kommer vara i Hörsalen, som rymmer 300 personer.

Kom max två från din förening.

Vi tar tacksamt emot era ev. frågor via info@miso.se

Remiss – Förslag på förändringar i Föreningsstöd 2022
Förslag på förändringar i Föreningsstöd 2022 inkl. tidigare beslutade ändringar

Välkomna önskar MISO, DHR Malmö & Fotbollsklubbarnas Samorganisation

 

Utveckla ditt idéburna ledarskap – workshop för dig som ordförande

Du som ordförande har ett viktigt ledaruppdrag i din förening. Du är och kommer att vara en förebild för andra ledare i föreningen. Att hitta ditt sätt att leda och att leda utifrån föreningens idé ger trovärdighet och framgång i ditt ledarskap.

Beskrivning av utbildning:
Vi vill med utbildningen öka din trygghet som ledare. Du kommer att få arbeta igenom ditt eget ledarskap och hur det är kopplat till föreningens idé. Genom att grunda det såväl i dig själv som i föreningen ökar din trygghet och trovärdighet. Du kommer även att knyta viktiga kontakter med andra ledare i andra föreningar vilket du kommer att ha stor nytta av även efter utbildningen.

Ur innehållet:

  • Att leda utifrån en idé – hur översätter jag föreningens uppdrag i mitt ledarskap?
  • Fånga och omsätta engagemang (ditt och andras) till styrning och ledning av organisationen.
  • Skapa meningsfullhet och engagemang bland ledare och medlemmar. Att rikta engagemanget.
  • Mitt eget kontrakt till mig själv – mitt idéburna ledarskap
  • Engagerande mål och verksamhetsplan utifrån idén.

Arbetsformer:

  • Teori
  • Diskussion och grupparbete
  • Erfarenhetsutbyte
  • Arbete med deltagarnas egna case

Primär målgrupp
Ordförande i idéburen organisation inom Malmö stad som vill utveckla sitt idéburna ledarskap tillsammans med andra.

Workshopsledare
Fredrik Nilsson, Stockholm. Fredrik har lång erfarenhet av föreningslivet och ideell sektor. Det ideella föreningsengagemanget föddes i Scouterna där han under flera år var aktiv som ledare. Förutom i en rad andra föreningar har han arbetat 20 år på fackförbundet Unionen. Bland annat med att värva medlemmar och att utbilda medlemmar och förtroendevalda.

Form
Digitalt 3×2 timmar, via Zoom.

Tid/datum
18.00 – 20.00 den 14, 21 och 28 september 2021.

Kostnad
Workshopen är kostnadsfri.

Anmälan/kallelse
Sker via följande länk http://bit.ly/3vFsK4Fordforande
senast den 6 september 2021. Länk till deltagare skickas ut senast den 10 september.

Frågor
Kontakta Olle Möller, KC Kompetenscenter, 0708-995537 alt. olle.moller@kckompetenscenter.se

Välkommen med din anmälan!

Ordförandeutbildning – inbjudan

I samverkan

https://foreningspoolmalmo.se
https://kckompetenscenter.se

Hipp Hipp Hurra för Evald!

Bild: Mathilda Ahlberg, SDS 210309

Idag gratulerar vi vår fantastiske revisor Evald Fridén som fyller 90 år.

“Evald är en av våra stora svenska idrottsledare som verkat på bred front inom idrottsrörelsen och alltid valt att hålla en låg profil.”
Tommy Theorin, ordförande i Malmö Idrottsföreningars Samorganisation

I Sydsvenskan den 9 mars står det:

“Han har varit med om att arrangera 200 landskamper och har över 70 år i handbollens tjänst. Nu fyller Evald Fridén 90 år och är still going strong. Det finns inte en tanke att trappa ner för ledarprofilen alla känner igen.
– Handboll är fortfarande lika roligt som när jag började lira på innergårdarna i Malmö, säger nestorn som hedersledamot både i Svenska handbollsförbundet och Skånes handbollsförbund.”

https://www.sydsvenskan.se/2021-03-09/70-ar-i-handbollens-tjanst-90-aringen-tanker-inte-trappa-ner

Stort grattis från MISO!

 

Ungdomsidrotten i Malmö en klassfråga: ”Ekonomin är avgörande”

Bild: Ørn E. Borgen
Artikel i SDS 201212, My Östh Gustafsson

Dubbelt så många barn och ungdomar från välbärgade stadsdelar i Malmö idrottar jämfört med de från utsatta områden. Idrotten har blivit en klassfråga.
– Det finns en väldigt stor socioekonomisk faktor i idrottandet, säger Karolina Bergmark sociolog och planeringssekreterare på fritidsförvaltningen i Malmö.

Snart släpps en rapport om högstadieelevers fritidsvanor och livsvillkoren för Malmös barn och unga. Fritidsförvaltningen och forskningsgruppen Ung livsstil har kartlagt deltagandet i idrottsföreningar och det går tydligt att se att idrottandet skiljer sig mycket mellan de olika stadsdelarna.

– Vi har tittat på deltagandet i idrottsföreningar och bland annat kollat på det utifrån medelinkomsten i stadsdelen. Det är tydligt att ju högre medelinkomst stadsdelen har, desto fler är aktiva. Några stadsdelar har jämnare medelinkomst och där hoppar resultaten litegrann, säger Karolina Bergmark som varit med och genomfört rapporten.

Rapporten presenterades för första gången 2017 och i början av nästa år kommer uppföljaren som visar att mer än varannan tjej i Limhamn-Bunkeflo är med i en idrottsförening, medan det i Rosengård inte ens är var femte som deltar. I jämförelse mellan Limhamn-Bunkeflo och Fosie eller Rosengård är skillnaderna enorma.

Är idrottandet bland barn och ungdomar i Malmö en klassfråga?

– Det är en väldigt komplex fråga, men vi ser absolut att det finns en väldigt stor socioekonomisk faktor i idrottandet. Det är tydligt att socioekonomin har extremt stor betydelse för om man är medlem i en idrottsförening eller inte.

Malmö sticker inte ut. Samma mönster går att se i andra kommuner enligt liknande forskning.

– Har man en stark ekonomisk situation i familjen har barn och unga större möjlighet att testa olika idrotter. Det gör att det blir lättare att landa i vad just du tycker är kul.

Barn och ungdomar som är duktiga i skolan tenderar också att vara aktiva i idrottsföreningar. En annan faktor är att barn med föräldrar som har högre inkomst ofta växer upp med ett ”idrottskapital” – att idrotten är viktig i familjen.

– Då är du skolad i att det lönar sig att engagera sig, att det är viktigt att träna och att fortsätta utvecklas. Omvänt kan det innebära att det inte är lika viktigt med idrott om man inte har de ekonomiska förutsättningar.

”Att börja med tävlingsverksamhet, läger och resor i för tidig ålder skapar lätt hinder för de som inte har de ekonomiska medlen. Man ska akta sig för att låta kostnader dra iväg.”

Har det även med kultur att göra?

– Delvis, men det är framförallt ekonomin som är avgörande. Våra resultat visar att utländsk bakgrund är en faktor i tjejgruppen. Ser vi däremot till resultaten från 2019, kan vi konstatera att högstadietjejer födda i Sverige av svenska föräldrar från den lägsta socioekonomiska gruppen är de som deltar minst i idrottsföreningar i Malmö.

Varför är det så?

– När det gäller tjejerna och barnen i lägre socioekonomiska grupper så handlar det om just det ekonomiska och materiella kapitalet man har. Det kan också handla om att idrotten i familjen inte är lika viktig, man har inte idrottsvanan eller traditionen i familjen på samma sätt. Har föräldrarna inte varit med i en idrottsförening själva så är inte idrottskoden lika viktig utan då kanske det finns andra saker man prioriterar i familjen.

Hur ska man lyckas integrera fler i idrotten?

– Det önskar vi att vi hade svaret på. Att börja med tävlingsverksamhet, läger och resor i för tidig ålder skapar lätt hinder för de som inte har de ekonomiska medlen. Man ska akta sig för att låta kostnader dra iväg, säger Karolina Bergmark och fortsätter:

– Sedan behövs givetvis ett samarbete mellan olika aktörer. Det finns idag men det behöver utökas. Det här är inget vi kan lämna till idrottsföreningarna att klara av själva, omvänt kan inte kommunen klara det själv. Vi behöver samarbeta för att lösa utmaningarna.

Läs hela artikeln här:
Ungdomsidrotten i Malmö en klassfråga: ”Ekonomin är avgörande”

 

 

 

Information ang. yrkesmässig idrott

Sedan den 19 oktober 2020 får Folkhälsomyndigheten (FHM), efter samråd med smittskyddsläkaren, besluta om lokala allmänna råd för en region eller en regiondel. När detta skrivs har FHM beslutat om lokala allmänna råd för åtta regioner.

FHM får besluta om ett eller flera av sju lokala allmänna råd för en region eller en regiondel. En av dessa möjliga lokala allmänna råd är att:

var en och bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Idrottsträningar kan dock genomföras för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

FHM har i såväl muntlig som skriftlig information förtydligat att detta allmänna råd inte omfattar yrkesmässig idrott. Utifrån detta försöker Riksidrottsförbundet (RF) nedan att förtydliga hur detta undantag bör förstås i form av att svara på några frågor.

Observera dock att detta lokala allmänna råd inte gäller för hela Sverige utan enbart för sju regioner och under en begränsad tid (detta kan komma att ändras). Notera också att det ingen av punkterna som FHM får besluta om innebär att det är förbjudet med träning. Det som punkten ovan begränsar är idrottsträning tillsammans i grupp eller i lag.

Vad avses med yrkesmässig idrott?
FHM har inte närmare definierat vad som avses med yrkesmässig idrott men i dialog mellan RF och FHM har begreppet definierats som idrott för sådan utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen. Detta oavsett vilken inkomst utövaren har från sin idrottsutövning och i vilken omfattning utövaren också har inkomster från annat arbete eller studier.

Båda villkoren – idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning och befinna sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer – måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas. Att en person lägger merparten av sin fritid på sin idrottsutövning är därmed inte tillräckligt. Det är heller inte tillräckligt att utövaren har ambitionen att nå nationell eller internationell elitnivå. Juniorer eller motsvarande träffas inte av undantaget.

Måste alla i ett lag ha idrottsutövning som huvudsaklig sysselsättning för att laget ska omfattas av undantaget?
Inte heller denna fråga har FHM tydligt svarat på men i tidigare dialoger mellan RF och FHM har resonemangen förts om att det avgörande är att den huvudsakliga delen kan betraktas som yrkesmässig. Detta förstår RF som att en majoritet av utövarna i ett lag eller lagen i en serie ska ha idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning för att träffas av undantaget. RF finner inte stöd för att en förening måste exkludera de fåtal individer i ett lag som inte har idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning utan undantaget gäller för laget som helhet. Samma resonemang gäller för förbund i förhållande till deltagande föreningar i en serie.

Vad gäller för yrkesutövande idrottare i en individuell idrott?
Om den yrkesutövande idrottaren tillhör en träningsgrupp där majoriteten i gruppen är yrkesutövande idrottare kan gruppen fortsätta sin träningsverksamhet tillsammans, dock med beaktande av de allmänna råd som gäller i landet och i regionen. Om den yrkesutövande idrottaren istället tillhör en träningsgrupp där majoriteten i gruppen inte är yrkesutövande idrottare förstår RF det lokala allmänna rådet om att avstå från idrottsträningar som att gruppen inte bör träna tillsammans. Däremot är det viktigt att framhålla att det inte råder något förbud mot träning i Sverige och att det därmed är fullt möjligt för alla idrottare i träningsgruppen att fortsätta träna individuellt.

Hur länge kommer detta lokala allmänna råd att gälla?
De lokala allmänna råden beslutas av FHM utifrån smittspridningen i respektive region eller regiondel. Råden gäller för en begränsad tid och de råd som beslutats när detta skrivs gäller för två eller tre veckor men FHM har aviserat att de kan komma att förlängas om smittspridningen så kräver.

Info ang. undantag för yrkesmässig idrott

Powerpoint:
SF-info 4 november ang yrkesmässig idrott

Medlemsmöte gällande Föreningsstöd 2021

Till MISOs medlemsföreningar

Inbjudan till medlemsmöte gällande Föreningsstöd 2020

MISO, DHR Malmö & Fotbollsklubbarnas Samorganisation är remissinstanser gällande förslag till förändringar i Föreningsstöd 2021 från fritidsförvaltningen.

Tillsammans bjuder vi in till två medlemsmöten. På mötet kommer vi presentera förslaget och försöka ge en bild av både positiva förändringar och förändringar som vi uppfattar som negativa. Med er hjälp vill vi skapa ett underlag för ett bra remissvar.

Representanter från Fritidsförvaltningen Malmö stad kommer att medverka vid träffarna för att svara på våra frågor.

Onsdagen den 19 augusti

Kl. 12:00 – 14:00 (bokad fika serveras 11:30-12:00)

Sista anmälningsdag var den 16 augusti.

Alternativt

Kl. 17:30 – 19:30 (bokad fika serveras 17:00-17:30)

Sista anmälningsdag var den 16 augusti.

Plats: Kockums fritid där vi kommer vara i Hörsalen, som rymmer 300 personer.  Vi tar in max 50 deltagare per tillfälle.
Baguette med dricka serveras, bokas vid anmälan.

Kom max två från din förening.

Vi tar tacksamt emot era ev. frågor via info@miso.se

Välkomna önskar MISO, DHR Malmö & Fotbollsklubbarnas Samorganisation