Föreningslots Malmö – ny hemsida

Föreningslots Malmö lotsar in nya Malmöbor i staden genom föreningslivet.
Föreningslots Malmö är en stödstruktur för personer som är nya i Malmö genom att ha migrerat. Stödstrukturen består av två delar – projektet Engagemang i Malmö samt NAD och TIA. Integration är en av de frågor som MISO driver och vi samverkar med Malmö Ideella i dessa projekt.

I samverkan mellan idéburen och offentlig sektor försöker stödstrukturens olika metoder hjälpa den enskilde individen att stärka det svenska språket, utöka kontakter och nätverk, samt stärka den mentala och fysiska hälsan. Dessutom ger den även den nya Malmöbon möjlighet att bli en del av samhället utifrån sina egna intressen, kompetenser och behov.

Besök gärna nya hemsidan
https://www.foreningslots.se/

Posted in Okategoriserade.