Remissvar Föreningsstöd 2022

MISO, DHR Malmö och Fotbollsklubbarnas Samorganisation är remissinstanser gällande förslag till förändringar i Föreningsstöd 2022 från fritidsförvaltningen.

Tillsammans har organisationerna lämnat in följande remissvar:
Remissvar Föreningsstöd 2022

Vi tackar alla medlemsföreningar som deltog vid våra medlemsmöten och för de synpunkter vi har fått via mail. De frågor/synpunkter som uppkommit och inte direkt rör remissen tar vi med oss vidare i samtal med fritidsförvaltningen och Fritidsnämnden.

MISO kommer föra samtal vad det gäller föreningsstöd, anläggningsfrågor och fördelningsprinciper.

Posted in MISO.