Mångfald på arbetsplatsen

Ta hjälp av specialister på arbetsplatsen!
Är du är en arbetsgivare som vill göra skillnad för personer med funktionsnedsättning?
Idag finns cirka 900 000 personer i åldern 16-64 som säger att de har någon form av funktionsnedsättning. Många av dem går utan jobb, eller har fått ett jobb och arbetsgivaren känner att de vill ha stöd för att skapa en inkluderande arbetsplats där fokus är kompetensen.

Våra specialister arbetar med rehabiliteringsfrågor för arbetssökande, anställda och arbetsgivare. Har du en anställd som har en begränsad arbetsförmåga på grund av en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning, eller på annat sätt behöver stöd för att klara sina arbetsuppgifter, kan du få hjälp av våra psykologer.

Vi erbjuder Arbetsrehabiliterande Arbetsgivarstöd till arbetsgivare som anställer eller har anställt en medarbetare med psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning, och vill ha en inkluderande miljö med fokus på att nå individens fulla kompetens. Våra specialister använder vetenskapligt beprövade metoder där man genom fokus på kompetens och stöd stöttar arbetsgivaren att skapa en inkluderande miljö och förbättrad funktion på arbetsplatsen.

Vill du veta mer om projektet “Gör skillnad”!
Då är du välkommen att anmäla dig till gorskillnad-malmo@arbetsformedlingen.se

Faktablad GÖR SKILLNAD

Posted in Nyheter.