Info från Föreningspool Malmö hösten 2021

Hösten är här och vi hoppas ni har haft en härlig sommar. Tyvärr kan vi fortfarande inte ta emot besök på vårt kansli. Däremot kan vi mötas digitalt eller på annan plats. Alla möten bokas via: info@foreningspoolmalmo.se

Möt Kristina Linde


När du kontaktar oss är det oftast Kristina som svarar. Kristina hjälper de som vill bilda förening, revidera stadgar med mera. Hon är även ansvarig för våra utbildningar. Kristina är en del av föreningspoolens team och hon har en lång erfarenhet av och stor kunskap om föreningslivets utmaningar.

Föreningsutbildning hösten 2021
Vi inleder hösten med digitala utbildningar och om restriktionerna tillåter det hoppas vi komma igång med fysiska utbildningar i oktober. Välkommen att anmäla dig till våra utbildningar i Styrelsekunskap, Praktisk bokföring och Kassörskunskap.
Läs mer på https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/foreningsutbildning/

Valberedningsutbildning
Den 26 oktober kommer det att genomföras en digital utbildning i samverkan med KC Kompetenscenter riktat till valberedningens ledamöter för att dessa ska känna sig trygga i sitt arbete. Läs mer om utbildningen här:
https://miso.se/valberedningsutbildning-for-det-viktigaste-i-foreningen/

I vår dokumentbank hittar du Valberedning i en ideell förening – en guide genom valberedningsårets olika faser med många tips.
https://foreningspoolmalmo.se/dokumentbank/

Posted in MISO.